Amalie med kat set i Kolding

(Artikelserie Dit og mit kort, 50). I forrige uge skrev jeg at Kolding Kommune havde doneret nogle geodatasæt til OpenStreetMap. Disse geodata er nu begyndt at blive importeret til OpenStreetMap. De første importeret geodatasæt er 80 statuer og 61 mindesmærker.

Lad os tage et eksempel på hvilke slags geografiske metadata en statue er blevet forsynet med i OpenStreetMap baseret på baggrund af de informationer i geodatasæt fra Kolding Kommune.

Vi tager Hanne Warmings statue “Amalie med kat” som eksempel. (metadata i OpenStreetMap kan ses her)


Her kan læses værdifulde oplysninger om kunstnernavn, indvielsesår, hvilket materiale statuen er lavet i. Samtidigt er der et link til en webside på Kolding Kommunes hjemmeside, hvor endnu flere oplysninger om denne statue kan læses.

I denne weekend blev så alle 75.859 stk. bygninger fra Kolding Kommune importeret. (du kan gå direkte til OpenStreetMap og se her)

Disse 75.859 stk. bygningspolygoner har virkeligt sat et ekstra kvalitet stempel på for hele Kolding området i OpenStreetMap.

Det er Jens Winbladh og Peter Brodersen, som er to meget aktive personer i den danske del af OpenStreetMap, som har stået for de ovennævnte geodatasæt import.

19024 bygninger fra Stevns Kommune er nu i OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 49). Jeg skrev i går om, at Stevns Kommune har 20. marts givet tilladelse til, at deres geodata må benyttes frit og kvit af OpenStreetMap. Jeg nævnte i den forbindelse, at det kun var et spørgsmål om tid før, at Stevns Kommunes bygninger blev importeret til OpenStreetMap.

Det skete så allerede i går aftes, hvor Peter Brodersen masseimporterede 19024 bygninger (polygoner) ind i OpenStreetMap. Disse bygninger er nu at se live i OpenStreetMap, gå fx til Strøby Egede her og se ved selvsyn.

Kvaliteten af bygningspolygonerne er ret høj (jo flere punkter [nodes] der bruges til at beskrive en bygning, jo højere kvalitet), der kan ses at runde og skæve bliver fint indtegnet i OpenStreetMap. Nu mangler der så lidt arbejde med fx at navngive bygninger især kommunens egne bygninger. Det kan fx være skoler, fritidhjem, sportshaller o.s.v. Denne masseimport har sparet en del tid for OpenStreetMap frivillige i Stevns området.

Opdatering 24. marts 2011 – nu er 975 småsøer fra Stevns Kommune også blevet importeret i OpenStreetMap.

Stevns Kommune er et mønstereksempel på, hvad der lynhurtigt kan ske, når man slipper sine geodata fri uden restriktioner. Vi kan helt sikkert i nær fremtid også forvente masseimport fra Kolding Kommune og Haderslev Kommune, da de også har meldt sig med geodatadonationer til OpenStreetMap.

Stevns Kommune melder sig også under OpenStreetMap fanen

(Artikelserie Dit og mit kort, 48). Det spreder sig hastigt som ringe i vandet, nu har Stevns Kommune også doneret en masse geodata, som OpenStreetMap må bruge frit og kvit. Stevns Kommune har givet deres 3,1 GB ortofoto fra 2009 til brug som et baggrundslag til at indtegne geografiske objekter (typisk veje og stier). Dette ortofoto (dækker hele kommunen) er nu klar til brug for de danske OpenStreetMap frivillige.


(Stevns Kommune ortofoto set i JOSM værktøjet)

Hvad der er meget mere interessant er, at Stevns Kommune også har givet tilladelse til deres FOT (FællesOffentligT Geografisk Administrationsgrundlag) geodata må bruges i OpenStreetMap. FOT geodata er sådan noget som bygninger, søer, statuer, brønddæksler o.s.v. Du kan allerede fx se alle bygninger i Stevns Kommune som et lag indover OpenStreetMap her (link fører dig til Store Heddinge)


(Bygninger i Store Heddinge som et lag)

Bemærk, at det indtil videre er kun som et lag, og ikke er i OpenStreetMaps database endnu. Det er vist kun et spørgsmål om tid før det sker. Læg også mærke til at carporte også bliver vist.

Nu har man allerede lavet en masseimport af Stevns Kommunes FOT geodata til OpenStreetMap, nemlig 3216 brønddæksler. Nu tænker du sikkert er det relevant? – Nu er OpenStreetMaps mission at beskrive alle geografiske objekter i verden. Da brønddæksler også er et geografisk objekt er der intet i vejen med at importere disse. I OpenStreetMap er der ingen Top-Down styring, der bestemmer, hvad der er relevant eller ikke relevant. Eneste krav i OpenStreetMap er, at det geografiske objekt findes i virkeligheden.

