Reklame – Kursus i kortmashup til efteråret

Efterårets kursuskatalog fra Danmarks Biblioteksskoles konsulentafdeling

Human Nature movie

er udkommet. Esben Fjord og jeg udbyder 1. oktober 2008 et kursus i kortmashups for begyndere. Sakset fra kursusbeskrivelsen

Lav dit eget kort mashup
– få dit bibliotek på landkortet
Der findes mange typer af geografiske kort på nettet til synliggørelse af information på nye måder.
Det er specielt services som Google Maps og Yahoo Maps, hvor brugerne har fået nem mulighed for at bruge kortdata via såkaldte mashups, der er årsag til denne udvikling.
Dette kursus handler om, hvordan man nemt kan lave et kort mashup uden at være en haj til programmering.

Med udgangspunkt i en definition af begreberne og gode eksempler vil dagens målsætning være, at alle kursisterne får mulighed for at opbygge deres eget kort mashup, som de vil kunne gå hjem og bruge på deres website. Kurset er opbygget som en praktisk workshop, hvor underviserne vil hjælpe med tips og gode råd, og dagen sluttes af med at vi præsenterer vores kort mashups for hinanden.

Kursuselementer:
• Hvad er en kort mashup?
• Gode eksempler og best practice
• Lav dit eget kort mashup
Målgruppe: Ansatte i arkiv, museer og biblioteker, der arbejder med web.
Kursustype:Workshop. Pris: Kr. 1.800. Deltagerantal: 18

Jeg kan lige tilføje at alle deltagere får deres egen PC stillet til rådighed. Jeg skal lige spørge/cleare med Esben, om man evt. kan opkoble til netværket med sin egen bærbare på kurset. Du behøver heller ikke være ansat i nogen af den ovennævnte primære målgruppes fagområder for at deltage. De kortmashup du vil lave vil tage udgangspunkt i hvad DU har lyst til at lave. Der bliver mulighed for at “hvis man lyster” flette tekst, billeder, videoer og lyd sammen i kortmashup. Alle de teknologier og værktøjer der vil blive vist/afprøvet under kurset er nogen der er gratis at benytte, og som udgangspunkt er de primært webbaseret. Da udviklingen går så hurtigt inden for dette felt har vi med vilje ikke fastlagt og beskrevet, hvilke værktøjer der vil blive brugt. Dette punkt tager vi stilling til i sensommeren.

Vi har valgt workshop formen fordi man lærer intet af bare sidde, lytte og se på kortmashup eksempler af hvad andre har gjort. Det er første gang i offentligt regi at sådan et kortmashup kursus bliver udbudt. Så er min reklametid vist opbrugt.

Jeg vil lige tilsidst vise en iPhone applikation (kun i Beta) fra firmaet Earthscape
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_6oqKL2j8eA[/youtube]
Det viser en 3D geobrowser afviklet på iPhone. Prøv at lægge mærke til at de tilter/drejer iPhone’en på et tidspunkt, og det samme gør 3D geobrowseren også. Ret cool. Det er Frank Taylor fra Google Earth Blog Kismat Konnection full

der har filmet 3D geobrowseren (der er ingen lyd på video) under Where 2.0 konferencen. Det kunne være lidt sejt at have en Københavner version af ovennævnte.