Hent DAGI som GeoJSON fra GitHub

Du kan nu hente DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling) i GeoJSON format fra GitHub. Jeg har datavasket overflødige attributter væk, så der tilbage kun er relevante attributter tilbage, det er fx. oplysninger om kommunenavn, kommunenummer osv samt konverteret til WGS84. Det er DAGI datasættet i 1:500000, der er blevet datavasket.

DAGI GitHub
(Billede – DAGI mappe vist på GitHub)

Hvis du klikker på fx Politikredse filen på GitHub, vil der dukke et kort op.

DAGI GitHub
(Billede – Politikredse vist på GitHubs kort)

Nu er det kort ikke særligt interessant – Klik på “Raw” knappen oppe, og selve GeoJSON filen dukker frem.

DAGI GitHub
(Billede – Politikreds GeoJSON vist på GitHub)

URLen til denne GeoJSON kan nu bruges i dine egne projekter eller du kan downloade hele DAGI ned via GitHub. Fx er URLen lige til at kalde via TileMill softwaren. Du kan nu via TileMill lave et kartografisk projekt, hvis politikredse skal indgå.

DAGI GitHub
(Billede – Politikredse GeoJSON hentet ind i TileMill)

URLen er også lige til at hente ind i QGIS softwaren.

DAGI GitHub
(Billede – Politikredse GeoJSON hentet ind i QGIS)

Hvis der nu er nogle kommuner som ikke rigtigt har råd eller tid til at opsætte en hjemmmeside med delte geodata som fx Københavns Kommune, Aarhus Kommune eller Stevns Kommune, så er GitHub en let mulighed at gå til. Og det behøver ikke kun være i GeoJSON – Formatter som ESRI Shape, KML, MapInfo kan også benyttes. Kogt simpelt ned – tilbyd i maskinelæsbart format og udviklere og andre nysgerrige skal nok finde ud af det.

Surrealismen møder neogeografi

Du ser sædvanligvis Københavns Kommune som et afgrænset område i en polygon i diverse kortmashup. Hvor punkt til punkt (koordinatasæt) er fint og systematisk ordnet med streger.


(Københavns Kommune polygon i KML format set i Google Earth – dannet fra det off. DAGI geodatasættet)

Forfatteren William S. Burroughs brugte flere gange “Cut-up” teknikken i sine tekster. Burroughs klippede sine tekster i stykker og satte dem sammen på en ny og tilfældig måde. Cut up teknikken blev startet af surrealisterne i 1920’erne og udover tekster blev den også brugt inden for billedekunsten.

Cut-Up teknikken kan vi også benytte os af indenfor geografi. Der findes på nettet et hav af online Cut-Up tekstgeneratorer. I stedet for tekster er det så koordinatsæt, vi sætter sammen tilfældigt og forbinder linjer fra punkt til punkt tilfældigt. Jeg smider den fine og velordnet Københavns Kommunes punkter fra min KML fil (visualiseret i det første billede ovenfor) ind i onlineværktøjet “Cut-Up Machine“.

Efter en omgang “Cut It Up” får jeg nu alle koordinatsættene rent tilfældigt tilbage. Jeg kopierer dette outout tilbage i min KML fil. Med den gratis QGIS software kan jeg blæse KML filen med det nye København Kommune omrids op i en stor størrelse som er i poster-størrelse (Download her 2 MB, 5500 X 2970 px. i PNG format)


(Billede – Københavns Kommune efter Cut-up)

Ved første øjekast ser København Kommune noget kaotisk ud, men efter et stykke tid kan man godt begynde at se det er København Kommune. Det er så en anderledes måde at se geografien af København Kommune på.

Kan det så bruges til noget udover at printe ud og hænge op? – Hvad med at lave selskabslege med gættekonkurrencer – Gæt fx byen, kommunen, landet eller hvad du nu finder på at sende en tur gennem Cut-up teknikken.

Jo, offentlige geodata kan bruges på mange måder.

Folketingskandidat – kend din opstillingskreds på en ny og anderledes måde

(Artikelserie Dit og mit kort, 82). Nu er det ikke alle folketingskandidater der nødvendigvis bor i den opstillingskreds, de stiller op i. De fleste folketingskandidater har sikkert et godt overblik over deres opstillingskreds befolkningssammensætning samt hvordan det gik sidste valg m.h.t til stemmer til en selv eller sit parti o.s.v.

