Danmarkskort - Det analoge tv-signal lukker og slukker

(24-10-2009) 31. oktober 2009 lukker det analoge tv-signal ned i Danmark. DR har undersøgt (offentliggjot 23-10-2009) i hvilke kommuner der stadigvæk er en høj andel af husstande der modtager tv via det analoge signal. Det drejer sig i følge DR medio oktober om ca. 120.000 husstande ud af ca. 2,6 millioner, som mangler at få ordnet tv-signalet til at kunne modtage det digitale signal fra 1. november 2009. Nedenstående Google Maps viser, hvor i Danmmark det især drejer sig om. Klik på en kommune og får oplyst indekstal. DRs egen forklaring til undersøgelsen, indekstallene og de tre farvelægninger er

"Tallet (den såkaldte affinitet) viser, om der er en overrepræsentation (rødt felt) eller en underrepræsentation (grønt felt) af husstande, der modtager tv-signalet via egen antenne i den pågældende kommune. Gult felt viser en gennemsnitlig repræsentation. Jo højere tallet er, jo højere er overrepræsentationen i forhold til gennemsnittet (100). Et tal mellem 90-110 viser en gennemsnitlig repræsentation. Et tal over 110 viser en overrepræsentation. Et tal under 90 viser en underrepræsentation.

(Oversigten siger ikke noget om, hvor mange husstande, der allerede er klar til at modtage det nye, digitale tv-signal – kun om der er en overrepræsentation af husstande, der modtager tv via egen antenne på taget, loftet eller i stuen)."

Fx vil Ærø med indeks 437 betyde, er at der over 4 gange så mange berørte husstande set i forhold til landsgennemsnittet.

Google Maps Gadget - KML - Kilde : DR - Mashup af Søren Johannessen - CC - 2009