Lysmageren fra Vesterbro i et lysorgie

(Artikelserie Dit og mit kort, 36). Der kører en debat om at 80 % af kommunerne sparer på gadebelysningen. Enten bliver hele gader mørkelagt hele tiden eller på bestemte tidspunkter om natten. I OpenStreetMap kan man faktisk angive om en given vej/gade har vejbelysning. Jeg har gennemtrawlet Vesterbros gader, cykelstier og stier for at undersøge dette. På nedenstående billede kan du se hvor der er gadebelysning på Vesterbro, angivet ved gul farve. – Du kan se kortet som interaktivt OpenStreetMap her (viser alle gader/veje hvor frivillige indtil videre har undersøgt, om der er gadebelysning i Danmark)

Jeg indsatte for Vesterbro på ca. 250 vejstrækninger (gader, cykelstier og gangstier) følgende metatag “lit=yes” og hvis der ingen gadelys var så “lit=no” i OpenStreetMaps database.

Nu kan man også gå dybere og mere præcis ind i lystændingstiden. Lad os taget et eksempel, NN kommune slukker gadelyset mellem 24:00 og 04:00 på antal X-veje. Så kan det angives som “lit=Mo-Su sunset-24:00,04:00-sunrise” for hver vejstrækning, tiden læses som mandag til søndag er lys tændt fra solnedgang til kl. 24:00 og igen fra kl. 04:00 til solopgang. Så er det relativt let at lave to kort fx et med kl. 23:00 er der gadelys tændt her, og så et andet der viser kl. 01:00, hvor der så er mørkt i kommunen (eller kun tændt få steder). Man kunne forestille sig at ovenstående beskrivelser af vejstrækninger kunne bruges til at man fx helst om natten ville navigeres hjem via ens smartphone/GPS’er via områder, hvor der er gadelys .

Alt dette kan lade sig gøre med geodata fra OpenStreetMap, ja, det kræver selvfølgelig at nogen frivillige får undersøgt samtlige veje samt at nogle udviklere i diverse navigations apps tager højde for dette som en parameter.

Inspiration til at undersøge Vesterbro vedr. gadebelysningen kom fra de frivillige OpenStreetMap folk i Kolding og deres Kolding bylyskort.

Se tallene for POIs med Tagwatch Denmark

(Artikelserie Dit og mit kort, 35). Er du den nysgerrige taltype vedr. hvor mange POIs, der er lagt ind i den danske del af OpenStreetMap? – Så er Tagwatch Denmark stedet at kigge. (andre lande kan også ses her). Du kommer ind på et hovedindeks (kategorier om man vel). Nogle er kategorier er lidt specielle og kræver lidt indgående kendskab til, hvordan man tagger POIs og andre ting i OpenStreetMap. Tagwatchs database er ca. 3-4 dage bagud OpenStreetMaps database.

Du kan prøve at klikke under “Shop” på “Statistics“, nu kommer du til en liste med hvor mange danske butikker og hvilke typer af butikker, der er blevet lagt ind.

Her kan ses at 24. januar 2011 var der lagt 1028 supermarkeder ind, 105 cykelforhandlere o.s.v. Hvis du går ind under “tourism

Her vil kunne ses at der 24. januar 2011 var lagt 437 picnic steder, 221 museer o.s.v. ind. Jeg håber, at du her får en fornemmelse af hvad der bliver lagt ind i OpenStreetMap af forskellige typer af geodata ved at browse rundt på Tagwatch.

I OpenStreetMap er der ingen redaktionelle retningslinier for, hvad der skal med eller ikke med. Eneste krav er at det geografiske objekt (sted) findes i virkeligheden. Der er også plads til lægge dine interesser ind, fx hvis du er skateboard interesseret så kan du indsætte alle Danmarks skateboard baner ind i OpenStreetMap. Hvis du er interesseret i kirker, så er der pt. 902 kirker i OpenStreetMap ud ca. de 2200 kirker Danmark har, så her er der er også masser af arbejde.

Jeg vil her lige fremhæve Tyskland vedr. POIs, landet udgør ca. 17% af Europas befolkning, de står for 42% af alle POIs i Europa (2009 undersøgelse). Det er ganske eneste stående hvad de tyske OpenStreetMap frivillige får lagt ind. Jeg tænker vil 2011 bliver året hvor Danmark rykker fra Tyskland? potientialet er der, kræver bare masser af frivillige.

Tankeeksperiment : den helt store og rigtige Danmarks Indsamling af geodata – Ifølge DRs 2011 undersøgelse bruger danskere i gennemsnit 57 min. på internettet hver dag. 90 % af befolkningen mellem 16-74 år er på nettet. Så hvis danskerne bare en dag (57 min.) brugte tiden på at lægge geodata ind i OpenStreetMap, så ville det rundt regnet give 6 millioner nye POIs. Mit tankeeksperiment er for at vise at man ikke skal undervurdere hvad store mængder af frivillige kan udrette med crowdsoucing.

Tysk OpenStreetMap undersøgelse – kommerciel kontra crowdsourcing kortlægning

(Artikelserie Dit og mit kort, 34). Man siger spøgefuldt, at kommercielle kortproducenter kun kortlægger der, hvor deres biler kan komme frem. Det siges så, at OpenStreetMap frivillige er så de sporty kortlæggere ved at gå og cykle rundt i alverdens afkroge for at få alt med.

Dennis Zielstra (Bonn Universitet) og Alexander Zipf (Heidelberg Universitet) undersøgte i 2010 mængden og forskellen af veje, cykelstier og gangstier for hele Tyskland (Undersøgelsen kan hentes her i PDF) mellem den kommercielle kortproducent Tele Atlas og OpenStreetMap. De tog 3 datadump for h.h.v. april, juli og december 2009 og undersøgte. Konklusionen for de 5 største byer i Tyskland (Berlin, Hamborg, Frankfurt, Køln og München) var, at OpenStreetMap havde op til 20% mere geodata om gangstier end Tele Atlas. Tele Atlas er så stærkest ude i landområderne, hvilket ikke er så mærkelig da de fleste OpenStreetMap frivillige bor i byer. Men selv ude på landet vokser mængden af nye geodata i Tyskland, men ikke i samme takt som i større tyske byer (endnu).

Tager vi hele Tysklands vejnet samlet (almindelige veje, cykelstier og gangstier) så på et kvartal tilføjede de tyske OpenStreetMap frivillige mere end 20% nye veje. Hvilket er en kæmpemæssigt bedrift.

Mit indtryk vedr. mængden af gangstier i de 10 største danske byer giver mig det samme indtryk som i den tyske undersøgelse, at her er OpenStreetMap bedst dækkende. (læs evt. mit indlæg om Kolding). Dette betyder, at rutevejledninger og navigation (via mobile navigations apps) på nuværende tidspunkt gennem de 10 største danske byer for gående, der kommer det bedste resultat (hurtigste vej), hvis rutevejledningerne bygger på geodata fra OpenStreetMap. Så som udgangspunkt i en større ukendt by i Danmark eller for den sag skyld en større by i hele Europa kan du som turist godt stole på, at den anbefalede gårutevejledning er god, hvis rutevejledningerne er baseret på geodata fra OpenStreetMap.

Nu er rutevejledninger ikke altid 100% perfekte, men i OpenStreetMap kan du selv gå ind og rette de underliggende vejdata, hvis et eller andet ser helt tosset ud (læs evt. mit indlæg om optimering af cykelruter i OpenStreetMap).

Slutbemærkning vedr. den enorme vækst på over 20% på bare et kvartal for hele Tyskland, her er jeg ganske overbevist om, at de danske OpenStreetMap frivillige slår den rekord, når uret siger 6. april 2011. Vi fik 6. januar 2011 den enestående mulighed for via de 662 ortofotos fra Fugro at kunne indtegne veje, gangstier og cykelstier. De første 3 uger siden Fugro laget gik i luften har alene allerede nu givet 9% flere vejstrækninger for hele Danmark.

Vækst over hele linien for OpenStreetMap Danmark

(Artikelserie Dit og mit kort, 33). Dem af jer der har fulgt med her de sidste tre uger er sikkert træt af at jeg kun nævner at det p.t. går ufatteligt godt med kortlægningsprocessen til OpenStreetMap projektet i Danmark. Hvad med at få nogle tal og fakta på bordet? – Det ønske opfylder jeg hermed i dag med den første analyse af væksten for OpenStreetMap for de sidste tre uger siden, at de 662 ortofotos fra Fugro er gået live. Jeg har downloadet 2 datasæt fra h.h.v. 28 december 2010 og fra 18 januar 2011 i ESRI Shapefile formatet, og som kun vedrører Danmarks delen af OpenStreetMap. De to gratis Danmark geodatasæt i Shape filformatet kommer fra CloudMade og GeoFabrik.

Tal og fakta – 28. december 2010 var der 184358 vejstrækninger (bilveje, cykelstier, gangstier osv.) og 18. januar 2011 var der 201094 for hele Danmark. Det giver på tre uger en tilføjelse af 16736

nye vejstrækninger. Dette tal skal ses i lyset af at man har brugt tiden fra ca. slutningen af 2004 til 2010 (ultimo) på at komme frem til 184358 vejstrækninger. Så en ca. 9 % vækst på 3 uger er en meget imponerende indsats af de danske frivillige i OpenStreetMap. Note her – vejstrækninger er ikke det samme længden af fx et vejnavn. Et vejnavn strækker sig tit over flere vejstrækninger i OpenStreetMap forstand (skal ikke kede jer med nodes og andet XML stof her). Den type af veje, der har fået den største nye tilførelse er “residential” som er defineret i OpenStreetMap som

street or road generally used only by people that live on that road or roads that branch off it.

Her er der kommet 9676 nye vejstrækninger ud af de i alt 16736 nye. Da Danmark er blevet mere synligt via disse ortofotos som giver en 100% dækning af Danmark, så kan man også se flere andre geografiske objekter end lige veje. Vi kan lige se på tallene for småsøer, gadekær, vandhuller, her er der kommet 491 nye på tre uger. Hvis det er andre oplysninger I kunne tænke jer at få belyst, så skriv gerne en kommentar.

Jeg vil løbende orientere jer om nye tal, imens kan du sende en venlig tanke til de frivillige i OpenStreetMap som gør alt dette her muligt. Endnu bedre, du kan selv være med i OpenStreetMap projektet som frivillig, der er masser at gå i gang med stadigvæk. Er du lidt skeptisk overfor hele ideen med at frivillige laver kort? så kan du måske overbevises ved at læse mit indlæg om OpenStreetMap i Kolding området.

Teknisk orientering : Jeg benytter open source programmet Quantum GIS (til Windows, Linux og Mac) til at analysere Shape filerne. Quantum GIS har en smart “Query Builder”, der gør det let og hurtigt at analysere store mængder af geodata i Shape filerne. Quantum GIS har også et hav af andre smarte ting – fx eksport til KML, GeoRSS, GML.


(screendump af Quantum GIS softwaren)

Kolding et bevis på at crowdsourcing i OpenStreetMap virker

(Artikelserie Dit og mit kort, 32). Jens Winbladh, meget aktiv OpenStreetMap frivillig i Kolding området, har nævnt overfor mig, at nu (11. januar 2011) skulle alle veje, cykelstier og gangstier i hele Kolding være lagt ind i OpenStreetMap af frivillige. Jens Winbladh nævner, at muligheden med Bing (december 2010)- og Fugro ortofotos (fra begyndelsen af januar 2011) har medvirket til at få speedet kortlægningsprocessen op i Kolding området den sidste halvanden måned. Kolding er hermed den første større by i Danmark som har 100% kortlægning af veje, cykelstier og gangstier.

Lad tage et kig på Kolding. Vi laver en GeoFabrik Map Compare, hvordan OpenStreetMap (til venstre) i forhold til Tele Atlas kort (til højre – NB Googles kortleverandør i Danmark) ser ud i området ved Kolding Sygehus dags dato.