Men kender folketingskandidaten så sin opstillingskreds geografi? – Kan vedkommende svare på spørgsmål som fx hvor mange km, motorvej, cykelsti og villaveje er der? – Hvor mange m2 af området bliver brugt som fx parker, haveforeninger, sportsområder, skovbeplantning? – Hvor mange restauranter, cafeer og skoler findes der? Hvor mange km2 dækker hele opstillingskredsen?

Ovenstående spørgsmål kan vi bruge OpenStreetMap frie og gratis geodata til at hjælpe os med finde ud af. Vi tager Slotskredsen (område ved Frederiksberg) som case. Først skal vi have fat i en firkant der dækker hele Slotskredsen og henter via Osmosis softwaren og OpenStreetMap API alle geodata ned. Dette gøres på følgende vis


osmosis --read-api left="12.489958" bottom="55.665079" right="12.540918" top="55.690259" --write-xml file="slotsvalgkreds.osm"

Nu skal vi have skåret polygonen ud, der dækker Slotkredsen fra ovenstående XML fil “slotsvalgkreds.osm”. Fra de 92 opstillingskredse i KML henter jeg Slotkredsen i KML og laver den om til en Poly fil (se slots.poly filen her). Nu er vi klar til at skære alt geodata ud fra Slotskredsen og det gøres på følgende vis

osmosis --read-xml file="slotsvalgkreds.osm" --bounding-polygon file="slots.poly" --write-xml file="slotsvalgpolygon.osm"

Vi har nu en XML fil “slotsvalgpolygon.osm” færdig. Vi starter den gratis software QGIS op og åbner XML filen.

Nu begynder alt det sjove ved, at du kigger i “Attribute table” og finder/ser alle oplysninger om punkter (fx cafer), linjer (veje) og polygoner (områder som fx parker).

QGIS har nogle statistiske værktøjer, hvor vejlængder og områders areal lynhurtigt kan udregnes, og kan smides i et regneark. OpenStreetMap er det eneste sted i Danmark, hvor du helt gratis kan hente disse geodata og så lave små GIS-analyser som fx de eksempler, jeg nævner i ovenstående.

Nu er det ikke sikkert at fx alle cafer i et givet område dukker op. Men hvis fx en cafe mangler kan du jo tilføje den i OpenStreetMap og dermed forbedre kvaliteten. Anyway ovenstående metode vil kunne bidrage med forhåbentlig ny indsigt og viden om ens opstillingskreds. Mon der er nogen folketingskandidat der tager ovenstående GIS metode i brug og analyser sin opstillingskreds?

Hvis du bare skal bruge et simpelt onlinekort med din opstillingskreds indtegnet så læs min guide her.

Brug kortmashups af opstillingskredsene i valgkampen til folketingsvalget 2011

(Artikelserie Dit og mit kort, 80). Det er vist ikke den større hemmelighed at der skal være folketingsvalg i år. Jeg lavede for et par år siden alle Danmarks 92 opstillingskredse om til KML formatet. Hvor hver opstillingskreds kan ses som en polygon. KML er handy og geoweb venligt format og hurtigt kan et kortmashup sættes op.

Jeg har sat en hurtig demo op med Slotkredsen (kredsen er i Frederiksberg området). Hvor KML er lagt ind som en lag henover et OpenStreetMap. OpenLayers JavaScript håndterer indlæsning af KML og kort fra OpenStreetMap.

I KML filen vises også, at det er muligt at indflette YouTube videoer, hvis du klikker på det blå område i polygonen så dukker infoboks op. KML filen kan styles i hvilken som helst farve til polygonen end lige den blå farve i eksemplet. Du er velkommen til at downloade disse 92 opstillingskredse og bruge helt frit. Jeg ser dog gerne at du angiver “Microformat” kilde hvis du bruger opstillingskredsene (gerne med link).

