Hvem bestemmer i kommunerne

A C V F B Borgerliste

Indbyggere:

Areal (km2) :

Indbyggere pr. km2:

1/1 2007 sammenlagt med:

Borgmester: