Vejlængdekrigen raser – analyse af TomTom og OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 170). Lad mig starte i bedste MythBusters stil og sige “Busted” til myten om, at nogen firmaer eller organisationer kan tilbyde et komplet globalt vej- og stinet. Det punkt er vi endnu langt fra her i 2012. Det er selvfølgelig den ultimative våde drøm for aktører som Google Maps, TomTom, NAVTEQ (ejet af Nokia), OpenStreetMap, Bing Maps og så den sidste nye aktør på banen Apple Maps.

Apple Maps vil rulle ud på deres iOS 6 platform (iPad og iPhones) til efteråret og vil være præinstalleret som standardkort. Nu har Apple Maps valgt TomTom som deres primære kilde til det almindelige vejnet. Derfor kunne det være relevant at sammenligne, hvor meget vej- og stinet TomTom og OpenStreetMap har i de forskellige lande. TomTom leverer også nogle steder i verden kort til Google Maps.

Nu skal lige nævnes at TomTom primært tilbyder navigation og kort til bilister. Derfor er deres primære fokus område kun det almindelige vejnet til biler. Selvfølgelig har TomTom også lidt stier, men er ikke deres kerneområde i første omgang at få stier med. OpenStreetMap har så fokus på alle mulige geografiske objekter og ikke kun vej- stinettet nødvendigvis.

Jeg har på baggrund af TomToms egne oplysninger (1. kvartal 2012) og en OpenStreetMap undersøgelse fra 21. marts 2012 kunne undersøge 86 forskellige lande verden over. Du kan se undersøgelsens tal i dette her regneark.

Lidt om tallene – Lande som fx Tyskland, Holland og Danmark har væsentlig mere vej- og stinet i OpenStreetMap end TomTom. OpenStreetMap i Danmark tilbyder pt. ca. 147.834 km vej – og stinet (med pt. ca. en vækstrate på nye 2300 km per måned) mod TomToms 118.111 km.

Kigger vi på andre lande i Europa, så er store lande (arealmæssigt) som fx Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Spanien langt bagud i OpenStreetMap regi i forhold til TomTom. Dette kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, såfremt disse lande får endnu flere aktive OpenStreetMap frivillige.

Nu er TomTom ikke lige aktiv i alle lande, i nogle lande fx Albanien, Bosnien-Hercegovina, Haiti og Den Dominikanske Republik , der har TomTom stort set kun motorveje og andre store hovedfærdselsårer med. Mens OpenStreetMap har væsentlig mere i ovenstående nævnte lande.

Nu er TomTom ikke tilstede i alle lande fx Japan og Vietnam er der slet ikke noget vej og stinet. Det bliver så interessant at se, hvem Apple så vælger i fx Japan til at være kortleverandør til deres Apple Maps.

Generelt for resten af landene i verden, så svinger det op og ned med hvem der har mest vej- og stinet i henholdsvis OpenStreetMap og TomTom.

Hvad kan OpenStreetMap så bruge disse tal til? – Disse tal kan bruges som en indikator til, at se hvilke lande OpenStreetMap kan prøve at få skabt et aktivt OpenStreetMap community og ad den vej få skabt endnu mere vækst i disse lande. Et af tiltagene er fx det arbejde som The Humanitarian OpenStreetMap Team [H.O.T.] laver. Fx har Verdensbanken lige finansieret en tur for OpenStreetMap underviser til Indonesien i tre måneder. Hvor projektet er at lære lokale op og så få kortlagt ca. 101 landsbyer.

Bemærk – selvom OpenStreetMap har mere vejlængde i et land, så betyder det ikke nødvendigvis at hele landets vejnet er lige godt. Der kan være landområder, hvor TomTom har så mere. Landområder er generelt OpenStreetMaps akilleshæl, da de fleste af de ca. 660.000 frivillige bor i byområder, hvilket så også afspejler mængden af geografiske objekter i byer, mens landområder er forsømt.

Fakta – Imens jeg har skrevet denne artikel – så er der blevet lagt 550 km mere vej- og stinet ind i OpenStreetMap globalt. Det er så ca. 13.700 km mere i døgnet.

2 tanker om "Vejlængdekrigen raser – analyse af TomTom og OpenStreetMap"

  1. Det er også relevant for os andre at se hvor der mangler veje. Så man kan målrette sin indsats i andre lande man f.eks. skal el. har besøgt. F.eks. har jeg lige være på Bornholm, hvor jeg fandt ud af der mangle en del i nogle af de byer jeg besøgte. Det er relativt let at tilføje POI pr. mobiltlf. mens vejstykker lettest kan tilføjes på computer. PS. det er også meget lettere på Bornholm, da Bing har givet luftfoto af hele øen.

    /Jens

  2. @Jens tak for dit indspark –

    Vedr. Bing de planlægger et 100% dækkende Europa kort i mindst 30cm opløsning. Det kan give noget input. Det skulle vist være klar ultimo 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *