De 98 største CO2 udledere i Danmark

CO2 er et af de store emner i medierne hele tiden. Jeg kaster nu et mashup på banen, der viser de 98 største CO2 udledere (2007) blandt de danske kraftværker. Oplysningerne om CO2 og årlig energiproduktion stammer fra den amerikanske tænketank Center for Global Development som driver et website ved navn CARMA (Carbon Monitoring for Action). CARMA har samlet oplysninger om 50000 kraftværker og deres CO2, årlig energiproduktion samt navne på 4000 ejere af disse kraftværker. CARMA dækker næsten alle lande i hele verden.

Jeg har brugt Simile Exhibit 2.0

værktøjet til visualisering af CO2 mængden fra de danske kraftværker. Kraftværkerne er blevet indtegnet på et Google Maps.

CO2 oplysninger vist på et Google Maps

Der er også en tabeloversigt, hvor man kan sorterer stigende faldende ved klik på kolonnens navn alt efter hvordan man vil se oplysningerne.

CO2 oplysninger vist i en Exhibit 2 tabel

Jeg hentede de danske oplysninger via CARMA’s API. De tilbyder mulighed for REST (Representational State Transfer ) baseret adgang til deres data. Jeg fandt frem til at Danmark havde landekode 58, så URLen der returner mine ønskede oplysninger fra CARMA i et XML format var følgende

Jeg kunne også have valgt at få oplysninger i JSON. URLen er så følgende

  • http://carma.org/api/1.1/searchPlants?location=58&format=json

Dette gav en XML fil med over 800 danske kraftværker og mange af disse har også fået geografiske koordinater tilknyttet. Det er overkill at plotte 800 kraftværker ind over et Google Maps til et mashup. Så jeg lagde det hele ind i et regneark og tog kun de 100 største CO2 udledere med. Det viste sig så at der var 2 dubletter, derfor endte jeg på 98 kraftværker. Jeg gad ikke lave en en ny REST kørsel. Af de 98, der var tilbage manglede der geokoordinater til ca. 15 stk. Så den hårde jagt gik ind med manuelt at finde disse koordinater.

Når man læser internationale statistikker, så skal man lige være ekstra vågen med hvilke enheder der måles med. CO2 mængden var opgivet i tons fra CARMA. Det var enheden US tons – Så der skulle lige ganges med 0,907 for at få tons som vi kender det i Danmark.

Jeg ved ikke, om CARMAs oplysninger er korrekte og troværdige, det lader jeg være op til andre at bedømme. Mit ærinde i dette indlæg var at vise, hvordan man nemt kan visualisere med Simile Exhibit 2.0 værktøjet: Dernæst at vise oplysninger/data der hentes via API’er gennem REST søgninger altså er vejen frem. Jeg gad godt snart se nogle danske myndigheder komme på banen med tilsvarende tiltag.

Drupal, RDF og andet semantisk stof

Dries Buytaert gav en keynote på Drupalcon Boston 2008. Der et lavet et video mashup baseret på hans tale om semantiske værktøjer til Drupal. Du vil høre noget om nogle moduler til Drupal fx modul til RDF

, SPARQL og MIT Simile Exhibit. Læs hele transcript her (lidt nede) om, hvad der egentlig sker i videodemoen. Det er ikke småting, der bliver rørt og kogt sammen i den semantiske gryde.

[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=8487255297768440860[/googlevideo]
(direkte video link for stor udgave)

Jeg har flere gange selv haft fornøjelsen af MIT Simile Exhibit 2.0 værktøjet til visualisering af data (fx 1,2,3,4)

Dødstallene fra sygehusene i Danmark

3F sammen med Kaas og Mulvads offentliggjorde i går “Flere dør på små sygehuse“. I dag er der så begyndt et slagsmål om tallene vedr. patientdødeligheden. Det viser sig, at Region Sjællands sygehusvæsen benytter en anden tællemetode end de andre 4 regioner. Det er ikke sundhedsøkonomi og politiske slagsmål, der er mit ærinde med dette blogindlæg.

