Databaser kan også ende ude på Wikileaks

Det er ikke kun bøger og dokumenter, der kan risikere at havne på Wikileaks, som vi så det med “Jægerbogen“. Det britiske postvæsen Royal Mails database med data om 1.8 millioner postnumre i UK har også fået æren af at havne på Wikileaks i juli 2009. Royal Mail har copyright til alle disse data, og man skal betale 4000 £ om året for at få lov til at bruge disse data. Denne database har i årevis været et slagsmål og livlig debat i The Guardians kampagne “Free our data“. Britiske webaktivister mener, at skattebetalt indsamlet og vedligeholdt data som fx Royal Mails postnumre skal være helt gratis at benytte.

I et af de seneste artikler vedr. Royal Mail hos The Guardian

The Open Rights Group (ORG), which campaigns for digital rights, said: “These services would have to pay around £4,000 a year to use postcode data legally, which raises Royal Mail around £1.3m a year. It is easy to see that large numbers of small business ideas and not for profit services are being blocked by these license fees – it is in effect a tax on innovation.”

Man har ikke fundet de skyldige der har lagt de britiske postnumre ud, og det finder man sikkert heller aldrig ud af.

Opdatering 15. december

– BBC skriver at britiske postnumre fra april 2010 vil gratis at downloade – så det er en sejr for webaktivister i England

Hvordan med postnumre i Danmark? Her er vi meget heldigere stillet end i UK, da data postnumre er en del af DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling), og er gratis at benytte til at lave webservices, mashups osv. Jeg har fx selv konverteret DAGI’s postnummerdatasæt fra ERSI shape format til det geografiske KML format, som du helt frit og kvit kan hente.

Google Earth 5 – turfunktionen – anden del

I mit første projekt Kid Galahad video med den nye turfunktion i Google Earth 5.0 Nature Morte dvd , der hoppede vi fra punkt til punkt. (den tur med CO2 forbruget fra København til Aalborg i hhv. tog og bil). I mit andet projekt med turfunktionen til Google Earth 5, der følger vi en bestemt rute langs en linie. Hvis du har Google Earth 5.0

installeret kan du starte KMZ filen op her (1,7 MB) . Dobbeltklik nede i venstre side under Places>Temporary Places>på “Start rundturen

Start op af rundturen i GE 5

Jeg har her lavet en rundtur, der løber langs med grænsen (omkredsen) til postnummer 2920 Charlottenlund. Undervejs vil info-bokse med informationer om huspriserne (Danmarks dyreste område) i området dukke op.

2920 området

Jeg har snart set en hel del rundture, som er blevet lavet til Google Earth 5 (siden udgivelsen i februar 2009), og min erfaring og indtryk siger mig, at hvis der ingen tale eller musik (eller kombination af begge) er til rundturen, så er det gabende kedeligt. Jeg har derfor til turen indsat et musiknummer af Lars Krimi – Chilling At Home The Sentinel movie download

Beer Wars film

(under en CC 3.0 licens).

2920 området undervejs af rundturen

Teknisk baggrund: Muligheden for at lave ture langs en linie, er noget du kan bruge til fx at lave en visualisering af dine cykelture, løbeture og vandreture, som som du evt. har optaget med din GPS. Hvis du fx så tager billeder undervejs, så er det ikke nogen større sag at få turen til at standse ved det sted billederne er taget, og en info-boks åbner sig og viser billederne i X antal sekunder, før turen går videre langs med ruten.

Mit ovenstående eksempel med al KML kodningen kan ses i en ren tekstfil her Drag Me to Hell dvd

Boat Builders dvdrip

. Kig ned til <gx:Tour>Animation og flyvetur kodning her</gx:Tour> for at se KML syntaks. Du kan læse mere om turfunktionen til Google Earth 5 hos Google Earth teamets hjemmeside. Polygonen, der danner 2920 Charlottenlund området er hentet (klippet ud) fra min KML fil med alle Danmarks postnumre

Slaughter psp

.