Prøv at zoom ind til højre for Kolding Sygehus og betragt Marielundskoven. Bemærk alle de gangstier og cykelstier der kun findes i OpenStreetMap i forhold til Tele Atlas. Rutevejlednings algoritmer til gangstier og cykelstier baseret på OpenStreetMap geodata bliver meget bedre af at der er kommet flere småstier ind. Prøv også at bevæge dig ned til området omkring Kolding Hus og se mange flere fine deltaljer på OpenStreetMap i forhold til Tele Atlas.

Vedr. Marielundsskoven, så brugte Kolding Kommune allerede i 2009 et udsnit af OpenStreetMap til en papir naturfolder med skoven (PDF udgave kan ses her). Dette gjorde kommunen fordi OpenStreetMap kvaliteten var god, og samtidigt er det helt gratis at benytte OpenStreetMap til print-mediet (Der skal bare huskes at nævne kilde). Note her – Jens Winbladh hjalp Kolding Kommune med at få overført OpenstreetMap af Marielundskoven til deres naturfolder.

Hvis du møder nogen, der er skeptisk over for hele crowdsourcing ideen vedr. kortproduktionen, så kan du trække Kolding frem som et godt eksempel på at selv større byområder kan laves af frivillige i en god kvalitet. Nu skal vi ikke glemme, at der er masser af frivillige andre steder i Danmark der arbejder hårdt på at få lagt en høj kvalitet ind i OpenStreetMap. Her i begyndelsen af 2011 er der vejret morgenluft i den OpenStreetMap danske afdeling, fordi muligheden for at indtegne nye veje, stier,skove marker o.s.v. med Fugro ortofoto laget har sat turbo på processen.

The Cartographer Crowdsourcing Machine

(Artikelserie Dit og mit kort, 31). Det har nu i fire dage været muligt at indtegne nye veje, stier, skove, marker, strande o.s.v ved hjælp af de 662 ortofotos firmaet Fugro har stillet tilrådighed for OpenStreetMap projektet. Der har været en stor aktivitet og travlhed blandt de frivillige danske OpenStreetMap folk de sidste par dage. Du kan følge med i det her enestående crowdsourcing projekt, se hvordan mængden af nye geodata bliver tilføjet/rettet i Danmark på dette her kort (Opdatering 12/1 er blevet fikset og virker nu også i Internet Explorer 8).


(Screendump taget kl. 12.45 10. januar 2011)
De røde streger er steder der er blevet tilføjet/rettet i de sidste 24 timer i OpenStreetMap, blå er for den sidste uges tid og endelig gul er for den sidste måned. Bemærk, når du zoomer ind på et område du vil tjekke nærmere ud, så kan der gå et par sekunder før de røde,blå og gule streger indlæses. Prøv om en uge at tjekke ovenstående kort ud igen, Danmark vil helt sikkert være endnu mere fyldt af rød, blå og gule streger.

Jeg slutter af med en historie om den fynske ø Avernakø. For en uge siden var øen ikke særligt godt kortlagt i OpenStreetMap. Nu en uge efter og ved stor hjælp af Fugro ortofotos er billedet helt forandret. Se i GeoFabrik Map Compare hvordan OpenStreetMap (til venstre) i forhold til Tele Atlas kort (til højre – og NB Googles kortleverandør i Danmark)

Hvis du zoomer ind vil du helt sikkert se mange mange flere fine geografiske deltaljer på OpenStreetMap, der er baseret på at frivillige OpenStreetMap folk har kortlagt øen.

Der arbejdes også på mange andre danske småøer, og disse mindre øer er ikke den helt store og umulige opgave at gå til. Jeg mener stadigvæk, at en erfaren OpenStreetMap frivillig i selskab med 3-4 øboer kan kortlægge en ø helt fra bunden af fx en ø på størrelse med Tunø vil tage en søndag. Kvaliteten af sådan et kort vil være helt på højde eller typisk endnu bedre end det vi ser fra kommercielle kortfirmaer som TeleAtlas og NAVTEQ.

