GitHub Gist understøtter nu GeoJSON/TopoJSON

For et par måneder siden rullede GitHub en automatisk kortrendering (lag ovenpå) af delte GeoJSON filer ud (jeg skrev to indlæg 1 om dette,2). GeoJSON filerne bliver lagt oven på et OpenStreetMap baseret kort fra Mapbox.

Nu er samme funktionalitet blevet rullet ud for GitHub Gist delen. For at dele en GeoJSON eller TopoJSON fil i en Gist skal du først have en GitHub konto samt være logget ind. Som case tager vi Danske Strandnumre og hvordan sådan en Gist virker/oprettes. Først skal du have geodata i GeoJSON/TopoJSON format. I vinduet for Gist, så “drag & drop” filen fra din computer og over i feltet til data for en Gist.

Gist vindue
(Billede – drag & drop af GeoJSON fil)

Skriv en kort beskrivelse om geodata oppe og klik så på “Create Public Gist” knappen nede.

datavinduet hos Github Gist
(Billede – Oprettelse af Github Gist med GeoJSON fil)

Du vil nu kunne se et kortmashup med GeoJSON filen som indeholder 1582 steder med strandnumre oplysninger i Danmark.

Kortmashup
(Billede – Kortmashup af strandnumre GeoJSON fil)

Ude i venstre side finder du mulighed for at indlejre det samme kortmashup på din egen hjemmeside eller download data for Gist.

Deling af GeoJSON muligheder
(Billede – Indlejring, download og link til strandnumre GitHub Gist)

Der er også link til råformat af GeoJSON filen (se dette her) som fx QGIS softwaren kan kalde op (se min guide til dette her).

Med GitHubs to tiltag inden de sidste to måneder er det hele bleve lidt nemmere at dele geodata på en let og nem måde.

Sådan kalder du GitHubs GeoJSON filer fra QGIS

Mit sidste indlæg handlede om at du kan smide en GeoJSON fil på GitHub, og GitHubs nye funktion (lanceret i sidste uge) vil visualisere denne GeoJSON fil henover et Mapbox kort.

Dette indlæg handler om brugen den anden vej, du finder fx en relevant GeoJSON fil på GitHub, hvor du kan bruge noget af indholdet.

Som case tager vi min “Navngivne søer på Bornholm” GeoJSON fil på GitHub. Denne fil vil vi hente ind i QGIS softwaren.

Navngivne søer på Bornholm

Jeg klikker her på “Raw” knappen oppe over Mapbox koret (OpenStreetMap geodata baseret). Jeg får nu råkoden til GeoJSON filen. Jeg kopierer URL’en til denne råfil. Dernæst starter jeg QGIS op og under “Layer“> “Add Vector Layer” og sæt hak i “Protocol” og nede i URI feltet indsættes URL’en og endelig klikkes på “Open“. Nu skulle GeoJSON filen fra GitHub blive indlæst.

Add Vector layer i QGIS

Jeg tilføjer tillige et “grundkort” i QGIS, så man kan overskue hvor på Bornholm, man befinder sig. I mit tilfælde tilføjer jeg Stamen Toner(OpenStreetMap geodata baseret) som grundkort.

Stamen Toner og navngivne søer laget  vist i QGIS

Jeg er så kun interesseret i de navngivne søer oppe ved Allinge-Sandvig området. Jeg zoomer i QGIS op til området og markerer en firkant ud.

Klippe værktøjet i QGIS

Jeg kan nu eksportere disse geodata i det bestemte område til mange forskellige GIS formater. Jeg vælger KML (KML fil kan ses her) format. Denne kan så vises fx i Google Earth softwaren.

Google Earth viser navngivne søer ved Allinge-Sandvig

Sådan kan du nemt og hurtigt benytte en GeoJSON fil fra GitHub til dit eget projekt. Der er i skrivende stund lagt 32.413 GeoJSON filer op på GitHub. Det er ikke til at vide, hvor mange der er kommet til den sidste uges tid pga det nye tiltag fra GitHub. Flere udviklere kan jeg se på Twitter er begejstret for ideen om at lade GitHub være et geodata delingslager.

Opdatering kl. 15:30 – 18. juni – Jeg har lavet endnu en demo med alle 716 navngivne herregårde som Geodatastyrelsen har i deres SNSOR database (StedNavne- og StamOplysningsRegister) som du kan evt. prøve via QGIS. Råkoden til GeoJSON filen på GitHub er her.

Herregårde

Ovenstående GeoJSON fil med danske herregårde fylder ca. 648 Kb og det er ikke så voldsomt meget for geometrien til 716 bygningspolygoner.

Opdatering kl. 13:00 – 19. juni. Jeg slutter denne serie af med endnu en GeoJSON demo. Her er det 8711 navngivne bakker som Geodatastyrelsen har i deres SNSOR database (StedNavne- og StamOplysningsRegister). Råkoden til GeoJSON filen på GitHub er her.

danske bakker

Ovenstående GeoJSON fil fylder 1,5 MB, men her har jeg forenklet geometrien til polygonerne over bakkerne. Den første GeoJSON fil test fyldte 8,2 MB, hvilket jeg fandt var lidt for voldsomt. I QGIS værktøjet er der et “Simplify geometries” værktøj, hvor man kan prøve sig frem. Kort fortalt går det ud på, at polygonerne får færre punkter. Dermed kommer det også til at fylde mindre, men der går så information tabt (finheden af polygonen).

QGIS

I mit tilfælde er det mere den nogenlunde placering af bakkerne med stednavnene i Danmark, der er det vigtigste. Hvordan bakkeområdet ser ud i landskabet er ikke så vigtigt. Jeg kan derfor med god samvigtighed forenkle geometrien i dette tilfælde.