Camping for fugle

Jeg lovede, at hvis jeg faldt over nogle gratis ESRI shape filer (professionelt GIS format) så ville jeg kigge på GMapCreator værktøjet. Med GMapCreator kan du omdanne en ESRI shape fil til at kunne ses via Google Map.

Jeg fandt frem samt downloadede fra Danmarks Miljøportal en zip-fil der indeholdt en ESRI shape fil, der indeholdt geografiske oplysninger om hvilke områder der er EU fuglebeskyttet områder i Danmark. Her er det færdige resultat.

EU fuglebeskyttet områder i Danmark

Bagom teknikken. Jeg pakker zipfilen ud. Jeg åbner ESRI shape filen med GMapCreator.

GMapCreator GUI
(Stort format)

Det første jeg skal beslutte mig for er, hvor meget zoom der skal være i kortet. For meget zoom giver en kæmpe stort og tungt mashup at arbejde med. Grunden er, at GMapCreator laver transparente 256X256 pixels PNG billeder, og for hvert højere zoom niveau giver det en eksponentiel vækst i antallet af PNG billeder. Jeg valgte zoom niveau 10, det giver 634 PNG billeder. Det lyder voldsomt, men det hele fylder kun 3,6 MB. Når du indlæser kortet, så venter du ikke på alle 634 PNG billeder kommer ind. Du ser først billederne fra det mindste zoom niveau (startkortet). Og før du får zoomet ind – er resten af PNG billederne indlæst i baggrunden.

Hvis jeg havde valgt zoom niveau 14 ville det have givet 144539 PNG billeder. Zoom niveau 14 svarer til byniveau kort på Google Maps, men da det er et landsdækkende kort giver det ingen mening at køre med for højt zoom niveau. På den anden side når du går højere op i zoom niveau end 10 så forsvinder de farvelagte polygoner (sammensat af PNG billeder).

Dernæst vælges farve på områderne og farven på den streg. der skal omkredse området. Så er det at klikke på “Create”. GMapCreator laver nu en undermappe med alle 634 PNG filer, og en HTML fil med den tilhørende JavaScript kode. Man skal også lige huske at tilføje sin egen Google Maps API nøgle. Så er det bare at sende det hele op på sit webhotel.

GMapCreator er gratis, og kører på alle platforme. Såvidt jeg er orienteret arbejder folkene bag GMapCreator også på, at lave en eksport funktion ud til KML formattet. Jeg vil lave flere eksempler med miljødata fra Danmarks Miljøportal, hvis der er altså er noget der er interessant at lave et mashup over.