I forbindelse med 3F og Kaas og Mulvads undersøgelse er der lavet et landkort (i PDF). Jeg har tilladt mig, at køre tallene og sygehusene gennem et mashup med hjælp af Simile Exhibit 2.0 værktøjet for, at lave en anden måde at visualisere tallene på (bedre måde?, det må I bedømme).

Dødstallene fra sygehusene set på et Google Maps

Sygehusene i undersøgelsen har fået tilsat geografiske koordinaterne og plottes så ind af Simile Exhibit 2.0 værktøjet på et Google Maps. Der er også en tabel, hvor tallene kan sorteres ved et klik på en kolonnes overskrift.

Tabel Simile Exhibit 2.0

Hvis du ønsker du en eksport af data fra mit mashup, klik på saksen lige over Google Maps eller tabel. Vælg det ønskede format.

Eksport af data fra Exhibit 2.0

Kommunernes bruttoudgifter folkeskoleområdet

Lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner. Kort fortalt, går det ud på at kommunerne skal stille nogle obligatoriske oplysninger tilrådighed for landets borgere indenfor dagtilbud(børn), folkeskoleområdet og ældreområdet. Derved kan Danmarks borgere sammenligne ydelser mellem de enkelte kommuner. Derudover er der også nogle frivillige oplysninger, som kommunerne kan vælge at svare på eller ej.

I dag har Indenrigsministeriet så lanceret Brugerinformation.dk på baggrund af de oplysninger kommunerne skal oplyse i henhold til loven. Hvad der irriterer mig ved dette nye website er, at man kun kan sammenligne 3 kommuner ad gangen. Jeg er stor tilhænger af lange lister med statistiske oplysninger og scroller gerne ned (ikke hen!). Fx hvis jeg vil have overblik over bruttoudgifterne til folkeskoleområdet i Region Hovedstaden, så skal jeg ud på en længere mission. Der er 29 kommuner i Region Hovedstaden, det kræver at jeg skal bladre(klikke) 5 gange for at se alle oplysninger “Vis på liste”. Jeg har så allerede glemt data fra første side.

Jeg har reorganiseret oplysningerne for folkeskoleområdet i et mashup med Simile Exhibit 2.0 værktøjet.

Folkskoleudgifter

Hvis du går ind under “bruttoudgiftstabel”, så vil du se alle 98 kommuner listet alfabetisk. Hvis du kliker på kolonnen “Årlig bruttoudgift pr. elev”, så kan du liste kommunerne efter færrest/flest udgifter.

Tabel folkeskolen bruttoudgifter

Ude til højre kan du vælge kun at se bestemte regioner. Sæt et hak og kun disse oplysninger vises i tabel.

Regions valg

Ønsker du at sammenligne bestemte kommuner, så gå ud til højre og sæt hak i de kommuner du vil sammenligne.

Kommune sammenligner

Ønsker du en eksport af de ovenstående data, klik på saksen lige over Google Maps eller tabel. Vælg det ønskede format.

Eksport af data fra Exhibit 2.0

Hvis du har sat hak i fx en bestemt region eller bestemte kommuner, så er det kun eksport af disse data du får med.

Nu skal man ikke overfortolke disse tal. Mange penge = god folkeskole osv. Mit formål her er kun at visualisere tallene anderledes og lettere tilgængeligt end Brugerinformation.dk har gjort det.

Ledighedstal i landets kommuner

Danmarks Statistik udgav i dag de seneste ledighedstal. Så var det lidt tid til et mashup fra min side.

De statistiske oplysninger befandt sig i to tabeller hhv. en med antal personer og så en med procentdelen af arbejdsstyrken. Disse to tabeller blev flettet sammen til en, og dernæst tilsat geokoordinaterne for alle landets 98 kommuner. Med Simile Exhibit 2.0 værktøjet tog det ingen tid at oprette et Google Maps samt tabeller, der viser ledighedstallene for de enkelte 98 kommuner i Danmark.

Google Maps - ledighedstal for Nordfyns kommune

I tabellerne sorterer du ved at klikke på de enkelte kolonners overskrift.

Tabel - ledighedstal

Hvis du selv ønsker at lege med mine data – så er den lille saks oppe på siden stedet, hvor du eksporter i dit ønskede format.

Eksport fra Exhibit 2.0

Hvor skal vi flytte hen du?

Magasinet Penge og Privatøkonomi har i dag udgivet en undersøgelse, der viser i hvilke kommuner en modelfamilie (de mener vist gennemsnits familie?) vil have det største rådighedsbeløb, når de store faste udgifter er betalt. Jeg har taget deres tal og kørt igennem mashup-kværnen og visualiseret med Simile Exhibit 2.0 værktøjet.

Google Maps - leveomkostninger

Det har jeg så fået et Google Maps og et par tabeller ud af. Jeg har tilføjet som ekstra data, oplysninger om borgmestre, indbyggertal og regioner.

Huspris tabel

Du kan fx sorterer og filtrer og kan finde ud af, hvilken socialdemokratisk borgmester, der tilbydder det billigste 140m2 hus, hvis det er et kriterie, hvor du vil bo henne i landet. Der er et hav af muligheder for at lege rundt med tallene. Ønsker du eksport af mine data? Intet problem – klik på saksen lige over Google Maps eller tabellerne. Vælg det ønskede format.

Eksport af data fra Exhibit 2.0

Middellevetider vist med Simile Exhibit 2.0

Jeg faldt lige over Statens Institut for Folkesundheds liste over Middellevetider i danske kommuner 007 Diamonds Are Forever movie download . Med Simile Exhibit 2.0 værktøjet tog det ikke mere end 15 minutter, at lave et mashup med et Google Maps og en tabel der kan sorteres efter mænds, kvinder eller total (for begge køn) forventet middellevetid (i stigende eller faldende orden) i Danmarks 98 kommuner.

Google Maps - middellevetid i Middelfart

Du sorterer ved at klikke på tabellens kolonnetekst under tabelmenuen.

Tabel over middellevetider

Hvis du ønsker kun at se data fra en bestemt region, så klik på facetten ude til højre. Eksport af data sker ved at klikke på saksen (lidt oppe over Google Maps eller tabel) og vælg dit format.

Eksport af data fra Exhibit 2.0

Okay, mine berømte 15 minutter mashup tid skyldes, at jeg allerede havde alle bredde- og længdegraderne til alle kommunerne fra et tidligere Exhibit 2.0 projekt.

Hvilken kaffe bydes der på i stemmeboksen?

4.019.812 danskere kan stemme den 13. november 2007. Da vi er ca. 5.457.415 indbyggere i Danmark betyder det at ca. 73,66 % af os skal (kan) gå en tur i stemmeboksen. Men hvordan ser fordelingen så ud i de 98 danske kommuner? – Jeg har lavet et mashup, hvor du kan se antal stemmeberettigede, antal indbyggere og procentdel der kan stemme i hver enkelt kommune.

Viborg kommunes data set på Google Maps

Du ser data indlæst på et Google Maps, og du kan klikke på “STEMMETABEL” og lege lidt rundt med data ved at klikke på titlen på tabellens kolonner. Du kan evt. sorterer ved at klikke ude til højre for hver enkelt region.

Stemmetabel

Hvis du får lyst kan data også eksporteres i en række formatter RDF/XML, Wikitext, JSON ved et klik på ikonet med en saks.
Jeg har her igen benyttet mig af MIT SIMILE projektets Exhibit 2.0 værktøj.

Oplysninger om antal stemmeberettigede til folketingsvalget 2007 stammer fra et regneark, KMD har sendt til Codegirl i går.