Københavns Kommune : cykelparkering

Københavns Kommune (2011 tal) har 4.190 cykelstativer med i alt plads til 48.115 cykler. I gennemsnit er der i hver cykelstativ plads til 11,48 cykler. Størrelsen på cykelstativerne svinger fra plads til 1 cykel til 240 cykler.
Zoom rundt ind/ud på nedenstående Google kort. Klik på de små røde prikker og få oplysninger om de enkelte cykelstativer.
Bemærk : dette er kun hvad Københavns Kommune har stillet tilrådighed af cykelstativer, hvad butikker, sygehuse, universiter o.lign har af cykelstativer er ikke med i dette her kort.

Kilde : Cykelparkeringsdata fra Københavns Kommune - Hent geodata hos Google Fusion table - mashup af Søren Johannessen CC - 2011