Nyt datasæt med danske postnumre

Jeg lavede i foråret 2008 et datasæt i KML format Recess: School’s Out psp Contour dvdrip Christian Blake divx

med de danske postnumre. Den 1. juli 2008, kom der nogle ekstra postnumre i Randers og Tune området. Jeg har fra adresse-info.dk Force 10 from Navarone video omdannet deres nye postnummerdatasæt fra et ESRI shape format om til en KML format.

Så hvis du skal bruge en polygon over et bestemt postnummer – Så kan du downloade min nye KML fil

(366 KB – pakket som zip fil), og åbne den med en teksteditor og så lede efter det område (placemark i KML lingo). Kopier og indsætte de data, du skal bruge til dit eget kortmashup.

Postnumre 2008

Bemærk, at Københavns postnumre 1000-1499, 1500-1799 og Frederiksbergs 1800-1999 er slået sammen til 3 områder. Det er noget, adresse-info.dk har gjort i den ESRI shape fil, jeg har hentet. Det var bare en orientering, så du ikke leder forgæves efter nogle postnumre i disse intervaller.

Endnu et nyt datasæt til danske postnumre

I mit første indlæg om min konvertering af adresse-info.dks ESRI shape fil om til en KML fil, der tilbød jeg datasæt til download hvor hele polygonen med et postnummer var farvelagt. Nu har jeg lavet nogle nye datasæt, hvor kun kanten rundt om et postnummer er farvelagt med en enkelt streg. Se KML fil her som eksempel.

Postnumre vist i Google Earth

Jeg har pakket KML filerne ned i zip-format. Så hvis du kan bruge noget af nedenstående, så hent løs. Igen er alle postnumre i interval 1000-1499, 1500-1799 og 1800-2000 aftegnet som 3 områder.

Jeg har benyttet mig af den gratis version af GPS TrackMaker for at rense den farvelagte polygons KML element ud i det første datasæt jeg tilbød. Sagt mere simpelt og enkelt har jeg bare lavet “Open” fil (de gamle KML filer) og så “Save as” andet filnavn igen 9 gange i alt.

Du kan igen bare klippe og klistre bestemte postnumre ud, du skal evt. benytte. Fx har jeg lynhurtigt klippet postnumre 2600, 2605 og 2610 ud. Her er KML filen til ovenstående 3 postnumre så vist i Google Maps

2600 2605 og 2610 vist i Google Maps

De samme 3 postnumre vist i Microsoft Virtual Earth

2600 2605 og 2610 vist i Microsoft Virtual Earth

True colors

Jeg lovede i forbindelse med mit indlæg vedr. konventeringen af danske postnumre fra ESRI shape til KML, hvordan du laver andre farvelægninger af postnumre polygonerne. Vi ser først på farvesyntaksen for KML. Der bruger man “aabbggrr”, hvor aa=alfakanal, bb=blå, gg=grøn og rr=rød. Værdierne er hexadecimaler. Disse løber fra 00 til ff. Så en 100% rød farvelægning får værdien “ff0000ff”, en 50% rød farvelægning får værdien “f70000ff”. Så aa værdien bestemmer hvor transparent (gennemsigtig) farvelægningen bliver over et kort. Sagt på dansk du kan fx ved aa= “f7” (50%) se hvad der gemmer sig neden under kortet.

Bemærk denne farverækkefølge “bbggrr” i KML forvirrer en del, og gør det stadigvæk for mig. Da jeg er vant til RGB rækkefølgen og hexadecimal værdier, så jeg bytter tit og ofte rundt på dem i forbindelse med farver til KML. Læs om RGBs hexadecimal værdier her.

Jeg har lavet et eksempel, hvor jeg ønsker at postnumre 2600, 2605 og 2610 skal være farvelagt 100% i hhv. rød,gul og grøn. Samtidigt skal postnummer grænsen være 100% blå, den streg der omkredser en postnummer polygon. Download KML fil (Højreklip og “Gem link til disk”). Åben med en teksteditor/XML editor for nærmere selvsyn.