Næste projekt med Google Earth 5 turfunktion bliver noget med at få 3D modeller til at bevæge sig rundt. Stay tune.

NB- Hvis du kan lide den slags musik, jeg har brugt til min rundtur, så kan hele to EP’er fra Lars Krimi downloades helt frit og kvit (under CC licens betingelserne

Where the Buffalo Roam dvdrip

)

Danske postnumre med det samme areal

Det er blevet tid til lidt sjov igen med danske postnumre. Vi laver en antagelse om, at arealet af alle danske postnumre er lige store (Københavns postnumre 1000-1499, 1500-1799 og Frederiksbergs 1800-1999 er slået sammen til 3 områder) . Hvis vi sammenholder det med hvordan det konkret ser ud nu, så får vi et danmarkskort der ser ud som i nedenstående billede.

postnumre
(stort format)

Hvad fortæller dette nye kort så? hvis du kigger især på hovedstadsområdet, så er dette område blevet større, det betyder at disse områder konkret er mindre end gennemsnitsarealet af et postnummer. De fleste områder i Jylland er blevet mindre, det betyder at konkret er arealet af postnumre større end gennemsnittet.

Kort af denne type kan bruges til at lave nogle opsigtvækkende kort. Det har websitet Worldmapper.org gjort med over 350 forskellige kort. Fx dræbte ved storme fra 1975-2000 sammenholdt med arealet af verdens lande.

Worldmapper - dræbte ved storm

Her kan man se at området omkring Bangladesh/Indien/Kina og Mellemamerika er særligt mange mennesker døde af storme i perioden. Andre kort er baseret på antal indbyggere, landets areal og så en antagelse om at alle i verden har lige adgang til resourcer fx olie, og så sammenholder det med hvordan det konkret forholder sig. Derved får man opsigtvækkende kort, som måske kan give stof til eftertanke. Så tjek Worldmapper.org for en anderledes formidling med kort.

Hvordan lavede jeg så mit postnummerkort? Jeg benyttede open source programmet ScapeToad (kører i Java Runtime Environment). ScapeToad kan desværre kun importere GIS formattet ESRI shape. Først analyserer ScapeToad alle postnumre og deres areal, beregner et gennemsnit areal for dem alle sammen. Dernæst begynder ScapeToad at lave det nye kort ved at deformere arealerne. Her benytter ScapeToad en algoritme som er udviklet af Gastner/Newman i 2004 (Worldmapper.org benytter samme algoritme) til deformationen af arealer. ScapeToad kan dernæst eksportere det nye kort til SVG (Scalable Vector Graphics ) eller til ESRI shape format.

Man kunne lave nogle sjove danmarkskort med ScapeToad

San wa dvd

The Lost World film (hvis man havde data i ESRI shape format) fx hvordan ser forbruget af flødeskumskager i landets 98 kommuner sammenholdt med areal/antal indbyggere.The Witches of Breastwick psp

Nyt datasæt med danske postnumre

Jeg lavede i foråret 2008 et datasæt i KML format Recess: School’s Out psp Contour dvdrip Christian Blake divx

med de danske postnumre. Den 1. juli 2008, kom der nogle ekstra postnumre i Randers og Tune området. Jeg har fra adresse-info.dk Force 10 from Navarone video omdannet deres nye postnummerdatasæt fra et ESRI shape format om til en KML format.

Så hvis du skal bruge en polygon over et bestemt postnummer – Så kan du downloade min nye KML fil

(366 KB – pakket som zip fil), og åbne den med en teksteditor og så lede efter det område (placemark i KML lingo). Kopier og indsætte de data, du skal bruge til dit eget kortmashup.

Postnumre 2008

Bemærk, at Københavns postnumre 1000-1499, 1500-1799 og Frederiksbergs 1800-1999 er slået sammen til 3 områder. Det er noget, adresse-info.dk har gjort i den ESRI shape fil, jeg har hentet. Det var bare en orientering, så du ikke leder forgæves efter nogle postnumre i disse intervaller.

Endnu et nyt datasæt til danske postnumre

I mit første indlæg om min konvertering af adresse-info.dks ESRI shape fil om til en KML fil, der tilbød jeg datasæt til download hvor hele polygonen med et postnummer var farvelagt. Nu har jeg lavet nogle nye datasæt, hvor kun kanten rundt om et postnummer er farvelagt med en enkelt streg. Se KML fil her som eksempel.

Postnumre vist i Google Earth

Jeg har pakket KML filerne ned i zip-format. Så hvis du kan bruge noget af nedenstående, så hent løs. Igen er alle postnumre i interval 1000-1499, 1500-1799 og 1800-2000 aftegnet som 3 områder.

Jeg har benyttet mig af den gratis version af GPS TrackMaker for at rense den farvelagte polygons KML element ud i det første datasæt jeg tilbød. Sagt mere simpelt og enkelt har jeg bare lavet “Open” fil (de gamle KML filer) og så “Save as” andet filnavn igen 9 gange i alt.

Du kan igen bare klippe og klistre bestemte postnumre ud, du skal evt. benytte. Fx har jeg lynhurtigt klippet postnumre 2600, 2605 og 2610 ud. Her er KML filen til ovenstående 3 postnumre så vist i Google Maps

2600 2605 og 2610 vist i Google Maps

De samme 3 postnumre vist i Microsoft Virtual Earth

2600 2605 og 2610 vist i Microsoft Virtual Earth

True colors

Jeg lovede i forbindelse med mit indlæg vedr. konventeringen af danske postnumre fra ESRI shape til KML, hvordan du laver andre farvelægninger af postnumre polygonerne. Vi ser først på farvesyntaksen for KML. Der bruger man “aabbggrr”, hvor aa=alfakanal, bb=blå, gg=grøn og rr=rød. Værdierne er hexadecimaler. Disse løber fra 00 til ff. Så en 100% rød farvelægning får værdien “ff0000ff”, en 50% rød farvelægning får værdien “f70000ff”. Så aa værdien bestemmer hvor transparent (gennemsigtig) farvelægningen bliver over et kort. Sagt på dansk du kan fx ved aa= “f7” (50%) se hvad der gemmer sig neden under kortet.

Bemærk denne farverækkefølge “bbggrr” i KML forvirrer en del, og gør det stadigvæk for mig. Da jeg er vant til RGB rækkefølgen og hexadecimal værdier, så jeg bytter tit og ofte rundt på dem i forbindelse med farver til KML. Læs om RGBs hexadecimal værdier her.

Jeg har lavet et eksempel, hvor jeg ønsker at postnumre 2600, 2605 og 2610 skal være farvelagt 100% i hhv. rød,gul og grøn. Samtidigt skal postnummer grænsen være 100% blå, den streg der omkredser en postnummer polygon. Download KML fil (Højreklip og “Gem link til disk”). Åben med en teksteditor/XML editor for nærmere selvsyn.

Farvelægning set fra Google Earth

Jeg laver øverst et layout for hver farvelægning rød, gul og grøn . Godt råd er altid at lave layout øverst i en KML fil. Vi ser på syntaksen for den røde farvelægning

 1. <Style id="roedtfarvelag">
 2. ...
 3. <LineStyle><color>ffff0000</color><width>1</width></LineStyle>
 4. ...
 5. <PolyStyle><color>ff0000ff</color></PolyStyle>
 6. </Style>

Først laver vi et unik style ID. I elementet LineStyle (den der omkredser polygonen) indsættes 100 % blå og width værdien angiver hvor tyk den streg skal være ( i dette tilfælde 1px). I elementet PolyStyle angives 100 % rød. Derved bliver hele polygonen med postnummeret farvelagt i rød. Nede i placemark for postnummer 2600 der skal vi kalde det layout (Style ID) vi lige har lavet, Det gøres ved følgende

 1. <Placemark>
 2. ...
 3. <styleUrl>#roedtfarvelag</styleUrl>
 4. ...
 5. </Placemark>

Det er elementet styleURL, der kalder/henter layout. Det var sådan set det grundlæggende vedr. farvelægning af postnumre polygoner. Min KML fil kan også vises direkte i Google Maps.

