Biblioteksudgifter pr. indbyggger i Danmarks 98 kommuner (2009)

Demo med en Google Fusion Tables der indeholder udgifterne i landets 98 kommuner. Kortet er afviklet i Google Maps API version 3. Under kortet er der nogle muligheder for at lave filtre på udgifter og på antal indbyggere.

Se Google Fusion Tables her - Mashup af Soren Johannessen - 2010 - CC