Hvem kan tænkes at visualisere sig på et kort (behøver ikke nødvendigvis at være på et OpenStreetMap) med opstillingskredse. Et par hurtige bud

 • Den enkelte folketingskandidat i en given opstillingskreds
 • Lokale partiforeninger kan vise hvem de stiller op i en given opstillingskreds
 • Lokalaviser kan vise hvem der stiller op for de enkelte partier i det område avisen dækker. Landsdækkende medier kan bruge opstillingskredsene til måske lidt datajournalistik eller hvad fantasien nu kan finde på

Jeg ser frem til brugen af kortmashup i valgkampen. Hvem bliver den første folketingskandidat, der visualiser sig på et OpenStreetMap?

Herlev er ikke en firkant

(Artikelserie Dit og mit kort, 77). De indlæg jeg har skrevet om med eksempler på REST søgninger ind i OpenStreetMap API (inkl. XAPI) har kun søgt i geografiske firkanter (eng: bounding box). Hvad nu hvis man kun ønsker geodata fra et område, der er geografisk afgrænset med en skæv polygon? – Her kommer det Java baseret software Osmosis til hjælp og undsætning. Osmosis kræver Java 1.6 installeret og er linje kommando baseret.

Lad os tage som case Herlev Kommune – i Google Earth billedet nedenfor ser du kommunens område. Kommunepolygonen er lavet som en KML fil ud fra DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling)

Først vil jeg hente geodata fra OpenStreetMap API med Osmosis i en firkant hvor jeg er sikker på at hele Herlev Kommune er med inden i. Det gør jeg med følgende argument og skriver data til en XML fil.

osmosis --read-api left="12.388945" bottom="55.706076" right="12.460009" top="55.760180" --write-xml file="herlevarea.osm"

Nu jeg fået en XML fil på ca. 20 MB geodata fra OpenStreetMap API (filnavn “herlevarea.osm”). Jeg vil nu kun have Herlev Kommune med, det gør jeg ved at konvertere KML fil til en Poly fil (du kan se herlev.poly her). Nu sætter jeg Osmosis til at læse den førnævnte fil og så danne en ny XML fil, hvor kun geodata inden i ovenstående “herlev.poly” fil findes.

osmosis --read-xml file="herlevarea.osm" --bounding-polygon file="herlev.poly" --write-xml file="herlevkommune.osm"

Nu har jeg så en ny XML fil “herlevkommune.osm” på ca. 10 MB. Denne fil kan jeg så fx åbne i QGIS eller anden software der kan læse OpenStreetMap XML filer, eller måske lægge det ind i en PostGIS database.

Jeg viste i mit indlæg om XAPI kun REST søgeeksempler på et geografisk objekt ad gangen. Det er nemlig kun muligt at søge på en gruppe eller et objekt ad gangen. Så en REST søgning i et hug på cykelhandlere, hoteller, tankstationer og biblioteker i et geografisk område er ikke muligt, du er nød til at lave 4 forskellige REST søgninger. Osmosis kan gøre dette og give dig en XML fil med alle disse geografiske objekter. Så en søgning i Herlev kommune (ud fra den fil jeg lavede før “herlevkommune.osm”) på alle cykelhandlere, hoteller, tankstationer og biblioteker i et hug vil se sådan her ud.

osmosis --read-xml file="herlevkommune.osm" --node-key-value keyValueList="shop.bicycle,tourism.hotel,amenity.fuel,amenity.library" --write-xml file="herlevpoi.osm"

Den sidste nævnte funktion er virkelig nyttigt og tidsbesparende. Så hvis du vil have kun geodata fra bestemte områder fx valgkredse, postnumre, retskredse, politikredse – Så kan du hente DAGI KML polygoner og så lave en “Poly” fil ud fra disse, dernæst bruge Osmosis som værktøjet der skærer disse områder ud.

Nu afhænger output jo af hvad de frivillige i OpenStreetMap har smidt ind af indhold, så hvis du synes der mangler noget, så kan du blive frivillig i OpenStreetMap og smide disse ting ind selv.

Osmosis er meget mere avanceret end mine ovenstående eksempler. Osmosis kan fx indlæge OpenStreetMap geodata ind i PostGIS, gå på nettet automatisk og hente de seneste opdateringer af geodata fra OpenStreetMap. Osmosis er værktøjet, hvis du skal håndtere store mængder af OpenStreetMap geodata.

Tilbageblik på kort året 2009

Det er tid til et tilbageblik på år 2009 mht. til kort. Jeg følger lige med slagtekvægs strømmen, og bringer en top 10 liste over de mest populære mashup, jeg sendte ud på webben i 2009. Læs populær som lig med mest sete. Nu hjælper det en del på mængden af trafik at have fået linkjuice fra andre medier til disse mashups – så en stor tak til jer der har linket og skrevet om disse mashup i 2009. Listen starter med det mest sete mashup.

 1. København 3D kørevejledningssimulator – nævnt i : Kristian Bilenberg – 3d-køretur i København – In. : TDC Online – Netnyt
 2. Eurovision Song Contest 2009 – 42 landes bidrag og med YouTube indlejret – bemærk pga. API’en har ændret sig siden, så ser infoboksens layout grimt ud – Nævnt i : Søren Bygbjerg – Kort over Eurovision Song Contest 2009 – In.: DR Melodi Grand Prix
 3. DHL Stafetten 2009 – interaktiv flyvetur gennem ruten – Nævnt i : Per Munch – Prøv DHL-ruten hjemmefra i 3-D – In.: Politiken Motion
 4. Eremitageløbet – tag turen langs med de 13,27 km – interaktiv flyvetur gennem ruten i Dyrehaven – Nævnt i : Per Munch – Nu kan du snigløbe Eremitagen i 3D – In.: Politiken Motion
 5. Kommunalvalget 2009 – Se alle kandidaterne på Google Earth – DRs kandidatbase flettet sammen med kommunegrænser fra DAGI udgivet i KML – Nævnt i : Ernst Poulsen – Få en stemmeseddel på din hjemmeside In.: dr.dk Nyhedsredaktørens blog – samt i Ernst Poulsen – Det åbne net – lidt sjovere – In.: Ernst Poulsen’s Weblog
 6. Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – KML version – 234 KML filer dannet ud fra DAGI’s datasæt i ESRI Shapefile. (målestoksforhold 1:500000)
 7. Monster Mælkebilen – kør rundt i gaderne kbh/fr.berg. Udgivet i forbindelse med at 3D modeller for København/Frederiksberg blev lanceret af Google i efteråret. Nævnt og interview med mig i – Jesper Kildebogaard – Mashup-mester bringer Googles mælkebil til København. In.: Version2
 8. Africa photo safari – rundtur til lidt billeder taget af J. Michael Fay i Afrika. Nævnt i – Google Maps Safari – Part Two In.: Google Maps Mania
 9. CO2 forbrug tog kontra bil fra Kbh. H til Aalborg St. – Nævnt i – Viewing C02 Emissions in Google Earth – In.: Google Maps Mania
 10. Tag de 21 nålesving op til Alpe d’ Huez – tur med Street View op på bjerget mens Kraftwerk playlist afspilles – Nævnt i – A Tour of the Alps with Kraftwerk – In.: Google Maps Mania

Af de seks på listen er der blevet benyttet Google Earth plugin, og ud af de seks mashups benytter de fire af dem sig af turfunktion. I Det var først muligt i april 2009 at benytte denne turfunktion ved udgivelsen af Google Earth plugin 5.0. Jeg har ikke set nogen danske mashups, der benytter sig af denne mulighed for at lave en interaktiv geografisk storytelling med turfunktionen (skriv i kommentarfeltet hvis du har lavet noget og gerne med link).

Jeg er personligt mest stolt af mit “Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – KML version“, som har givet en masse respons i form af nysgerrige mails fra helt ukendte mennesker med spørgsmål og ros. Jeg kan se i min søgelog at en del søger efter termer som “kommunegrænser kort”, “kommunekort danmark”, “kort over kommunegrænser”, så der er åbenbart et behov for at vide/se disse. Danske kommunegrænser er selvfølgelig en del af de 234 DAGI KML filer, der frit og kvit kan downloades og blandes i ens egen mashupkværn. Der er også planlagt i 2010 at vise mere hvad du kan bruge DAGI KML filer til.

2009 blev også året hvor jeg mest benyttede samt lavede ting først og fremmest i KML, og siden genbrugte ind over diverse korttjenster se fx OpenStreetMap med Københavnermusik. Jeg havde ved starten af sidste år ca. 200 KML filer og har nu d.d. ca. 730 KML filer. Nu hjælper det en del at DAGI KML projektet alene tegner sig for de 234 stk.

Så er der kun at sige godt nytår til jer alle sammen

. Jeg håber, at I også hænger på i 2010. Anyway udviklingen indenfor kortmashup vil også i 2010 buldrer fuld fart frem ingen tvivl om det. Det bliver spændende at se hvad året bringer af nye ting. Jeg kan godt røbe, at jeg ser frem til Google Street View kommer til Danmark her i år.

OBS – DAGI Danmarks ca. 1600 afstemningsområder – kun historisk interessant

Jeg må erkende at dette er et hængeparti fra min side sorry. Jeg har i flere uger vidst, at min DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling) Danmarks ca. 1600 afstemningsområder (fra 2007) i KML ikke var de samme områder som til kommunalvalget i november 2009. Kommunerne kan fra valg til valg fastlægge/ændre afstemningsstederne, hvilket de så har gjort i større stil ved kommunalvalget/regionsvalget 2009. En studerende fra Århus universitet fortæller, at alene i 10 kommuner han har kigget på med de sidste valgdata, så er der 17 ændringer. Dette gør det selvfølgelig problematisk at analysere vælgervandringer i mindre områder over tid.

Nu har KMS aldrig lovet at være up-to-date med disse områder i samme øjeblik det seneste valg foreligger. De nævner at afstemningsområderne er et pilotforsøg. Jeg ved ikke om der ved lejlighed kommer en opdatering på områderne ved Kommunalvalget 2009. Så hvis du downloader KML filen med afstemningsområderne skal du lige være klar over disse forhold.

Databaser kan også ende ude på Wikileaks

Det er ikke kun bøger og dokumenter, der kan risikere at havne på Wikileaks, som vi så det med “Jægerbogen“. Det britiske postvæsen Royal Mails database med data om 1.8 millioner postnumre i UK har også fået æren af at havne på Wikileaks i juli 2009. Royal Mail har copyright til alle disse data, og man skal betale 4000 £ om året for at få lov til at bruge disse data. Denne database har i årevis været et slagsmål og livlig debat i The Guardians kampagne “Free our data“. Britiske webaktivister mener, at skattebetalt indsamlet og vedligeholdt data som fx Royal Mails postnumre skal være helt gratis at benytte.

I et af de seneste artikler vedr. Royal Mail hos The Guardian

The Open Rights Group (ORG), which campaigns for digital rights, said: “These services would have to pay around £4,000 a year to use postcode data legally, which raises Royal Mail around £1.3m a year. It is easy to see that large numbers of small business ideas and not for profit services are being blocked by these license fees – it is in effect a tax on innovation.”

Man har ikke fundet de skyldige der har lagt de britiske postnumre ud, og det finder man sikkert heller aldrig ud af.

Opdatering 15. december

– BBC skriver at britiske postnumre fra april 2010 vil gratis at downloade – så det er en sejr for webaktivister i England

Hvordan med postnumre i Danmark? Her er vi meget heldigere stillet end i UK, da data postnumre er en del af DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling), og er gratis at benytte til at lave webservices, mashups osv. Jeg har fx selv konverteret DAGI’s postnummerdatasæt fra ERSI shape format til det geografiske KML format, som du helt frit og kvit kan hente.

DAGI foredrag på Kortdage 2009

Jeg er vendt tilbage fra Kortdage 2009 konference i Kolding, og har fået en masse faglig og ny viden med hjem derfra. Der var i år rekord deltagelse med 544 personer. Disse personer kommer fra vidt forskellige områder, fra hard core GIS programører, til almindelige brugere af GIS teknologier, studerende osv. Det var så interessant at møde så vidt forskellige personer, og høre hvad de så arbejder med i det daglige. Jeg vil over de næste par indlæg give et indblik i hvad jeg så, hørte og erfarede på Kortdage 2009.

Torsdag eftermiddag stod den på foredrag af Zine Lange (KMS) og Morten Lind (EBST) “Danmarks administrative inddeling [DAGI] som fælles referencedata – klar til brug”.

Historien, lovgivningen og baggrunden for DAGI datasæt blev fortalt samtidigt fik vi at vide, at der arbejdes på en Web Map Service (WMS) (ingen deadline nævnt) til DAGI Datasættene. Nu fik jeg ikke spurgt om, der tillige også var planer om at tilbyde DAGI tillige i KML/KMZ format fra KMS udover Shape/MapInfo formatterne, dette punkt vil jeg følge op på via en mail til KMS. Morten Lind gennemgik en glimrende case, hvordan forskellige myndigheder kunne sammenarbejde i det samme interface, fx ved en forespørgsel fra Postvæsnet om ændring af postnummer. En masse myndigheder skal sige god for sådan en ændring før det kan træde i kraft. (jeg vil linke til præsentationen, når diverse slides fra Kortdage kommer på nettet)

Udfra spørgsmål fra salen virkede det ikke som om, at DAGI var videre kendt blandt publikum (DAGI var i luften i slutningen af maj 2009) . “En ville vide hvornår han kunne begynde at bruge disse datasæt” – hvortil Zine Lange svarede “At det kunne han allerede begynde at gøre, når han kom hjem fra Kortdage”. Zine Lange efterlyste tillige også personer/organisationer, der havde anvendt DAGI til et eller andet (min note mashups). Disse var hjertelig velkommen til at kontakte KMS.

Jeg er heller ikke p.t. bekendt med nogen, der har benyttet DAGI udover mine egne projekter, se listen nedenfor. Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor, hvis du har benyttet et af DAGI datasæt eller flere.

Du kan stadigvæk nå at se stemmesedlen i Google Earth

I morgen skydes Kommunalvalg 2009 og Regionsvalget 2009 i gang. Du har stadigvæk chancen for at nærstudere din kommune/regions kandidater i fred og ro på forhånd via Google Earth her i aften. Kommunalvalg 2009 for hele landet kan ses i denne her KML fil. Zoom hen til din kommune og klik på kortet.

Kommunalvalget 2009

Kandidaterne til Regionsvalget 2009 kan ses i denne her KML fil. Zoom hen til din region og klik på kortet.

Regionavalget 2009

Det er DRs kandidatdatabase med over 7000 personer der lægges indover de forskellige kommuner/regioners grænser via et script. Til kommune og regions områderne har jeg benyttet mig af mit Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) KML datasæt.

Når valget er overstået vil jeg vise flere eksempler på brugen af DAGI KML datasæt i forbindelse med valget. Men, husk først lige at gå hen og stem i morgen. Godt valg til alle.

Kommunalvalget 2009 – kan nu ses i 100 KML filer.

Jeg udgav i torsdag en stor KML fil med alle kandidaterne (kommer fra DR’s kandidatdatabase) fra de 98 kommuner og Christiansø til Kommunalvalget 2009. Jeg har nu adskilt hver enkelt kommune og Christiansø ud i 99 selvstændige KML filer plus den landsdækkende KML fil kan stadigvæk ses i Google Earth softwaren.

Kommuneindekset plus Christiansø med alle KML filer kan ses her. Du finder i tabellen den KML, du evt. vil se. Klik på det ønskede hyperlink og Google Earth starter op. Du er også meget velkommen til at linke fra din hjemmeside/blog til den ønskede KML fil.

Se fx kandidaterne i Gladsaxe Kommune – klik på KML fil her.

Gladsaxe Kommune

Hvis du bruger KML filerne til et eller andet, så hører jeg meget gerne via en kommentar.

Regionsvalget 2009 – se alle kandidaterne på Google Earth

I torsdag udgav jeg alle kandidaterne fra kommunalvalget 2009. Nu er turen også kommet til Regionsvalget 2009. DR har også lavet data gadgets for kandidaterne til regionsvalget. Disse er blevet sat sammen i en KML fil, der viser alle de 5 regioner. Du kan nu se alle kandidaterne til regionsvalget 2009 i Google Earth softwaren. Klik på den her KML fil. Zoom ind til den region du ønsker at se, klik på ikonet eller bare på farven på regionen. (OBS, der kan være en lille forsinkelse, da oplysninger skal indlæses fra DR først)

Regionsvalget 2009 på Google Earth

Bemærk, hvis du stiller op til Regionsvalget 2009 og du ikke ser dit navn på dette Google Earth kort. Så har DR en side, hvor du tilmelder dig. Du vil så dukke op på dette Google Earth kort, når DR har fået tastet dig ind i deres database. Bemærk også at hver enkelt regions område er farvelagt rent tilfældigt, det er en mulighed i KML at angive.

Da regionsvalget ikke har den store bevågenhed blandt unge, så har Danske Regioner søsat en “Unge er for dumme til at stemme” kampagne, hvilket skulle provokere unge til at gå ind og stemme. Jeg synes personligt, at den er lidt plat den kampagne.

Ernst Poulsen fra DR indsamler mashups på sin blog, som er blevet lavet på baggrund af DRs kandidatdatabase. Så hvis du laver et eller andet, så smid en kommentar til ham. Det behøver ikke være noget stort og forkromet, det kan fx bare være et folkebibliotek, der viser kommunens kandidater (via DRs data gadgets) på deres hjemmeside.

Kommunalvalget 2009 – Se alle kandidaterne på Google Earth

DR gik i går i luften med en slags data gadget for hver enkelt af alle landets 98 kommuner + Christiansø. Hvilket betyder, at du via et lille JavaScript kan indsætte på dit eget domæne din egen kommunes partikandidater. Nu er det helt oplagt geografisk data, og da jeg i forvejen har alle landets 98 kommuner i KML format. Så derfor lå den lige til benet at flette DR’s data gadets sammen med KML. Så nu kan du se hele landets partikandidater i Google Earth softwaren. Klik på denne her KML fil. Zoom ind til den kommune du ønsker at se, klik på ikonet eller bare på farven på kommunen.

Kommunalvalg 2009 set i Google Earth

Nu dukker alle partiernes/lokallisters kandidater op (OBS, der kan være en lille forsinkelse, da oplysninger skal indlæses fra DR) for den ønskede kommune. Bemærk hver enkelt kommunes område er farvelagt rent tilfældigt, det er en mulighed i KML at angive. Så det har intet med partifarve at gøre hvilken farve en given kommune har fået.

Teknisk note for nørder- Du har måske hørt at KML også kan vises via Google Maps, men da det er JavaScript DR data gadgets er lavet i, så understøtter Google Maps API ikke direkte læsning af JavaScripts, der er blevet angivet i KML formattet, så du kan ikke direkte se det evt. i et Google Maps ved en simpel XML funktion med URL’en til KML filen. Det samme gælder for den browserbaseret Google Earth plugin. Du må i denne omgang nøjes med Google Earth softwaren. Hvis DR data gadget havde været lavet i Flash have vi kunne gøre det direkte. Men en stor respekt herfra til DR for at begynde at åbne op for indhold, der kan hentes.

Læs også DR’s pressemeddelelse “Kommunalvalg: Få stemmesedlen på din egen hjemmeside

Opdatering 13-10-2009 – Politiken har en analyse vedr. kandidaterne “Analyse: Skal politikerne ligne vælgerne?

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – KML version

Jeg har nu fået lagt den sidste hånd på Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) datasæt, og fået lagt det ud i KML format (konverteret fra ESRI shape til KML) i målestoksforhold 1:500000. Du kan nu downloade 234 KML filer helt gratis. Det hele er blevet udgivet under en Creative Commons 3.0 Licens. Følgende KML filer kan hentes

Dette er så mit første store bidrag til det danske Datakildekataloget, som er oprettet i IT- og Telestyrelsen regi under Digitaliser.dk. Grunden til at det er lagt ud i KML format er, at indlæringskurven er meget mindre (mit personlige synspunkt) mht. at komme igang med mindre kort visualiseringer ved brugen af KML, end ved brugen af Shape/MapInfo formater. En anden grund er, at de store korttjenester som fx Google Earth, Google Maps, Bing Maps og OpenStreetMap, alle uden de store tekniske anstrengelser kan vise KML indover deres korttjenester.

Nu er det så op til dig at bruge DAGI KML filerne i dine egne mashup. Jeg har selv nogle flere eksempler på vej med brugen af nogle af disse KML filer. Du kan kan se et enkelt Google Maps eksempel nedenfor – her er det Frederiksberg Retskreds KML fil flettet sammen med Wikipedias kilde vedr. retskredsen