Google Map går 8 bit

Google Map er det i spøgefulde og muntre hjørne og har lavet et 8 bit kort over hele verden. Jeg føler mig helt hensat til 80’ernes arkade spil.


Vis på stort kort

Og jo der er også 8 bit Street View version.


Vis stort kort

Prøv evt dette link til 0.0,0.0 koordinaterne og så dette her legendariske sted.

Opdatering – Kl 22:05 – hvis du synes, at du har set samme koncept før, så er det sikkert 8-Bit-Cities du tænker på. 8-Bit-Cities er baseret på OpenStreetMap geodata og blev lavet for ca. 3 år siden af Brett Camper. Her er nedenunder et eksempel på Berlin.

Tak til Peter Brodersen for reminderen til 8-Bit-Cities.

Via Google Maps Mania Glucophage

Kameraspotting med OpenStreetMap – yes we have also a tag-model for that

(Artikelserie Dit og mit kort, 155). I går torsdag begyndte Informations serie “Vi overvåger overvågerne“. I den forbindelse er der så blevet lavet en Android mobil-app (iPhone på vej), hvor ideen er så, at man og helst så mange mennesker som muligt tager et geotagget billede af et overvågningskamera, de møder derude med deres smart phone, og så oploades billederne til et online kort (bemærk grundkort er OpenStreetMap). Indtil videre er det kun udendørs kameraovervågning Kamera Spotter satser på.

Nu har samme koncept været med crowdsourcing af overvågningskameraer været muligt via OpenStreetMap platformen i årevis. Der er lavet smart phones apps, hvor disse kameraers placeringer (samt alle mulige andre POIs) kan indsamles i marken og så direkte indsættes i OpenStreetMaps geodatabase. Folk har på Walking Papers (OpenStreetMap kort på papir) kunne angive kameraernes placeringer, og så derhjemme via OpenStreetMap værktøjer som Potlatch, JOSM osv. kunne smide det ind i OpenStreetMaps geodatabase. Eller bare nedfælde oplysninger på et simpelt stykke papir og senere plotte oplysningerne ind derhjemme ved egen computer.

Lad mig vise et par eksempler hvordan man beskriver overvågningskamera i OpenStreetMap. Første eksempel er udendørs overvågningskamera ved en OK tankstation i Jægerspris. (OpenStreetMap direkte link her)

Hvor tag “surveillance = outdoor” angiver at kameraer er placeret udendørs og tag “operator = OK” angiver hvilket firma/organisation/myndighed der har opstillet kameraerne – I dette tilfælde er det så benzinfirmaet OK.

Næste eksempel er indendørs overvågningskameraer i en Netto butik i Jægerspris. (OpenStreetMap direkte link her)

Hvor tag “surveillance = indoor” angiver at overvågningskamera er placeret indendørs. Såvidt geodata ind i OpenStreetMap . Men hvad med geodata ud? Intet problem her, det er faktisk det OpenStreetMap er primært bygget til. Lad os sige, vi vil have alle geodata om overvågning (dem som indtil videre at blevet lagt ind) i Jægerspris by ud. Jeg laver en søgning ind i fx Overpass API (en database kopi af OpenStreetMap) med Wget programmet. Søgningen vil se sådan her ud (bbox er en firkant som indholder koordinaterne for Jægerspris by).

wget -O bigbrother.osm http://overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=surveillance][bbox=11.9701,55.8365,12.015,55.8608][@meta]

Jeg har nu en OpenStreetMap fil i XML format, denne fil kan jeg fx med QGIS softwaren konvertere til KML (eller hvilket som helst geodata format fx ESRI shape,GeoJSON). KML filen vil kunne fx vises i Google Earth som nedenstående billede viser (du kan selv prøve KML fil her)

Nu kan OpenStreetMap bruges som indsamlingsplatform til mange andre crowdsourcing projekter. Fx hvis en gruppe borgere mener at der er for lidt cykelparkeringspladser i kommune – Så kan alle cykelparkeringspladser indsamles samt få optalt antal pladser og så visualiseres på et kort. Dette kan gøres relativt hurtigt såfremt man kan få folk ud på feltarbejde. Se fx mine artikler om Vesterbro cykelparkeringsprojekt eller indsamling af cykelbutikker projektet.

Så hvis du har planer om et crowdsourcing projekt af geografiske objekter, prøv at se om ikke OpenStreetMap platformen kan opfylde dit behov. Husk at de indsamlede geodata ikke kun kommer dit projekt til gode, men enhver som nu måtte ønske at arbejde videre med de samme geodata. Alle geodata er som bekendt frit tilgængelige i OpenStreetMap til både privat- og kommercielt brug – eneste krav er, at du skal angive OpenStreetMap som din kilde.

Nu går våren gennem OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 154). Foråret er kommet med fuld fart over os de sidste par dage, og dermed er det blevet tid for OpenStreetMap frivillige at udforske og indsamle geodata ude i marken. Året 2012 vil for OpenStreetMap Danmarks vedkommende byde primært på udfordringer i skovområder og strandområder, som ikke endnu er blevet så godt kortlagt. Selve det almindelige vejnet er så godt blevet dækket ind (99,77 % status i dag). Så gør cyklen forårsklar og gå på udforskning i landskabet med din GPS.

Jeg har selv fundet skoven ved Færgelunden ved Jægerspris, i fredags var der ingen skovveje og skovstier angivet i det område. Bevæbnet med GPS, madpakke og vanddunk, så gav første cykeltur på to timer ca. 15 km nye skovveje og skovstier i området. (direkte link her)

Hjemme igen var det ind med GPS filen (GPX format) i OpenStreetMaps GPX arkiv og ca. 1/2 times indtegning, så er Færgelunden allerede bedre dækket ind, end hvad du ser på Google Maps (GeoFabrik Map Compare link her).

Nu er Færgelunden ikke færdig endnu, jeg vil gætte på, at der er mindst er 15 km endnu, som skal udforskes, før vi har en 100 % dækning. Hvis du er MTB freak, så er området perfekt med masser af bakker, så kan du indsamle det sidste med din GPS, hvis jeg ikke selv får gjort det ved lejlighed. Og således kan man kombinere masser af frisk luft med noget nyttigt.

Jorden rundt 2,4 gange om ugen

(Artikelserie Dit og mit kort, 153). BEYONAV har analyseret OpenStreetMaps globale væksttal for 2011 mht. vejlængde, databasens størrelse og antal punkter (OpenStreetMap lingo = nodes). Den 28. december 2011 var der ca. 28,45 millioner km. vejnet (veje og stier tælles sammen her). For hele 2011 har den gennemsnitlige ugevækst været 96.000 km dvs. ca. 13.714 km om dagen og ca. 571 km i timen. Kort sagt ca. 2,4 gange rundt om jorden hver eneste uge.

For 2010 har BEYONAV beregnet at den ugentlige vækst var ca. 64.000 km. Hvorfor sker der sådan et markant spring fra det ene år til det andet? Godt nok er der kommet flere frivillige i OpenStreetMap, men en væsentlig faktor må være at Microsoft Bing Maps gav i slutningen af november 2010 OpenStreetMap lov til at bruge deres luft- og satellitbilleder til at indtegne efter.

Man kan faktisk godt se i BEYONAVs ugetabel at der sker et hop i antal km. omkring ugerne ved december 2010. Nu er Bing Maps luft- og satellitbilleder ikke globalt i en god opløsning fx for Danmark vedkommende er det ca. 15 % i brugbar kvalitet. Men så var vi så heldige, at i januar 2011 fik OpenStreetMap Danmark et landsdækkende luftfoto fra firmaet Fugro, som var kraftig medvirkende til, at Danmark kunne rykke fra ca. 72 % af det almindelige vejnet til nu 99,78 % (stier tælles ikke med her).

Vil væksten fortsætte i 2012? Ja, men væksten i antal km. for nye vejsegmenter vil ikke være så kraftigt i Vesteuropa, mens områder udenfor har et kraftigt vækstpotentiale. Det er kæmpe områder som fx Indien, Brasilien og Kina (hvis myndighederne tillader befolkningen at deltage). Bing Maps tilføjer af og til nye gode luft- og satellitbilleder, dette er fx sket i store dele af Syrien fornyeligt. Det kræver selvfølgelig at de frivillige OpenStreetMap gider fortsætte samt rekruttering af nye frivillige med et vist lokalkendskab.

Nu er OpenStreetMap meget andet end bare veje og stier. I 2011 overhalede antallet af bygningspolygoner faktisk antallet af vejsegmenter globalt set. Og indtegning (af og til gøres det ved masseimport) af bygningspolygoner er der OpenStreetMap pt. har det den største vækst. Danmark kunne være førende indenfor dette felt, da alle kommuner har i deres GIS bygningspolygonerne, Men det er indtil videre kun Stevns Kommune og Kolding Kommune som har frigivet bygningspolygonerne til frit brug for alle, og ikke kun for OpenStreetMap. Disse to kommuners bygningspolygoner (ca. 100.000 stk.) er blevet importeret sidste forår til OpenStreetMap.

Men du kan skrive til din kommunes tekniske forvaltning og foreslå ideen. Okay, det er et sejt træk op ad bakke at få kommunerne til at frigive geodata. Jeg ved, at flere har kontaktet forskellige kommuner og spurgt og har fået et nej. Så sent som i sidste uge hørte jeg fra en kursist på et OpenStreetMap kursus , at 5 kommuner sagde nej. Dette nej er sket på trods af, at geodata skulle bruges i et fælles kommunalt turismeprojekt.

Brug Apple kort som geografisk tidsmaskine

(Artikelserie Dit og mit kort, 152). I går kom Apple kort frem som en trold fra en æske. Man fandt ud af, at Apple kort udenfor USA var lavet af OpenStreetMap geodata fra perioden marts-april 2010. Hvilket ikke gør det særligt anvendeligt, da verden og især OpenStreetMap har forandret sig meget i den mellemliggende periode.

Det vi så kan bruge Apple kort til pt. (såfremt de ikke opdaterer med nyere geodata fra OpenStreetMap) er at bruge det som en slags tidsmaskine over, hvor godt dækkende OpenStreetMap var dengang (mar-apr. 2010) og så nu.

Tyske GeoFabrik Map Compare værktøj har nu fået lagt “Apple iPhoto” kort ind. Så kig fx på “Varde” by. Venstre side er Apple kort og så højre side er OpenStreetMap Mapnik kort. Bemærk, at Apple kort ikke har lige så mange zoomniveauer som OpenStreetMap Mapnik.

Her ses tydeligt at der er sket en hel del i Varde med nye veje. Prøv i andre dele af Danmark eller verden at se ændringerne. I OpenStreetMap Danmark er især landområderne kommet utroligt godt med vedr. udbygning af vejnettet de sidste to år.

Apple iPhoto kort – hvor stammer geodata fra?

(Artikelserie Dit og mit kort, 151). I går lavede Apple en ny release af iPhoto til iOS og i den forbindelse dukkede et nyt kort op. Nu angiver Apple ikke nogen kilder til dette kort, så flere har været ude med, at uden for USA er det OpenStreetMaps geodata, der danner baggrunden for Apples kort. Flere kilder siger så, at det er meget gamle OpenStreetMap geodata fra 2010, der bliver brugt.

Opdatering kl. 14.15 Kilder siger nu at Apple lavede allerede i efteråret 2010 dette kort, hvilket forklarer en del hvorfor det er så gamle OpenStreetMap geodata Apple har brugt. Egentlig utroligt at dette Apple kort ikke er blevet opdaget før af nogen i OpenStreetMap samfundet.