Farvelægning set fra Google Earth

Jeg laver øverst et layout for hver farvelægning rød, gul og grøn . Godt råd er altid at lave layout øverst i en KML fil. Vi ser på syntaksen for den røde farvelægning

 1. <Style id="roedtfarvelag">
 2. ...
 3. <LineStyle><color>ffff0000</color><width>1</width></LineStyle>
 4. ...
 5. <PolyStyle><color>ff0000ff</color></PolyStyle>
 6. </Style>

Først laver vi et unik style ID. I elementet LineStyle (den der omkredser polygonen) indsættes 100 % blå og width værdien angiver hvor tyk den streg skal være ( i dette tilfælde 1px). I elementet PolyStyle angives 100 % rød. Derved bliver hele polygonen med postnummeret farvelagt i rød. Nede i placemark for postnummer 2600 der skal vi kalde det layout (Style ID) vi lige har lavet, Det gøres ved følgende

 1. <Placemark>
 2. ...
 3. <styleUrl>#roedtfarvelag</styleUrl>
 4. ...
 5. </Placemark>

Det er elementet styleURL, der kalder/henter layout. Det var sådan set det grundlæggende vedr. farvelægning af postnumre polygoner. Min KML fil kan også vises direkte i Google Maps.

Farvelægning til Google Maps

Eller KML filen kan også ses i Microsoft Virtual Earth. Der er dog en lille forskel Microsoft Virtual Earth laver automatisk en transparent farvelægning ved en direkte KML import, selvom jeg har angivet 100% farvelægning af mine postnumre polygoner.

Farvelægning set fra Microsoft Virtual Earth

Kan løver omvendes?

Jeg glemte i forbindelse med min konventering af alle danske postnumre fra ESRI shape til KML format, at nævne at Microsoft Virtual Earth også kan vise KML formattet.

Hvis vi igen ser på mit eksempel med postnummer 4941 Bandholm (KML fil). Så er det en smal sag at importere til Virtual Earth. Se det online her.

Virtual Earth viser 4941 Bandholm

Abbott and Costello Meet the Mummy divx

Postart – uden titel

Man tager Post Danmarks postnummer regneark. Man kører ca. 1100 postnumre (NB: Grønland, Færøerne og postbokse ej medtaget) igennem GPS Visualizer’s Easy Batch Geocoder.

Easy Batch Geocoder

Sætter kaffe over og vender tilbage 20 min. senere til 1100 postnumre, der har fået tilføjet bredde- og længdegradder. Tegner en streg fra postnummer til postnummer (laveste nummer først) og tilføjer animations elementet “TimeStamp” fra KML specifikationen.

 1. <Placemark>
 2. <TimeStamp><when>2500</when></TimeStamp>
 3. <styleUrl>#s_1</styleUrl>
 4. <LineString>
 5. <tessellate>1</tessellate>
 6. <coordinates>12.53411,55.650162,0 12.51702,55.665939,0</coordinates>
 7. </LineString>
 8. </Placemark>

Vi har nu en postnumre animation til Google Earth klar. Animationen startes oppe ved slidebaren.

Slidebaren i Google Earth

Der tegnes nu med Google Earth igennem poststrukturen i Danmark. Hvid streg betyder en overgang fra fx 3000 til 4000 intervallet osv.

poststrukturen

Hvis hele poststrukturen vil ses på engang, så træk i “Slidebaren” oppe og tag hele intervallet.

slidebaren hele intervallet

Nu skulle hele poststrukturen for Danmark kunne ses.

Hele Danmarks poststruktur

(Stort billede)

Jeg har planlagt at udgive en separat animation for kun København K, København V og Frederiksberg C, da postnumre i dette område er lidt svært at se på Danmarks animationen.

Inspirationen kommer fra barnabu.co.uk’s ZIPScribble Animated, som er en Google Earth animation over 43000 postnumre i USA. Mere visualisering af postnumre fra andre lande se Robert Kosara’s More ZIPScribble Maps.

Det hele var ikke rosenrødt under arbejdet med visualiseringen. Fx så var der ca. 80 postnumre, der ikke kunne geokodes automatisk. Det var næsten alle sammen postnumre i København, der var problemer med. Fx så er 1440 København K fordelt over en masse stedfortegnelser Mælkevejen, Psyak, Løvehuset, Fredens Ark (ja, gæt hvor det så er). Så den hårde og slagne vej var at manuelt at plotte disse ca. 80 stk. ind.