Kommunernes bruttoudgifter folkeskoleområdet

Lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner. Kort fortalt, går det ud på at kommunerne skal stille nogle obligatoriske oplysninger tilrådighed for landets borgere indenfor dagtilbud(børn), folkeskoleområdet og ældreområdet. Derved kan Danmarks borgere sammenligne ydelser mellem de enkelte kommuner. Derudover er der også nogle frivillige oplysninger, som kommunerne kan vælge at svare på eller ej.

I dag har Indenrigsministeriet så lanceret Brugerinformation.dk på baggrund af de oplysninger kommunerne skal oplyse i henhold til loven. Hvad der irriterer mig ved dette nye website er, at man kun kan sammenligne 3 kommuner ad gangen. Jeg er stor tilhænger af lange lister med statistiske oplysninger og scroller gerne ned (ikke hen!). Fx hvis jeg vil have overblik over bruttoudgifterne til folkeskoleområdet i Region Hovedstaden, så skal jeg ud på en længere mission. Der er 29 kommuner i Region Hovedstaden, det kræver at jeg skal bladre(klikke) 5 gange for at se alle oplysninger “Vis på liste”. Jeg har så allerede glemt data fra første side.

Jeg har reorganiseret oplysningerne for folkeskoleområdet i et mashup med Simile Exhibit 2.0 værktøjet.

Folkskoleudgifter

Hvis du går ind under “bruttoudgiftstabel”, så vil du se alle 98 kommuner listet alfabetisk. Hvis du kliker på kolonnen “Årlig bruttoudgift pr. elev”, så kan du liste kommunerne efter færrest/flest udgifter.

Tabel folkeskolen bruttoudgifter

Ude til højre kan du vælge kun at se bestemte regioner. Sæt et hak og kun disse oplysninger vises i tabel.

Regions valg

Ønsker du at sammenligne bestemte kommuner, så gå ud til højre og sæt hak i de kommuner du vil sammenligne.

Kommune sammenligner

Ønsker du en eksport af de ovenstående data, klik på saksen lige over Google Maps eller tabel. Vælg det ønskede format.

Eksport af data fra Exhibit 2.0

Hvis du har sat hak i fx en bestemt region eller bestemte kommuner, så er det kun eksport af disse data du får med.

Nu skal man ikke overfortolke disse tal. Mange penge = god folkeskole osv. Mit formål her er kun at visualisere tallene anderledes og lettere tilgængeligt end Brugerinformation.dk har gjort det.