Farvelægning til Google Maps

Eller KML filen kan også ses i Microsoft Virtual Earth. Der er dog en lille forskel Microsoft Virtual Earth laver automatisk en transparent farvelægning ved en direkte KML import, selvom jeg har angivet 100% farvelægning af mine postnumre polygoner.

Farvelægning set fra Microsoft Virtual Earth

Kan løver omvendes?

Jeg glemte i forbindelse med min konventering af alle danske postnumre fra ESRI shape til KML format, at nævne at Microsoft Virtual Earth også kan vise KML formattet.

Hvis vi igen ser på mit eksempel med postnummer 4941 Bandholm (KML fil). Så er det en smal sag at importere til Virtual Earth. Se det online her.

Virtual Earth viser 4941 Bandholm

Abbott and Costello Meet the Mummy divx

Datasæt med danske postnumre – klar til dit mashup helt kvit og frit

Hos Erhvervs- og Byggestyrelsen som driver adresse-info.dk finder du alle danske postnumre gemt i formatterne ESRI Shape eller MapInfo (tak til Jesper Ishøj for tip). Du kan sådan set kun bruge disse formatter til noget, hvis du har noget GIS software. Jeg har nu konventeret ESRI shape filen med målestoksforhold 1:500.000 med de danske postnumre om til en KML fil. Her vil du så se en polygon af det område et postnummer dækker. Du kan så benytte KML til, at visualisere i Google Earth eller på Google Maps, hvis du har brug for område med et bestemt postnummer eller flere.

Danske postnumre set i Google Earth
(stort billede)

Et par kommentarer til datasættet fra adresse-info.dk postnumre. Københavns postnumre 1000-1499, 1500-1799 og Frederiksbergs 1800-1999 er slået sammen til 3 områder. Postnumre der grænser op til kystområder, søbredder og enkelte havnområder vil man ofte ved tæt zoom se, at der mangler et lille stykke område af postnummeret i polygonen. Dette er ikke en fejl fra min side af. adresse-info.dk nævner selv at disse områder mangler (spørg mig ikke hvorfor).

Sådan henter du en polygon med et postnummer. Lad som os tage eksempel tage 4941 Bandholm (også kendt som Babe Ruth Town). Ude i venstre side under >Places – så fjern hakket i “Postområde 1000-9999”

Fjern hak i postnumre listen i Google Earth

Scroll ned til det ønskede postnummer. Sæt et hak i det ønskede postnummer og højre klik vælg “Save as” som NN.

Save as ... i Google Earth
Husk gem i KML format.
Filtype valg i Google Earth

Nu kan du åbne KML filen med en teksteditor eller XML editor og arbejde videre med filen der. Se mit 4941 Bandholm eksempel i Google Earth.

4941 Bandholm set i Google Earth

Og her er så Google Maps versionen af 4941 Bandholm.

4941 Bandholm i Google Maps

Jeg har til de interesserede lavet nogle datasæt (pakket KML filer til zip) udgivet under en Creative Commons licens. Du kan dem hente nedenfor og benytte dem til dine egne projekter.

Slut for denne omgang. Jeg planlægger senere i denne uge at skrive et indlæg, hvordan du farvelægger postnumre polygonerne i andre farver. Samtidigt skal I ikke snydes for et indlæg med mit “Søg og Erstat” helvede under konventeringen fra ESRI shape til KML.