Historisk indblik i OpenStreetMaps crowdsourcing

(Artikelserie Dit og mit kort, 159). Osm4people.org har lavet et punktnedslag i OpenStreetMaps historie for ca. 100 lande. Det er et nedslag i hvert år i perioden 2006-11 samt et enkelt fra 21. marts 2012 som viser den samlede vejlængde (almindelige veje og stier er talt sammen) for disse ca. 100 lande. Der er tillige beregnet længden for de forskellige typer af veje som OpenStreetMap opererer med.

Perioden nov. 2010 – nov. 2011 er særlig interessant for de fleste lande. Det var her Microsoft Bing Maps gav OpenStreetMap tilladelse til at indtegne nye veje efter deres sat/luftfotos. Godt nok er Bing Maps ikke globalt dækkende, men alligevel for mange områder har det betydet en kæmpe forøgelse i længden af vejnettet. I Danmark fik OpenStreetMap i samme periode tillige lov til at indtegne efter et 100 % dækkende luftfotolag fra Fugro.

Du kan se hvordan vejlængden for Danmark har ændret sig de sidste 6 år her. Der er sket en imponerende indsats fra 3176 km til 140685 og det er slet ikke slut endnu.

Kigger vi på fx på Somalia, så bemærk det der er sket med vejlængden fra nov. 2010 til nov. 2011 fra 13013 km til 189590 km.

Jeg har så omregnet de ca. 100 lande ud fra deres areal til at angive vejtætheden per 1000 km2 (beregnet fra 21. marts 2012 data – se online regneark med de ca. 100 lande her)

Nu er det ikke nogen videre overraskelse, at Monaco har den største vejtæthed – Området er kun 2 km2 og er byområde, så det giver alt andet lige en høj vejtæthed. Det er først Tyskland, der er interessant på listen. Tyskland er et relativt stort land og har tillige en høj vejtæthed på 4967 km per 1000 km2. Dette fortæller lidt historien om, at Tyskland er det helt store OpenStreetMap community mht. crowdsourcing af geodata.

For Danmarks vedkommende er vi på 3265 km per 1000 km2 og OpenStreetMap Danmarks delen er langt fra færdigt. Hvilket bringer mig til næste punkt – “Hvor stort er Danmarks vej- og stinet egentligt?“. Nu er der ingen, der kan svare 100 % præcist på det spørgsmål, men KMS er dem som har mest vej- og stinet i deres system. Jeg har har i en mail fået oplyst, at KMS har opgjort deres vejnet længde værende lig med 207256 km for tiden. Det giver så en vejtæthed per 1000 km2 lig med 4809 km.

Det er så især med småstier, indkørsler, skovstier o.lign , at OpenStreetMap Danmark kan forvente den store vækst de kommende år (eller skal vi rettere sige måneder). Såfremt væksten kan holdes som set de sidste 18 måneder, så vil OpenStreetMap Danmark ende med en vejlængde ca. 175.000 km ved udgangen af 2012.

Opdatering 29. april 2012 – Hvis det nuværende tempo på ca. 2300 km nye veje/stier per måned kan holdes, så vil OpenStreetMap om ca. 30 måneder have et længere sammenhængende vejnet end KMS. Hvilket så er forudsat at KMS (rettere sagt kommuerne) ikke begynder at få registret endnu mere vejnet (typisk stier).

Under alle omstændigheder mener jeg (stærk mavefornemmelse her), at Google Maps er blevet overhalet indenom vedr. den samlede vejlængde af OpenStreetMap Danmark. Jeg har så ingen mulighed for at faktatjekke dette, mens Google til enhver tid har adgang til OpenStreetMaps geodata. Så hvis du mener det modsatte er tilfældet, at Google Maps har mere total vejlængde i Danmark end OpenStreetMap, så skriv i kommentarfeltet nedenfor og gerne med eksempler fra hvilke områder.

Du kan også se vejtætheden for de ca. 100 lande i en interaktiv Many Eyes visualisering (kræver Java installeret).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *