Israels separationsbarriere og Vestbredden

Der er afstemning om at opgradere Palæstinas status i FN i dag. Du kan her se de mure som Israel har bygget inde på Vestbredden (download KML fil her og se mashup i Google Earth). Murene bliver også kaldt Israels separationsbarriere. Ialt er den samlede længde ca. 700 km (det er ikke en lang mur, men flere mure).

Farveforklaring til kortmashup. Den sorte farve angiver Vestbredden (1949 Armistice line) og blå er så Israels separationsbarriere.

Teknisk note – Geodata fra Israels separationsbarriere (murene) og Vestbredden stammer fra OpenStreetMap, og er konverteret via QGIS softwaren til en KML fil.

Den største geografi hoax nogensinde

BBC historien om Sandy Island på Google Maps har så ramt danske medier i dag. Øen findes ikke og har været indtegnet i 10 år. Det kan selvfølgelig skyldes en fejl eller det meget brugte tricks i kartografi at indsætte falske geografiske objekter. Hvis det så bliver piratkopieret så kan man direkte påpege dette samt sagsøge.

Nu er der ikke noget nyt med falske geografiske objekter på kort – Hvad med en bjergkæde med en størrelse der rækker fra Atlanterhavets kyst ved Europa og til helt hen til Moskva? Dette er historien om Mountains of Kong.


(Billede – Wikipedia – under CC BY-SA 3.0 licens)

I 1798 satte den engelske kartograf James Rennell “Mountains of Kong” ind på et Afrika kort. Bjergkæden skulle gå fra det nuværende Nigeria til Sierra Leone – Rennells eneste kilde var en rejsebeskrivelse, hvor en havde set 3-4 bjerge i området. Men der fra til så at konkludere, at der er tale om en stor lang bjergkæde er at gå for vidt. Historikerne Basset og Porter har optalt, at mindst 40 kort i perioden 1798 frem til 1890 har direkte piratkopieret “Mountains of Kong” over på deres Afrika kort. Så i over 90 år havde ingen stillet nogen spørgsmålstegn eller verficeret området.

Først i 1889 rejser den franske officer Louis-Gustave Binger rundt i området og opdager, at området er nærmere fladt end at der findes nogen bjergkæder. Hjemme i Paris fortæller han “Det geografiske selskab i Paris” at der altså ingen “Mountains of Kong” findes. Hurtig forsvinder “”Mountains of Kong” fra diverse Afrika kort. Ovenstående historie vidner om hvor lidt Europa egentlig vidste om Afrikas geografi i 1800 tallet siden at sådan en stor bjergkæde har fået lov til at optræde fiktivt på forskellige kort. Historien er så endnu bedre, når der gik historier om at bjergkæden var lavet af guld.

Kilde til ovenstående historie – Simon Garfield(2012) – “On the Map – Why the world looks the way it does

From Russia with vector love

(Artikelserie Dit og mit kort, 199). ITO-World har igen lavet OpenStreetMap geodata visualiseringsfilm. Denne gang er det over Rusland i perioden 2007-12. Det russiske OpenStreetMap community er et af de mere aktive i verden. Men Rusland ( ca. 17,1 millioner km2 er så stort et land , så det nærmest synes som rent Sisyfos arbejde og en mission af de helt store at få kortlagt.

De store russiske byer som fx Sankt Peterborg er ekstremt godt kortlagt (se et meget godt eksempel her med jernbanespor i OpenStreetMap i forhold til Google Maps for samme område). Hvis samme energi kunne spredes over hele Rusland og især i landområderne, så ville de frivillige i Rusland blive yderst glade.

Tips til visualiseringsfilmen – se den i fuld skærm og nyd den.

Foredrag på Kortdage 2012 som omtalte OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 198). I sidste uge blev der afholdt Kortdage 2012 konference i Herning. Nu er de forskellige præsentationer begyndt at blive lagt ud på nettet. Jeg har været igennem en hel del slideshows for at se om der var nogen omtale af OpenStreetMap. Jeg var desværre ikke selv med til konferencen, så nedenstående beskrivelser er ganske korte og kun baseret på, hvad jeg kan læse ud af slideshows.

Lad mig starte med to studerende, begge to fra Københavns Universitet. Dea Christine Melbye har i “En netværksanalyse og visualisering af tilgængeligheden i Dar es Salaam” brugt OpenStreetMap geodata grundlag.

Lars Kristian Engelsby Hansen har så arbejdet med “Optimizing bicycle route planning“. Cykelruteplanlæggere er et evigt tilbagevendende tema, og mange steder i verden og inkl. Danmark kigges/arbejdes der med/analyseres om OpenStreetMaps vejnet/stinet er den hurtigste og billigste vej til opbygning af gode cykelruteplanlæggere. Jfr. at hele vektordatagrundlaget stilles helt frit tilrådighed og kan frit bruges til eksperimenter og forsøg.

Kristine Liljenberg fra Københavns Kommune havde også cykelruteplanlæggere på programmet i “Cykelsuperstier og ruteplanlægger i hovedstadsregionen“. Det er de 22 kommuner i hovedstadsområdet, der samarbejder om de planlagte 480 km cykelsuperstier. Her vil man også have en cykelruteplanlægger tilknyttet og baseret på OpenStreetMap. Nu er datagrundlaget fra OpenStreetMap ikke 100 % i orden endnu, så planen er at lokale borgere fra de 22 kommuner inddrages i form af kurser i OpenStreetMaps redigeringsværktøjer. Grunden til dette er så baseret på en kongstanke om, at i fjerne it-kontorer kan man ikke løse alt, lokalviden og folk som direkte har været på stedet er værdifuld viden at inddrage.

Morten Lind fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i “Brug bedre adresser bedre!” undersøgt de fejl OpenStreetMap Danmark har fundet (adresseklynger og adresser langt væk fra de andre på en vej) og holdt op imod BBRs oplysninger og kort. Morten Linds konklusion er at disse fejl fundet af OpenStreetMaps frivillige er reelle nok. Nogen er mere alvorlige fejl end andre, men under alle omstændigheder bør kommunerne få rettet disse fejl.

Som den eneste direkte involveret person i OpenStreetMap gav Peter Brodersen et introduktionforedrag til OpenStreetMap.

Det er et ganske fint resultat med omtale af OpenStreetMap, som der blev opnået på Kortdage 2012. Nu laver OpenStreetMaps database sig jo ikke selv, så det er et håb at flere og flere begynder at deltage i projektet efterhånden som OpenStreetMap bliver mere og mere kendt. Med ca. 100 danske OpenStreetMap aktive om ugen pt., så tænk hvad 200, 500 eller 1000 danskere, så kunne udrette gennem den kommende vinter hver eneste uge.

Sheriffen kortlægger det hele

(Artikelserie Dit og mit kort, 197). Så er der indbydelse til et globalt mapping event (i OpenStreetMap lingo et Mapathon event) i dagene 23-25 november 2012. Kortlægnings temaet for disse dage er USA og dets ca. 9,8 millioner km2 store landområde at boltre sig i.

Begivenheden har fået navnet “Operation Cowboy“.

Hele USA har et meget fint luftfotolag fra Microsoft Bing Maps, som OpenStreetMap frivillige kan benytte til at skabe nyt geografisk indhold.

(Billede – Bing Maps viser et baseball-anlæg i Dodge City)

Så hvis du har 1/2 time, 1 time eller mere til overs i disse dage, så kom og vær med, enten sammen med andre eller alene. Jeg har i stikform lavet udkast/forslag til hvad du/I evt. kan deltage/bidrage med.

  • Familie i USA? hvad med at kortlægge i deres by
  • Kender du amerikanere bosat i Danmark? inviterer dem på middag og lær dem lidt kortlægning
  • Kender du amerikanske studerende i Danmark? inviterer dem på middag og lær dem lidt kortlægning
  • Hvad med et USA tema? – fx kortlæg i de klassiske byer kendt fra cowboyfilm, Dodge City, Tombstone
  • Find selv på arrangementer rundt om i landet og inviterer folk til det

Hele ideen er at skabe en social event og samhørighed blandt OpenStreetMap frivillige fra hele verden samt også at tiltrække nye frivillige. OpenStreetMaps gyldne regel nummer 1 er “det skal være sjovt at deltage“.

For at at holde styr på på begivenheden i diverse sociale medier og i OpenStreetMap er tagget #opc2012 blevet valgt. Så når du gemmer dit arbejde i OpenStreetMaps database, så husk at skrive #opc2012 (changeset gemning) under begivenheden 23-25 november 2012. Du bruger også det samme tag #opc2012 til beskeder på Twitter eller hvis du uploader billeder på diverse fotodelingstjenester.

Sidste gang der blev lavet et globalt OpenStreetMap event var “Night of the living maps” i februar 2012, og det var ganske hyggeligt.


( Night of the living maps, Danmark – afholdt hos Magenta – Foto af Janus Sandsgaard – CC BY 2.0)

Det skal jo musik være til kortlægningen under begivenden og helt passende til temaet “Operation Cowboy”, kan alt hvad Ennio Morricone lavede til diverse cowboyfilm gå fint an.

Jeg vil til sidst lige afsløre, hvad jeg er mest stolt over at have kortlagt i USA, nemlig Southfork Ranch. Det bliver næsten ikke større!

Valby Gastårn er gået til de evige digitale kortmarker

(Artikelserie Dit og mit kort, 196). Så er Valby Gastårn forsvundet fra jordens overflade. Så er det også på tide, at gasbeholderen forsvinder fra OpenStreetMap. Følg den digitale nedrivnings historie. Kl. 12.01 går sprængningen i gang og varer 8 sekunder.

Kl. 12:02:57 sletter Leif Lodahl den fra OpenStreetMaps database. Kl. 12.07 dukker den faldne gassilo op på OpenStreetMap (Mapnik kortet) som et område, som er “under konstruktion”, det vil sige at stål og affald fra området er ved at blive fjernet. Når oprydningen er færdig så ændres status igen for området i OpenStreetMap.

Endnu en gang har OpenStreetMap fået lavet såkaldt prestigekortlægning dvs. næsten realtime har fået opdateret væsentlige ændringer, der er sket i verden. Nu forsvinder Valby Gastårn ikke helt 100 % fra OpenStreetMap. Informationer/tags og andre geografiske oplysninger ryger ud i en historisk database. Denne historiske database er selvfølgelig også helt åben og fri for alle. Ad den vej er det så muligt at genskabe Valby Gastårn igen.

Sådan er det gået i Gulu og Lira med lidt hjælp fra geohippier

(Artikelserie Dit og mit kort, 195). I august 2012 kickstartede Røde Kors USA, Røde Kors Uganda sammen med Humanitarian OpenStreetMap Team [HOT] kortlægning i byerne Gulu og Lira i Uganda.

Hvordan er det så gået de sidste to måneder med dette projekt? Ansatte hos Røde Kors var på kursus i OpenStreetMaps redigeringsværktøjer. Frivillige OpenStreetMap fra hele verden blev opfordret til at bidrage hjemme fra. (Det betegnes som sofakortlægning, når man ikke kender/har været på stederne der kortlægges).

Så hvis du kigger på Gulu området nu, så er det enorme mængder af geodata der er blevet lagt ind. Det er især bygninger og veje som har været førsteprioritet. (se onlinekort af området her). Det er helt ektremt med antal bygninger der er blevet crowdsourcet i områderne, det er lige fra små hytter til større bygningskomplekser.

Der er også blevet lagt en masse enkeltstående træer fra byområderne ind. Alene en OpenStreetMap frivillig står for over 10.000 bytræer i området.

Google Maps fra samme område virker som et tomt spøgelseskort (se onlinekort her).

Røde Kors USA har i forrige uge sendt en stor tak ud til alle deltagerne i dette kortlægningsprojekt. Nu er det så Røde Kors Uganda som skal stå for den sidste del med at få navne på de geografiske objekter fx navne på skoler, hospitaler, bygninger, butikker osv. Ting som folk uden lokalkendskab ikke kan hjælpe med hjemme fra sofaen.

Danske hjælpeorganisationer kunne gøre det samme som nævnt ovenfor. Teknologisk er det ikke det store problem, det er mere et spørgsmål om vilje og lyst til at gøre det. Fx en mindre landsby med under 1000 indbyggere i et hjælpeområde kan klares på 1/2 dag af 4-5 personer, som kan betjene sig af OpenStreetMap redigeringsværktøjer og såfremt der er adgang til luftfotos fra området.