Desværre har nyheden om dette kvantespring af nye muligheder for turbo på kortlægningen for den danske del af OpenStreetMap ikke nået (haft?) nogen af de store danske mediers bevågenhed endnu. I udlandet er billedet lidt anderledes vedr. pressedækning af OpenStreetMap, jeg læste sidste år gode artikler i Der Spiegel, Wall Street Journal, the Guardian og mange andre steder.

You gotta right to map

(Artikelserie Dit og mit kort, 30). Der skrives historie i dag i OpenStreetMap danske afdeling. Det store 662 Fugro ortofotos (Note fra 2005) import er færdigt, hele 78 GB ortofotos af hele Danmark er klar til, at frivillige OpenStreetMap folk indtegner fx veje, stier, skove og marker i de områder af Danmark som ikke er dækket så godt endnu i OpenStreetMap.

Med tilladelsen fra disse her Fugro ortofotos til at indtegne, er Danmark det første land, der har en 100 % dækning af gode luftfotos. Dette vil alt andet lige de næste par måneder give en eksplosiv vækst i mængden af geodata til OpenStreetMap projektet for Danmarks vedkommende. I den løbende uge, hvor mere og mere import blev færdigt, har vi været vidne til at fx småøer som fx Avernakø, Lyø, Anholt og i min egen case Tunø er kommet på landkortet med meget bedre geografisk dækning.

Så stor tak skal rettes til Fugro Aerial Mapping for dette tiltag og tilladelsen af brug. Vi skal ikke glemme at takke Peter Brodersen og Jonas Häggqvist for det store tekniske slæb med at få det hele til at virke. Nu er det så op til jer OpenStreetMap frivillige at få lagt en pokkers masse geodata ind.

Øen der steg op af OpenStreetMap havet

(Artikelserie Dit og mit kort, 29). Med udsigten til at Danmark får fuld dækning af gode ortofotos leveret af Fugro til OpenStreetMap projektet i meget nær fremtid (se artikler 1,2), så er der god grobund for at øde egne i den danske OpenStreetMap del bliver kortlagt snarest.

Dette er allerede ved at ske. Vi kan tage Tunø som OpenStreetMap case – her har der aldrig været nogen inde og indtegne veje, skove, stier og marker o.s.v. før den 2. januar 2011 (se det blanke kort af Tunø nedenfor).

Tager vi så her 3. januar 2011 dagen efter, at et Fugro ortofoto er live over øen og klar til at blive brugt i OpenStreetMap redigeringsværktøjer, så ser det helt anderledes ud, efter at par frivillige OpenStreetMap folk og jeg har været indover. Se kortet på OpenStreetMap her.

Tunø kortet er ikke helt klart endnu, da jeg desværre aldrig har været på øen, så er der enkelte ting jeg ikke kan se ud af Fugro ortofotoet. Fx nævner Wikipedia, at der er en ca. 8 km lang vandresti rundt på Tunø. Denne sti kan jeg ikke præcis se og indtegne, samtidigt er der et skovområde, hvor det kunne tænkes at der var nogle småstier i, hvilket man ikke kan se på ortofotoet.

I selskab med en lokalkendt Tunø beboer kunne der på 2-3 timers arbejde mere, laves et kort over Tunø, der er på fuld omgangshøjde med TeleAtlas eller af bedre kvalitet. En anden ting i forbindelse med disse Fugro ortofotos fra 2005, hvor lokalkendskabet også spiller en rolle er, at der kan være blevet bygget nye huse, opsat vindmøller, nye stier og veje o.s.v. i de 5 år der er gået. Godt nok kan man lave en del kortlægning, uden at nogensinde at have besøgt et sted, men det er dem med solidt lokalkendskab der lige sørger (kan medvirke til) for den ekstra kvalitet kommer med i OpenStreetMap.

Et estimeret tidsforbrug for en dansk ø på størrelse med Tunø, og vi vil kortlægge helt fra bunden af, så kan 4-5 lokale (forudsat at mindst 1 har lidt OpenStreetMap redigeringserfaring) på en søndag lave et OpenStreetMap kort, der er af lige så god kvalitet som fra kommercielle kortleverandører.

Det skal blive spændende de kommende måneder at følge hvor stor tilvækst den danske del af OpenStreetMap får pga. disse 662 ortofotos fra Fugro.

Status søndag aften – Fugro ortofoto import til OpenStreetMap brug

(Artikelserie Dit og mit kort, 28). Jeg nævnte i går aftes, at der var 8 ortofotos leveret fra firmaet Fugro Aerial Mapping ud i alt 662 billeder klar til, at blive brugt til at indtegne veje,stier, skove, marker etc. til OpenStreetMap projektet. Importen af ortofotos er de sidste 24 timer gået meget hurtigt. Status søndag aften er ca. 220 ortofotos (ca. 33% er Danmark er nu lagt ind) klar til at blive brugt af OpenStreetMap frivillige.

Du kan holde øje på denne her side, hvor henne i landet der er blevet importeret billeder på dette her link.

(screendump er taget kl. 21.15 søndag d. 2. januar 2011)

De mørke felter er områder, hvor der nu er lagt ortofotos ind i Danmark. Af hele områder der er klar, kan nævnes Bornholm, Lolland, Falster, Samsø og Læsø. Nu mangler vi så de sidste ca. 67% ortofots, og ikke mindst masser af OpenStreetMap frivillige. Mangler du noget frivilligt arbejde at lave i vintermånederne, så er her en oplagt mulighed.

2011 bliver et godt år for OpenStreetMap i Danmark

(Artikelserie Dit og mit kort, 27). For en måned siden åbnede Bing Maps op for muligheden for at indtegne veje,stier, skove, marker etc. til OpenStreetMap projektet. Men for Danmarks vedkommende var det kun ca. 10 % af Danmarks areal, der havde satellit-luftfoto i høj opløsning, der kunne bruges til dette formål. Det er ikke nogen videre hemmelighed, at udenfor storbyer er OpenStreetmap i Danmark ikke dækket så godt ind endnu.

Men nu er der nye tider og hjælp på vej til hele Danmark. Firmaet Fugro Aerial Mapping har givet en kopi af 662 ortofotos fra 2005 (dækker hele Danmark) til OpenStreetMap projektet. Disse fotos må bruges til samme formål som nævnt ved Bing. De første 8 billeder er nu lagt ud som test – se hvilke steder på kort her. Peter Brodersen har været ankermand i forhandlingerne med Fugro og Jonas Häggqvist har bistået Peter med en del teknisk hjælp af tileserver opsætning. Stor kredit til Fugro og Peter/Jonas for dette herfra.

Man kan allerede nu via de forskellige OpenStreetMap redigeringsværktøjer benytte disse 8 ortofotos. (se guide her ). Opdatering 2011-01-02 – der bliver løbende lagt nye ortofoto ind – jeg skal nok holde jer løbende orienteret om hvor mange af de i alt 662 ortofotos der er klar.

Kvaliteten af disse ortofotos er ganske god til OpenStreetMap projektet (teknisk note 40 cm opløsning d.v.s. 1 pixel = 40 cm). Jeg har i Potlatch 2 editoren i nedenstående billede indtegnet en mark fra området syd for Sønder-Felding i Jylland. Her kan man ganske tydeligt kan se veje og markområder på tæt zoom ind.


(Stort billede her)
Hvis du benytter dig af disse ortofots som kilde til OpenStreetMap, så husk lige at angive kilden med følgende metatag source = Fugro.

Der kan i 2011, når alle 662 ortofotos er klar, sættes ekstra turbo på OpenStreetMap indekseringen for hele Danmarks vedkommende. Det kræver jo selvfølgelig nogen frivillige til OpenStreeMap – Her kan du jo være med til at gøre en forskel ved at være med.

Hvis du fx er lærer i folkeskolens ældste klasser eller på gymnasiet, så er det en oplagt mulighed for et anvendt geografi projekt for dine elever. Se fx mit blogindslag samt video om en tysk folkeskoleklasse og deres bidrag til OpenStreetMap.

Godt nytår og forsat god kortlægning der ude.