Dansk industris historiske vugge

Hvad har Mern Saftstation, Chokoladefabrikken Elvirasminde, Poul La Cours Forsøgsmølle, Fur Molerværk, Carlsberg, Holmegaard Glasværk og JAKA tilfælles? – De er alle sammen blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen sammen med 154 andre steder i Danmark som en vigtig del af den danske industrihistorie. Nu kan du tage på opdagelsesrejse blandt disse 161 steder/virksomheder, hvor Danmarks industri har set sin vugge. Du kan se alle stederne i et mashup lavet til Google Earth (KML fil).

Indeks over steder i Google Earth

Du vil ved et klik på et punkt få det første tekst afsnit, som stammer fra Kulturarvsstyrelsen. Et klik på hyperlinket “Læs mere …” fører dig til den fulde tekst fra Kulturarvsstyrelsen om det valgte sted, hvis det fanger din interesse for at lære/høre mere.

Jeg lærte under arbejdet med dette kortmashup mange nye ting om danske virksomheder og deres historie. Jeg læste den sjove historie om Karl Krøyer og hans opfindelse “krøyerkuglerne” til at hæve skibe med. Ideen var hentet i et Anders And blad. Jeg vidste heller ikke, at Randers Handskefabrik var verdens ældste. Gå selv på opdagelse på Danmarkskortet og blev klogere.

Fur Molerværk set i Google Earth

Lige nede under hyperlinket finder du en 2D stregkode, som indeholder linket (URL’en) fra ovenstående “Læs mere …”. Hvis din mobitelefon har et 2D stregkode aflæserprogram (fx i-nigma kan hentes her) vil du ved at skanne 2D stregkoden kunne gå direkte med din mobitelfon på WWW, og læse artiklen i fuldtekst der. 2D stregkoderne har jeg dannet ved, at mig benytte af Google Chart API værktøjet. Google Chart API er bare en lang URL med en hav af kryptiske parametre, der kalder Googles webtjeneste op, og returerer et PNG billede tilbage. URL’en til et 2D stregkode eksempel kan ses neden for

http://chart.apis.google.com/chart?chs=250x250&choe=UTF-8&cht=qr&chl=http://www.kulturarv.dk/kulturarv/industrisamfundet/kort/hovedstaden/kbh/avedoere_holme/index.jsp

Til at holde styr på alle data har jeg benyttet Google Spreadsheet Mapper 2.0.

Et Google regneark der laver en KML fil “on the fly”.

Du kan alternativt se ovenstående kortdata i andre korttjenester, fx