Nu dukker brønddæksler altså ikke op i standardkortene som ikoner i fx Mapnik, Osmarender, Cycle Map o.sv. De befinder kun bagved i OpenStreetMaps database, og venter på at nogen bruger dem til et eller andet. Hvad med Layar AR (augmented reality) lag over brønddæksler?

Ser vi på beskrivelsen af et brønddæksel (se billede nedenfor). Under “source=Stevns Kommune (FOT) angives hvem der er kilden. Så hvis du er fra en kommune, der også ønsker at donere geodata til OpenStreetMap, så vil I også få et kilde (source) metatag for jeres kommune.

Det er gået hurtigt med Stevns Kommune og tilladelsen – Søndag 20. marts er kommunens webmaster samt en GIS konsulent på banen, og giver grønt lys. Peter Brodersen, Jonas Häggqvist og Janus Sandsgaard har været på den tekniske bane for at få det op at køre.

Jeg finder det virkeligt positivt, at flere og flere kommuner nu begynder at melde sig til OpenStreetMap projektet med deres geodata. I torsdags var der udmeldinger fra Kolding Kommune og Haderslev Kommune om geodatadonationer.

Læs mere om den tekniske del vedr. Stevns Kommune geodatadonation på OpenStreetMaps Wiki.

The power of crowdsourcing love

(Artikelserie Dit og mit kort, 47). I den russiske by Saransk (ca. 305.000 indbyggere) har ca. 20 OpenStreetMap frivillige afholdt et mapping party i februar 2011. De har brugt Bing Maps (satellit og luftfoto) til indtegne nye veje, bygninger, parker o.s.v. I videoen nedenfor ser du, hvad 50 timers arbejde i alt kan udrette i crowdsourcing regi. Det er imponerende mængder af nye geodata, der bliver lagt ind i OpenStreetMap.

Bemærk i videoen på et tidspunkt, der ser du geodata fra bygninger i OpenStreetMap trukket ud, og transformeret til 3D vektorgrafik over byen Saransk. Du ser også, at OpenStreetMap geodata fra Saransk bliver afviklet på en Garmin GPS’er.

Jeg gør selv en del ud af at fortælle nye frivillige til OpenStreetMap, at OpenStreetMap er mere end kortproduktion. OpenStreetMap skal mere forstås som en geografisk database, hvor man tager, bruger og transformere de geodata, man skal bruge. Selvfølgelig helt frit og kvit, uden du skal spørge nogen. Jeg mener, at frie og gratis geodata som fra OpenStreetMap understøtter og udfordrer til nye ideer til kortmashups eller applikationer med brug af geodata.

Kolding Kommune giver kæmpe geodatadonation til OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 46). Jens Winbladh (aktiv OpenStreetMap frivillig i Kolding området) har haft et møde med Kolding Kommunes GIS afdeling. Mødet har drejet sig om hvilke geodata OpenStreetMap kunne være interesseret i at få fra kommunen. Nu er der blevet sat ord på hvilke geodatasæt, det drejer sig om. Nedenstående filer som bliver givet helt frit og kvit fra Kolding Kommune til OpenStreetMap (leveres i Shape format) er følgende (opdatering 16:50 – Jeg har lige fået at vide at Haderslev Kommune har også tilbudt de samme typer af geodata)

- Busstoppesteder_læskur.shp
   - Bygninger.shp
   - Jernbane.shp
   - Kommunale_skove.shp
   - Kulturelle_institutioner.shp
   - Mindesmærker.shp
   - Søer.shp
   - Skove.shp
   - Skulpturer.shp
   - Vandløbsmidte.shp
   - Vejmidter.shp

Hvor især polygonerne til alle bygninger i Kolding Kommune vækker stor glæde. Nu venter så lidt arbejde for de frivillige i OpenStreetMap med at få importeret disse geodatasæt. Kolding Kommune var også den første kommune i Danmark, hvor alle veje og stier er blevet 100% kortlagt i OpenStreetMap, så nu kan de frivillige begynde at forskønne OpenStreetMap med andre geodata end lige veje.

Hvis du arbejder i en kommunal GIS afdeling et eller andet sted i Danmark og ønsker også donere geodata til OpenStreetMap, så kan du i ovenstående liste hente inspiration og få en ide om hvad OpenStreetMap kan bruge af forskellige geodata. Husk, at i en donation til OpenStreetMap kan ikke stilles specielle krav til hvad jeres evt. geodata må bruges til og af hvem. Selvfølgelig får jeres geodata et source metatag (source=NN kommune) for de forskellige geografiske objekter.

NB – donationer må gerne være i WGS84 koordinatsystem :-).

Slideshow fra OpenStreetMap kursus i Vejen

(Artikelserie Dit og mit kort, 45). I dag har Andreas Hammershøj og jeg afholdt den første kursusdag ud af to dage om OpenStreetMap. I kan se det intro slideshow jeg gav som optakten til OpenStreetMap. Der har været 17 personer i alt tilstede. Disse er kommet fra lokale turistorganisationer, folk fra GIS afdelinger i kommunerne samt et enkelt medlem af Dansk Cyklist Forbund tilstede.

