Hvor mange brandhaner er der på Østerbro?

Bibliotekerne har overfor skoleelever, gymnasieelever og studerende ved videregående uddannelser varetaget en vigtigt funktion i mange år i at undervise disse med at lære informationsøgning efter faglitteratur som led i deres uddannelser. Men tilbud fra nogen offentlig myndighed i at navigere samt lave informationssøgninger rundt i de enorme mængder af data som i de senere år er frigivet som åbne datasæt af offentlige myndigheder er stort set ikke eksisterende for disse elever.

Det nævnes ofte i faglitteraturen at ca. 80 % af offentlig myndigheders data er geografisk relateret, det betyder så at kompetencer i at behandle, informationssøgning og datavaske i geodata er nødvendigt.

Tag de to følgende informationssøgninger

  • Find alle bøger på tysk vedr. Frankfurterskolen, som er udgivet efter 1979 og som Det kongelig Bibliotek har i deres samlinger
  • Find alle brandhaner som Københavns Kommune har registret for Østerbro bydel

I de to søgninger er det nøjagtig de samme processer man skal igennem for at få svaret. Geodata søgningen vedr. brandhaner er ikke mere mærkelig end søgninger i en bibliotekernes bibliografiske databaser, det hele er spørgsmål om, at man søger i relevante metadata og i de rigtige databaser.

Desværre får data/geodata sådan et mystisk og elitært skær over sig fx at du skal have bestemt uddannelse eller have råd til at bruge noget dyrt software for at lege med. Den udvikling der er sket de sidste 10 år med masser af gratis open source og masser af nye åbne geodatasæt burde aflive den myte en gang for alle. Det har aldrig været nemmere at lære skoleelever, gymnasieelever og studerende at komme i gang med at håndtere, lave informationsøgninger og datavaske i de enorme mængder af geodata.

Som case med geodata søgning kan vi tage udgangspunkt i “Hvor mange brandhaner er der på Østerbro?

En af de største ting der er sket vedr. håndtering af geodata i de sidste 10 år, er det open source samt gratis software QGIS (findes til Windows, iOS, Linux og Andriod) er kommet frem, og som hele tiden bliver forbedret. QGIS vil i det følgende blive brugt til at besvare spørgsmålet vedr. antal brandhaner på Østerbro bydel.

Først skal QGIS snakke med Københavns Kommunes WFS (Web Feature Service). Dette gøres ved at kalde samt forbinde til følgende URL

http://wfs-kbhkort.kk.dk/k101/ows?

Dernæst skal vi finde de to geodata lag “brandhaner” og “bydel” fra WFS og så tilføje som lag i QGIS (se billede nedenfor).

QGIS - brandhaner case

Det er en god ide at kalde et baggrundskort frem i QGIS, så man kan lettere orientere sig i de geodata der dukker op. Jeg har her kaldt SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) forårs luftfoto (er en del af de frie grunddata) og i billedet nedenfor ses alle brandhaner (som enkeltpunkter) som Københavns Kommune har liggende. Jeg eksporter alle disse brandhaner i et ESRI shapeformat med QGIS ned på min egen computer.

QGIS - brandhaner case

Jeg går nu ind i “bydel” laget og her vises de 10 bydele som Københavns Kommune er opdelt i. Med QGIS markerer jeg kun Østerbro bydel ud og eksporter kun denne bydelspolygon i et ESRI shapeformat ned på min computer. I billedet nedenfor ses nu Østerbro bydel

QGIS - brandhaner case

Nu åbner jeg de to stk. ESRI shapefiler jeg har lavet. Nu skal vi i gang med at beskære geodata ud, så vi kun får brandhaner på Østerbro tilbage. Denne funktion er absolut et must at lære i QGIS så hurtigt som muligt og meget nyttig at mestre.

QGIS - brandhaner case

Metoden er meget enkelt, du har et lag du skal skære noget fra et område, og disse lag angiver du i QGIS og dernæst eksporter du den beskåret del til en ny ESRI shapefil (se billede nedenfor)

QGIS - brandhaner case

Denne beskåret ESRI shapefil åbnes så i QGIS, og vi ser nu kun brandhaner på Østerbro angivet i billedet nedenfor som punkter. NB jeg har slået Østerbro bydelspolygonen til som et lag i QGIS for at overskueliggøre det.

QGIS - brandhaner case

Nu kan vi hurtigt tælle, hvor mange brandhaner der befinder sig på Østerbro ved at gå ind i egenskaber for den beskåret ESRI shapefil, og der står at der er 540 stk. som Københavns Kommune har registret.

QGIS - brandhaner case

Hvis man så fx vil visualisere disse 540 stk. brandhaner på et webmashup kort og ESRI Shapeformattet ikke duer til dette, så er det bare at eksportere til fx GeoJSON eller KML format, og så arbejdere videre derfra.

Min ovenstående case viser at QGIS i den grad er kraftfuld svejtserkniv som kan bruges til at håndtere geodata. Geografilærere i gymnasiet har virkelig mulighed for at stille eleverne mange spændende GIS relateret opgaver, der kan løses med QGIS.

Få 98 OpenStreetMap datasæt med kommunernes vejnet i ESRI Shapefile

(Artikelserie Dit og mit kort, 164). Rasmus Vendelboe og Jonas Häggqvist har for et par uger siden lagt den sidste hånd på indtegning af kommunegrænserne til Danmarks 98 kommuner. Dermed træder OpenStreetMap Danmark ind i en ny æra, da man nu meget nemmere kan lave specielle datasæt eller informationssøgninger som kun vedrører en bestemt dansk kommune.

Jonas Häggqvist har lavet det første tiltag med at konvertere vejnettet (tæller også stinettet med) fra OpenStreetMaps dataformat til ESRI Shapefile format for alle Danmarks 98 kommuner. Disse filer er helt gratis og frie at benytte for alle, du skal kun huske at kreditere OpenStreetMap som kilde. Du kan downloade præcis den kommune du ønsker at se vejnettet i. Downloadsiden er ordnet efter kommunekode (se liste med kommunekoder her).

Så hvis du fx ønsker at downloade Frederikssund Kommune, så skal du have fat i “highways-250.shp.zip” filen. Et godt og gratis program til at se disse filer i, her kan helt klart anbefales QGIS (findes til Windows, Mac og Linux). Frederikssund Kommunes vejnet er vist i QGIS softwaren i nedenstående billede.

Hvis du så fx kun ønsker at se villaveje/beboelsesområder (OSM tag highway=residential) – intet problem at se dette med QGIS. Hvilket så viser mig, at nogle veje er blevet forkert klassificeret – Hvilket heller ikke er noget større problem, da jeg hurtigt selv kan fikse dette i OpenStreetMaps database.

Nu er det planen, at disse 98 kommune ESRI Shapefiler med vejnettet løbende vil blive opdateret, da OpenStreetMap Danmark pt. har en vækst i vejnet længden på ca. 2300 km om måneden. Filerne bliver på en måde ret hurtigt for gamle, hvis ikke der kommer nye opdateringer til.

Jeg kan selv umiddelbart se vedr. Frederikssunds Kommune, at der mangler en hel del stier samt disse her lange indkørsler ned til gårde. Til orientering, så har OpenStreetMap Danmark pt. samlet set et vejnet (inkl. stier) på ca. 145.000 km. , som er stillet helt frit og gratis til rådighed for alle, som nu måtte ønske at bruge disse geodata.

NB – husk på søndag 10. juni 2012 at det er “Bike for Data Day” – En dag, hvor der cykles rundt i Danmark og indsamles endnu flere geografiske data til OpenStreetMap projektet.

Berlin Open Data inkluderer OpenStreetMap som geodatasæt

(Artikelserie Dit og mit kort, 99). Berlin Open Data (Berlin bystyres datakatalog) har indsat i deres arkiv et link til OpenStreetMap filerne for kun Berlin området. På siden kan man så hente OpenStreetMap filerne i OpenStreetMaps eget format (teknisk set bare en XML fil) og i ESRI shapefile format.

Nu er et projekt som OpenStreetMap dynamisk af natur, og der bliver af de frivillige hele tiden indsat nye ændringer i Berlin området. Men OpenStreetMap filerne er ikke statiske (et her og nu historisk datadump). Linket på Berlin Open Data fører til GeoFabriks daglige opdateret filer. Så du får altid en downloadet fil, der er maks. 24 timer bagud.

Tyske GeoFabrik laver hver dag nye OpenStreetMap filer for de fleste lande i verden samt tillige også tilbyder de store byer i Tyskland og England kan downloades. Det er helt gratis og frit at hente disse filer. Hvis du er teknisk nysgerrig i hvordan GeoFabrik laver disse filer så læs deres blogindlæg “A Night at the Office

Nu kunne fx store danske byer tage samme ide op, som Berlin har gjort. Hvor byerne så kunne tilbyde deres by som et download af OpenStreetMap filer. Eller hvad med Danmarks kommuner kunne tilbyde deres respektiv kommune som geodatasæt download mulighed?

Nationale OpenStreetMap geodatasæt fra GeoFabrik

(Artikelserie Dit og mit kort, 61). I går skrev jeg hvordan man kunne hente hele OpenStreetMap database ned i en gigantisk stor XML fil. Nu er det alt i verden du får med ned ved dette download. Hvad nu hvis man kun er interesseret i alle geodata vedr. fx Danmark, Sverige og Norge? – Dette er der selvfølgelig også en løsning på. Tyske GeoFabrik tilbyder hver eneste dag download af verdens enkelte lande i OpenStreetMaps XML format. Danmarks XML filen fylder p.t. ca. 129 MB pakket. Udpakket er det ca. 1,8 GB.

GeoFabrik er også så venlige, at de tilbyder tillige download af verdens lande i ESRI Shapefile format. Så hvis du bedre kan lide at arbejde med dette format, så er det muligt at hente Danmark ned i ESRI Shapefile.

Jeg bruger selv filer fra GeoFabrik til den ugentlige OpenStreetMap Danmark statistik, hvor man kan se væksten i OpenStreetMap Danmark siden 28. december 2010.

Vækst over hele linien for OpenStreetMap Danmark

(Artikelserie Dit og mit kort, 33). Dem af jer der har fulgt med her de sidste tre uger er sikkert træt af at jeg kun nævner at det p.t. går ufatteligt godt med kortlægningsprocessen til OpenStreetMap projektet i Danmark. Hvad med at få nogle tal og fakta på bordet? – Det ønske opfylder jeg hermed i dag med den første analyse af væksten for OpenStreetMap for de sidste tre uger siden, at de 662 ortofotos fra Fugro er gået live. Jeg har downloadet 2 datasæt fra h.h.v. 28 december 2010 og fra 18 januar 2011 i ESRI Shapefile formatet, og som kun vedrører Danmarks delen af OpenStreetMap. De to gratis Danmark geodatasæt i Shape filformatet kommer fra CloudMade og GeoFabrik.

Tal og fakta – 28. december 2010 var der 184358 vejstrækninger (bilveje, cykelstier, gangstier osv.) og 18. januar 2011 var der 201094 for hele Danmark. Det giver på tre uger en tilføjelse af 16736

nye vejstrækninger. Dette tal skal ses i lyset af at man har brugt tiden fra ca. slutningen af 2004 til 2010 (ultimo) på at komme frem til 184358 vejstrækninger. Så en ca. 9 % vækst på 3 uger er en meget imponerende indsats af de danske frivillige i OpenStreetMap. Note her – vejstrækninger er ikke det samme længden af fx et vejnavn. Et vejnavn strækker sig tit over flere vejstrækninger i OpenStreetMap forstand (skal ikke kede jer med nodes og andet XML stof her). Den type af veje, der har fået den største nye tilførelse er “residential” som er defineret i OpenStreetMap som

street or road generally used only by people that live on that road or roads that branch off it.

Her er der kommet 9676 nye vejstrækninger ud af de i alt 16736 nye. Da Danmark er blevet mere synligt via disse ortofotos som giver en 100% dækning af Danmark, så kan man også se flere andre geografiske objekter end lige veje. Vi kan lige se på tallene for småsøer, gadekær, vandhuller, her er der kommet 491 nye på tre uger. Hvis det er andre oplysninger I kunne tænke jer at få belyst, så skriv gerne en kommentar.

Jeg vil løbende orientere jer om nye tal, imens kan du sende en venlig tanke til de frivillige i OpenStreetMap som gør alt dette her muligt. Endnu bedre, du kan selv være med i OpenStreetMap projektet som frivillig, der er masser at gå i gang med stadigvæk. Er du lidt skeptisk overfor hele ideen med at frivillige laver kort? så kan du måske overbevises ved at læse mit indlæg om OpenStreetMap i Kolding området.

Teknisk orientering : Jeg benytter open source programmet Quantum GIS (til Windows, Linux og Mac) til at analysere Shape filerne. Quantum GIS har en smart “Query Builder”, der gør det let og hurtigt at analysere store mængder af geodata i Shape filerne. Quantum GIS har også et hav af andre smarte ting – fx eksport til KML, GeoRSS, GML.


(screendump af Quantum GIS softwaren)