Indlæs et stykke Danmarks historie med QGIS 2

Geodatastyrelsen tilbyder også fri adgang til nogle historiske danmarkskort, som du kan indlæse via QGIS 2 softwaren og så fx eksporterer ud som et billede. Hvis du har læst mine to introduktions indlæg (1,2) med at oprette forbindelse samt arbejde med lag i QGIS 2, så kan du fortsætte med at læse guiden nedenfor.

Det første historiske kort, vi kan kalde er “Høje målebordsblade 1842 – 1899” – Bemærk her at Sønderjylland ikke er med pga. området tilhørte Tyskland på den tid. URL’en du skal bruge er følgende

http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=topo20_hoeje_maalebordsblade&client=QGIS&version=1.1.1&login=DITBRUGERNAVNHER&password=DITPASSWORDHER

Erstat i URLen “DITBRUGERNAVNHER” og “DITPASSWORDHER” med de oplysninger du har lavet ved oprettelsen af konto hos Geodatastyrelsen. Pas på at URL’en ikke laver linjeskift, når du indsætter i QGIS 2.

Hvis alt er gået vellykket, så vil du fx se Kronborg som i de nedenstående billede.

QGIS 2

Det andet historiske danmarkskort er “4-cm kort, Danmark i målestoksforholdet 1:25.000 (1953 – 1976)“. Her er vi oppe i perioden, hvor Danmark er i kraftig forandring fra landbrugsland til industrisamfund og parcelhuseområder skyder op som paddehatte. Her skal du bruge følgende URL for at få adgang.

http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=topo4cm_1953_1976&client=QGIS&version=1.1.1&login=DITBRUGERNAVNHER&password=DITPASSWORDHER

Igen erstat “DITBRUGERNAVNHER” og “DITPASSWORDHER” med dine egne oplysninger i URLen. Fx vil Ganløse se således ud som vist i billedet nedenfor.

QGIS 2

Du kan fx tilføje flere kortlag og så skifte mellem dem med QGIS 2 fx luftfotos og så se hvad der er sket siden de historiske kort blev lavet. Hvilke gårde er væk og hvor er der blevet bygget nye boligområder osv.

Disse historiske kort kan også bruges af lokalhistoriske foreninger i deres formidlingsarbejde. I undervisningen i folkeskolen eller gymnasiet kan eleverne selv bruge/hente/analysere deres lokalområde. En opgave kunne fx være “indtegn de nye boligområder siden “”4-cm kort … 1953-1976” blev lavet i område/by XX samt beregn arealet af disse.

Fik jeg fortalt at QGIS 2 softwaren samt brugen af Geodatastyrelsens korttjenester er helt gratis?

Hent historiske kort fra Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen tilbyder andet end geodata i et maskinlæsbart format. Du kan hente færdiglavet kort i et billedeformat, og der er flere forskellige muligheder. Et historisk danmarkskort som Geodatastyrelsen tilbyder frit til download er fx “DTK/Høje målebordsblade som er

En række topografiske kort i målestoksforholdet 1:20.000 udgivet i anden halvdel af 1800-tallet dækkende Danmark minus Slesvig. De høje målebordsblade blev produceret i perioden 1842-1899. I denne periode hørte Sønderjylland med til Tyskland, og derfor blev dette område ikke opmålt.

Hvis du er logget ind med din konto hos Geodatastyrelsen så find “DTK/Høje målebordsblade. Klik på det og du vil blive ført videre til en side med et danmarkskort som er delt op i en masse geografiske felter.

Klik på de områder du ønsker at downloade. Klik dernæst på “Læg i kurv” > “Checkout”> og download så det ønskede. Pak de(n) downloadede zip filer ud. Du vil nu have kortudsnit i et GeoTIFF format og i 10000X10000 pixels og det fylder ca. 35 MB for hver enkelt zip fil.

Du kan åbne et GeoTIFF billede med et billederedigeringsprogram (fx det gratis GIMP) og derved klippe og klistre i det, så det passer til dit formål.

Hvem kan tænkes at bruge disse gratis historiske kort? – oplagt, at lokal historiske foreninger kan bruge dem på deres hjemmesider – Men hvad med at få trykt et kortudsnit som en plakat og give som en gave til dine forældre eller bedsteforældre? – Folk, der har historisk interesse kan sidde i ro og fred og betragte deres hjemegn som det har set ud før.

Jeg kan kun anbefale, at enhver med geografi interesse opretter en gratis konto hos Geodatastyrelsen og tager et kig rundt på de gratis kort og geodatasæt – Dernæst, at du henter noget ned og måske får ting at vide du aldrig før har været klar over om Danmarks geografi. Nu er det jo ikke mere økonomien, der begrænser dig.

Nyt transformeret Danmarkskort – geosjov

Jeg lavede den anden dag et kort over, hvor stor dækningsgraden var (i procenter) for hvert postdistrikt mht. til status for OpenStreetMap Danmark. Lad os for sjov skyld lade dækningsgraden være lig med densiteten i hvert postdistrikt.

Det vil sige, at et lille postdistrikt med et højt tal i densitet (maks. 100) er mere værdifuldt end et stort postdistrikt med samme tal. Tager vi så alle 591 postdistrikter og lader dem forholde sig til hinandens densiteter samt areal i postdistrikterne, hvordan ville et nyt Danmarkskort så se ud jfr. det de frivillige OpenStreetMap Danmark har lavet af kortlægning indtil videre?

Holy, han taler sort i aften. Kortet kommer her.


(Klik på stort format her)

Det er ikke overraskende, at de små postdistrikter i Region Hovedstaden, som i forvejen er godt kortlagt af OpenStreetMap frivillige bliver meget større. Mens de store land postdistrikter i Jylland bliver meget mindre. De danske småøer med eget postnummer bliver også meget større. Samlet er arealet stadigvæk ca. 43098 km2 for hele Danmark. Hvad kan dette så bruges til? – Ikke så meget praktisk, mere en anderledes måde at anskue kort på.

Ovenstående Danmarkskort er blevet lavet med ScapeToad softwaren. Kan du lide den slags kort, hvor landområder bliver transformeret om til nye kort baseret på en eller anden parameter? – Så tag et kig på Worldmappers samling.

KML kitsæt med Danmarks 98 kommuner – DAGI geodatasæt

I mit indlæg om, hvordan man kunne kopiere en polygon (område) ud fra KML DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling) geodatasæt “Danmarks afstemningsområder” og på den baggrund lave en ny KML fil. Dette var en relativ nem opgave.

Men går vi over KML DAGI geodatasæt “De 98 kommunegrænser i Danmark“, og vil prøve samme teknik for at lave en KML fil med fx Kalundborg Kommune, så er der lige et mindre men. Forklaring følger, DAGI geodatasæt over landets 98 kommuner består af 314 polygoner. Dvs. 314 polygoner danner tilsammen hele Danmarks 98 kommuner, men de er ikke blevet klynget sammen, så hvis du downloader i KML/shape format så får du 314 placemark (KML) eller 314 features (shape). Prøv fx at se min nedenstående Google Maps Gadget med Kalundborg Kommune. (KML fil her Fast Lane film

)

Her danner Sejerø en polygon, og inde på Sjælland er der så flere polygoner der danner resten af Kalundborg Kommune. Nu er vi så heldige, at KML specifikationen har MultiGeometry elementet. Dette betyder, at vi kan klynge polygonerne sammen (se KML fil i ren tekst her Se7en buy

Evil Under the Sun full

) i “Placemark” elementet, så de rette polygoner bliver placeret i den rette kommune.

Du behøver ikke gøre dette selv, da jeg nu har klynget alle 314 polygoner sammen i KML formatet til landets 98 kommuner (Placemark) for dig. Så hvis du skal bruge kommune polygoner (områder) til mindre mashup projekter, så er dette lige det rette sted du skal hente dem. Farver,layout og tekst i KML skal så du selv sørge for.

Når du har pakket zipfil ud, så beskriver navnene på de enkelte filer hvilken kommune du kan finde bagved (fx soroe.kml er Sorø).
Der er flere DAGI geodatasæt, hvor ovenstående også gør sig gældende fx Danmarks 12 Politikredse

, som består af 228 polygoner. Som egentlig burde klynges sammen til 12 Placemark (de 12 politikredse). Hvis der er basis og stemning for det, kan jeg ved lejlighed lave et par sammenklynget DAGI geodatasæt mere, så det bliver lidt nemmere for jer, der benytter KML.

Jeg viser lige tilsidst igen, hvor fleksibelt KML formatet er. Se Kalundborg Kommune i OpenStreetMap

, Google Earth plugin

Balto movie full

, Google Maps Hoot movies og Bing Maps. Det tager ingen tid at mashuppe med KML over flere forskellige kortjenester.

Cavling-prisen 2008 – Berlingske journalister – kort epilog

Journalisterne Morten Frich, Morten Crone, Jesper Woldenhof og fotograf Erik Refner fra Berlingske Tidende modtager Cavling-prisen 2008 for deres arbejde og research med politisvigt. Nu har dette min interesse, da de også har brugt kortmashup buy Kiss and Tail: The Hollywood Jumpoff

til at belyse episoderne. Deres egne artikler og hvad borgere har skrevet løbende ind til dem med episoder. Disse episoder er dernæst plottet ind på et Danmarkskort.

De har brugt Googles “Mine Kort” som værktøj og dernæst indlejret kortet på Berlingske webdomæne. Men kortteknologien kunne ved 5 min. ekstra arbejde været udnyttet endnu bedre og samtidigt også have budt Berlingske læsere eller andre interesseret til kortmashup dans. Når du laver et offentligt tilgængeligt kort på Google “Mine Kort” så laver Google også automatisk et KML link (oppe over kortet til højre er KML ikon/linket), så man kan se kortet i Google Earth. Prøv klikke på KML her

.

Google Earth - kom politiet da du ringede

Googles “Min kort” laver også en RSS feed (også oppe over kortet til højre) automatisk. Teknisk set er det en GeoRSS, da alle infopunkterne er blevet tildelt bredde- og længdegrader. Du kan se GeoRSS her. Hvad smart er der så ved GeoRSS’en? Da kortet er lavet over flere dage og uger, så betegner man det som et dynamisk kort, da det ændrer sig løbende. En GeoRSS feed kan læses af enhver RSS læser fx Google Reader, Netvibes osv. så man ad den vej kan holde sig ajour løbende. GeoRSS virker selvfølgelig også til kortmashup. Fx jeg kan tage GeoRSS fra politisvigt kortet og lægge ind over et Virtual Earth

The Postman dvd

kort (samt Google Maps og via andre kort API’er)

Virtual Earth

Tilbage på Berlingske domæne, så skulle der bare indsættes to links, et til KML filen og et til GeoRSSen. Det giver en vis signalværdi, at her vil vi gerne dele. Om nogen så vil benytte sig af disse muligheder er en helt anden sag, men nu har man gjort sit ved et minimum af arbejdsindsats (to stk. links er alt).

Tilsidst skal der lyde et stort tillykke til journalisterne fra Berlingske Tidende.

Jeg hørte om Cavling-prisen 2008 via Helle Kruuse

Fantastic Four film
The Postman movies

på Facebook.

Kommunegrænserne til de 98 danske kommuner

OPDATERING 14. september 2010 VIGTIGT – Jeg har en nyere og bedre KML version af kommunegrænser fra DAGI datasættet. Du kan hente filer herfra i stedet for.

Jeg frigiver i dag en KML fil (640KB), der indeholder de kommunale grænser i Danmark.

KML filen i Google Earth
I KML filen er de fem regioner blevet farvelagt med en 50% transparent farve (så du kan se igennem kortet). Farverne for regionerne er følgende

  • Region Hovedstaden er orange
  • Region Sjælland er rød
  • Region Syddanmark er gul
  • Region Midtjylland er grøn
  • Region Nordjylland er blå

Min KML fil er udgivet under en Creative Commons licens. Så hvis du står og mangler en bestemt kommunegrænse (eller flere) til et kortmashup, så er du velkommen til at downloade KML filen og åbne med en teksteditor, og tage hvad du skal bruge. Fx har jeg i det følgende klippet Herning Kommune ud og lavet en ny KML fil

Herning Kommunes grænser set i Google Maps

Opbygningen af KML filen skulle være lige til at gå til, hvis du har åbnet KML filen med en teksteditor. Øverst oppe har vi elementet “Style” (betragtes som stylesheets til KML) med de forskellige farver (bemærk, at id=”idnavn” ikke kan indholde æ,ø og å ). Længere nede har vi så “Placemark” elementet med de forskellige kommuner. Hvert “Placemark” element indeholder et “styleUrl” element som kalder parameterne op, som er blevet defineret oppe i “Style”. Husk, dernæst at gemme KML filen (strengt taget er det bare XML) i UTF-8 format, for at undgå problemer med danske æ,ø og å.

Jeg vil i den kommende tid vise hvad man kan bruge et kommunekort med aftegnet grænser til.