(Stor udgave her)

I dag har emnet samt øvelserne været om POIs samt indtegning af veje og stier, og hvordan man kan rette/tilføje. Jeg fornemmer, at hands-on øvelserne gav det indtryk for kursisterne, at det altså ikke er så svært at være folkekartograf i 2011, da de sad ved øve-pc’erne og selv indtastede og tegnede.

Der er været lidt interesse i donationer af geodata, og jeg har lidt at arbejde på hvordan, et stort issue – at evt. geodatadonationer skal være frie samt at der ingen forbehold på hvad disse geodata må bruges til (i andre mashups o.s.v.). Jeg vender tilbage senere på ugen med mere indtryk og feedback fra kursisterne efter 2 dages kursus på Vejen Handelsskole er slut.

Stedet som indgang til forsinket digital forvaltning

(Artikelserie Dit og mit kort, 44). Det er ikke nogen videre større hemmelighed, at kommercielle og offentlige producenter af kort kan være op til flere måneder eller år om at opdaterer deres kort. Danmarks officielle kortproducent KMS (Kort & Matrikelstyrelsen) kan ikke siges at være just op på beatet.

To eksempler (af mange over hele landet) – Det første er Platanvej på Frederiksberg som blev lukket for biltrafik d. 1. november 2010 og frem til mindst 2016. Her er der 9. marts 2011 ikke sket nogen opdatering.


(Kort – KMS – screendump 9. marts)

Det andet eksempel er gang og cykelbroen “Teglværksbroen” som ligger ved Sluseholmen i København. Denne bro blev officiel indviet 22. januar 2011. Vi ser stadigvæk ikke broen er dukket op på KMS online kort her d. 9. marts 2011.

(Kort – KMS – screendump 9. marts).

Disse to steder er sådan set lidt centrale for trafikken, Platanvej for biltrafik og Teglværksbroen for cyklister og fodgængere (kæmpe smutvej). Det er ubegribeligt, at det skal tage så lang tid (vi venter stadigvæk), når jeg ved, at i OpenStreetMap kan man gemme en ændring, og så ca. 1 time efter dukker vejændringer op (i de små 256×256 px tiles). De to nævnte steder Platanvej og Teglværksbroen var allerede at finde i OpenStreetMap samme dato som der skete ændring samt indvielse.

Det er lidt interessant, at KMS i “Stedet som indgang til digital forvaltning” [PDF link] rapporten fra januar 2011 på side 22 skriver

Den teknologiske udvikling skaber muligheder for at inddrage borgeren i tilvejebringelse af geografiske informationer. Kort & Matrikelstyrelsen vil understøtte og udnytte disse muligheder for borgerdreven dataindsamling (crowd-sourcing) og selvbetjening via internettet.

Hvad er nu det, skal borgerne til at indsamle og hjælpe med opdateringer, nye veje, fejl? – Som udgangspunkt er ideen god nok – men jeg har bare på fornemmelsen, det bliver til “Arbejd gratis for KMS – køb vores kort og geodata i dyre domme bagefter” – Man misforstår hele crowdsourcing ideen, hvis man kun er ude på at lokke nogen til at arbejde gratis (målsætning for KMS med crowdsourcing er ‘nødvendige kvalitet og aktualitet’) uden at give noget den anden vej.

Det den anden vej kunne jo være frit tilgængeligt API ned til selve geodata og i en licens der er åben samt må bruges alle vegne. Men den ide med 100% frie geodata fra KMS tror jeg ikke på, der er ingen politisk velvilje fra hhv. blå/rød blok, eller er emnet slet ikke noget der interesserer nogen i Folketinget.

Jeg tror at mange offentlige crowdsourcing projekter dør hurtigt, hvis ikke de frivillige også har adgang og må bruge disse oplysninger som bliver indsamlet frit og tilgængeligt. Hvis det offentlige tror at dette er vejen til at spare penge med frivillig arbejdskraft uden at give noget igen, så bliver de slemt skuffet.

Derfor hvis du er fra en kommune eller offentlig myndighed, der har planer om mindre crowdsourcing projekter- så overvej lige om ikke bare de indsamlet data ikke lige kan frigives som et regneark og i en åben licens. Er det geografiske oplysninger så er geoformatter som KML, GeoRSS lige til benet.

Den geografiske revolution III på 15 min.

Så er episode tre i “Geospatial Revolution” serien fra Penn State Public Broadcasting (afdeling af The Pennsylvania State University) klar. Det er på et populærvidenskabeligt niveau uden et GIS nørd sprog. Det er især om krig, kriminalitets bekæmpelse, overvågning af kriminelle med GPS samt kortlægning denne gang.

Første del kan ses her.
Andel del kan ses her.

Via Google Earth Blog.