Vi kan fx tjekke med et nyoprettet Map Compare værktøj OpenStreetMap kontra Apple i Nordskoven ved Jægerspris i Nordsjælland. Jeg har i nedenstående billede lagt 50% OpenStreetMap og så 50 % Apple oven i hinanden. Det er ganske tydeligt at stierne i skoven er sammenfaldende og at Apple må med 99,9% sikkerhed have benyttet OpenStreetMaps geodata her. Prøv med værktøjet at klikke på “OSM only” og så “Apple only”.

Du kan også prøve andre steder i Danmark at sammenligne de to kort, hvis du er gammel OpenStreetMap frivillig vil du sikkert kunne genkende lige præcis områder du har indtegnet.

Hvad er så det store problem ved at Apple evt. bruger OpenStreetMaps geodata? – Der er intet videre problem i det, men Apple skal angive fx nede i et hjørne af deres kort, at kilden er “OpenStreetMap”. Det er ikke nogen videre større hemmelighed, at Apple også vil have deres eget kort, ligesom Google og Microsoft har det.

Hvis Apple går hele vejen og vil benytte OpenStreetMaps geodata for at lave et globalt Apple kort (med eget layout og webserver af tiles osv), så kan de altså godt benytte nyere geodata end lige dem fra 2010. Bemærk også at Apple kortet ikke har så mange zoomniveauer, hvilket fx gav massiv kritik af Foursquares nye kort. Apple kortet over Danmark er håbløst forældet som det ser ud nu. I 2010 var OpenStreetMap Danmark kun på ca. 70 % dækning af det samlede vejnet (veje der har et vejnavne), nu er vi oppe på 99,71 % og det bliver bedre dag for dag mht. nye geografiske objekter.

Hvis du finder andre steder, hvor du er overbevist om at Apple har brugt OpenStreetMap, så skriv gerne en kommentar og med angivelse af URL (Permalink).

Datagenopbygning af OpenStreetMap Japan efter jordskælv og tsunamier

I have always been interested in crisis mapping. However becoming a disaster victim myself has made me realise that I can only do so much as “Mapper”

(Kinya Inoue – OpenStreetMap Japan)

(Artikelserie Dit og mit kort, 150). På lørdag 10. marts er det et år siden et kraftigt jordskælv og tsunamier ramte Japan. Kinya Inoue gav i juli 2011 ved OpenStreetMap konferencen “State of the Map Europe” et oprids af hvilke indvirkninger, det havde for OpenStreetMap Japan (Slideshow link til PDF her). Kinya mener, at i løbet af no-time, så var 20% af alt arbejde i OpenStreetMap Japan værdiløst i de berørte områder. Bygninger, veje osv. indtegnet på OpenStreetMap over de berørte områder fandtes ikke mere i den virkelige verden. Et kæmpe arbejde med at genkortlægge (eng: remappe) Japan kunne gå i gang, samt også prøve at få et overblik over de massive ødelæggelser.

OpenStreetMap sendte en international appel ud til alle OpenStreetMap frivillige om, at hvis nogen frivillige havde tid og kræfter, så måtte de godt hjælpe OpenStreetMap Japan med at komme på fode igen. Denne appel med hjælp til krisekortlægning blev fulgt op af en hel del mennesker fra hele verden, ligesom mange OpenStreetMap frivillige også hjalp til under Haiti jordskælvet 2010.

Prøv at kigge i nedenstående billede fra en strand nær Fukushima, hvor højt tsunamibølgen ramte land for at få en ide om hvor voldsomt en tsunami er. (det er linjen over redningstårnet på stranden i billedet – du skal orientere dig efter)


(Fotokollage af Kinya Inoue)

Der skete også radioaktivt udslip fra Fukushima atomkraftværk. Den japanske befolkning var skræmte og vrede over, at regeringen ikke kunne give nogle oplysninger om stråleniveauet lynhurtigt i områderne. Kinya Inoue og mange andre japanere tog skeen i egen hånd og tog ud med GPS’ere og Giegertællere og lavede målinger. Kinya Inoue alene tog ud på en 2400 km tur og lavede ca. 7000 målinger af stråleniveauet i Fukushima området. Disse indsamlede geodata (samt fra mange andre japanere over hele landet) blev så lagt ud på nettet. Så befolkningen og medierne kunne bruge disse oplysninger om stråleniveauet , og på en måde skabe ro, når nu den japanske regering ikke var i stand til at magte dette.

Ovenstående japanske historie vidner om den nye tid vi lever i. Hvis regeringer og offentlige myndigheder ikke magter en opgave under fx en naturkatastofe, så vil græsrodbevægelser og almindelige folk kunne træde til og meget hurtigt. Teknologipriserne er i bund og internettet bruges som platformen til at indsamle disse store mængder af data. Vi vil se meget mere af dette de kommende år med crowdsourcet data fra ganske almindelige mennesker enten under kriser eller som indsamling af et emne der skal belyses.

Hvis du som aktiv OpenStreetMap frivillig vil deltage i OpenStreetMap krisekortlægningsprojekter forskellige steder i verden, så følg med på Humanitarian OpenStreetMap Team [HOT] hjemmeside. Du kan også hoppe direkte ud i det og deltage i fx kortlægning af Syrien.

NB – Japan er valgt til at være vært i september 2012 for den årlige OpenStreetMap internationale konference “State Of The Map“.

Krølle-Bølle og de andre bygherrer fra Bornholm

(Artikelserie Dit og mit kort, 149). “I deres ansigts sved byggede håndværkere og arbejderne Rundetårn” sådan var et godt svar i bedste flid, fedt og snyd stil, da jeg gik i folkeskole. At udnævne Kong Christian d. 4 som ham der personligt stod og byggede Rundetårn faldt ikke i god jord hos nogle lærere. I OpenStreetMap kan vi direkte se hvilken frivillig, der har bygget (kortlagt) hvad samt hvornår, da alt arbejde eller kortlægning får et unikt ID samt tidstempel.

Hvad kan vi så bruge det til? Vi kan fx se hvem der har kortlagt et bestemt område og med hvor meget disse personer har bidraget med. Lad tage Bornholm som en case. Først skal vi bruge et værktøj som kan overvåge/analysere et bestemt område. Med ITO OSM Mapper kan vi gøre dette. Først oprettes en gratis konto, dernæst angives hvilket område, der skal overvåges/analyseres i (op til 50X50 km).

Nu kan man se hvilke “tags” og “users”, der udgør Bornholm. ITO OSM Mapper opdaterer en gang dagligt alle ændringerne i det overvågede område. Nu kan vi fra ITO OSM Mapper eksportere et kort over, hvem der er de store bidragsydere af geodata på Bornholm.


(Se billede i stort format her)

Billedet fortæller så, at den OpenStreetMap frivillige “mantson” er den helt store bygherre på Bornholm. ITO OSM Mapper har selvfølgelig også en eksport af “statistiske geodata oplysninger” funktion i CSV eller KML i det valgte område. Lad os eksporterer oplysninger om alle “users” på Bornholm i en CSV fil. Vi smider så disse oplysninger fra denne CSV fil ind i IBM Research Many Eyes værktøj, og laver et interaktivt klassisk lagkagediagram.

Klik på de forskellige navne og % sats og tallet for antal geografiske objekter dukker op. Her kan vi så læse, at den OpenStreetMap frivillige “mantson” den 28. februar 2012 står for 37,5 % af alt geografisk indhold på Bornholm. Lad os se de samme data i et interaktivt boble-diagram fra Many Eyes.

Den sidste smarte funktion ITO OSM Mapper tilbyder, er en GeoRSS feed, det vil sige at når der sker ændringer i ens overvågede område, så kommer der en besked til din RSS-læser. Du kan så gå ind og se konkret hvem og hvad der er sket i området. Betragt denne GeoRSS funktion som en slags mini GeoEchelon tjeneste.

ITO OSM Mapper kan også bruges til hvis I fx holder et lokalt mapping party i et lille lokalt område, så kan kort bagefter vise hvem der har bidraget med hvad og hvor meget.

Ovenstående muligheder kan betragtes som gamification af geodata bidragene til OpenStreetMap. Jeg skrev i sidste uge om andre tiltag vedr. gamification af dataindsamlinger i OpenStreetMap regi.

Foursquare skifter til OpenStreetMap baseret kort

(Artikelserie Dit og mit kort, 148). I går annoncerede Foursquare at de skifter til OpenStreetMap. Foursquare har så valgt at benytte MapBoxs globale korttema, som er dannet på baggrund af OpenStreetMaps geodata. Her finder vi kimen til den første store kritik af Foursquares nye tiltag, der er dukket op fra gamle Foursquare brugere. MapBox har nemlig ikke så dybt zoomniveau som fx OpenStreetMaps standard Mapnik design og for den sags Google Maps.

Lad mig vise det med et eksempel fra Gammel Kongevej i København. I nedenstående billede har jeg zoomet max. ind på MapBoxs globale korttema.

Tager vi så OpenStreetMaps Mapnik korttema, så vil man kunne zoome bedre ind på Gammel Kongevej og se meget mere detaljeret (interaktivt kort her).

Så jeg forstår godt kritikken af Foursquare vedr. zoomniveau. Hvis de får lavet et bedre korttema mht. zoomniveau, så kan en stor del af kritikken forsvinde. Det er sådan set ikke OpenStreetMaps geodata, som er problematiske her, men mere et spørgsmål om at lave flere zoomnivauer. Og det er så mange millioner tiles af 256×256 pixels og en del serverplads, der skal laves til et godt zoomniveau for et globalt korttema.

Opdatering 4. marts Foursquare har lyttet til kritikken vedr. zoomniveau og i næste uge skulle der blive tilføjet et niveau dybere.

Andet kritikpunkt er dækningsgraden af Google Maps kontra OpenStreetMap (vi snakker vektorkort her). Nu har ingen af dem et 100% verdensdækkende kort, i nogle områder af verden er Google Maps bedst og i andre dele er det OpenStreetMap. Især Europa og storbyer (der menes også storbyer i resten af verden her) er OpenStreetMap førende. Dette punkt kan der selvfølgelig gøres noget ved, fx nogle at Foursquare brugerne måske lige kortlægger til OpenStreetMap, såfremt deres by er ringe dækket.

Der er en vis jubel fra OpenStreetMap samfundet fra udmeldingen om, at Foursquare på en eller anden vis vil støtte OpenStreetMap. Her tænkes først og fremmest på, om de indtjekket steder (kald dem POIs) vil kunne overføres til OpenStreetMap, såfremt de ikke er der allerede? Så man kan få en badge “Data mayor of …”, hvis man er den person som først tilføjer et indtjekket POIs til OpenStreetMaps database. Jeg ser frem til at høre, hvad Foursquare har tænkt sig at gøre vedr. opbakning til OpenStreetMap, der er intet konkret meldt ud endnu.

Sidste kritikpunkt er, at så forsvinder Google Maps satellit og luftfotos tillige – Dette punkt kan der ikke gøres noget ved, da Foursquare begrundelse for at skifte er økonomi. Google er begyndt at tage betaling for websites, der trækker meget trafik.

Bemærk dette nye tiltag vedrører kun Foursquare domænet. På folks smartphones benyttes stadigvæk Google Maps API, da det kommer som indbygget funktion (Android og iPhone) og sådan set ikke belaster Foursquare økonomi (Jeg ved ikke om det bliver tilfældet på et tidspunkt).

iPhone SDK and Android Maps API use Google Maps in connection with their platforms, we’ll still use those maps