FNs World Water Day – kortlæg vandrelateret emner i OpenStreetMap

Lørdag den 22. marts er det FNs årlige World Water Day. I år er fokus på “Water & Energy“. Netop geografiske vandrelateret emner kunne være din indgang til at prøve OpenStreetMap kortlægning for første gang i et land udenfor Danmark.

Det er især bifloder, åer, elve og søer som er oplagte muligheder. I lande som fx Zambia, Lesotho og Zimbabwe er det nemt at finde gode satellitbilleder over bifloder, elve og søer. Så er det bare at gå i krig med optegning. Billedet nedenfor viser et par floder fra Lesotho. Lesotho har et omfattende flodsystem og faktisk meget af landets indtægter stammer fra elproduktion lavet fra vandenergi. Denne strøm eksporteres til Sydafrika.

World Water day

I en hel del lande i Afrika har vi masser af floder der tørrer ud i tørkeperioder eller sommerperioden. Disse er stadigvæk synlige i landskabet selvom satellitbillederne er taget i en tørkeperiode. I OpenStreetMap kan disse floder også tagges ved at smide et ekstra tag på, nemlig "intermittent=yes" (læs OpenStreetMap wiki her). I billedet nedenfor ser vi eksempel på en udtørret flod fra det sydlige Marokko.

World Water day

Hvad skal vi så bruge dette til? – Floder, å, bække, søer giver et godt indblik, hvor mennesker har bosat sig. Kortlægger du fx i øde landområder, vil du hele tiden støde på mindre landsbyer langs med floderne. Kort fortalt “Vand er liv“. Disse områder findes ofte slet ikke på nogen digitale korttjenester inkl. OpenStreetMap.

Så hvis du bruger et par timer på World Water Day på kortlægning, så er du en del af et større projekt med at skabe en større global indsigt. Samt ikke mindst at gøre disse geodata frit tilgængelig.

Screening pilotprojekt efter landsbyer i Mali

(Artikelserie Dit og mit kort, 205). For 1 måned siden startede FN [United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs for Mali ] og H.O.T. (Humanitarian OpenStreetMap Team) op med kortlægning af Mali. Den første måned af det store 1,240 millioner km2 land er gået fint, når man ser på områder omkring de store byer.


(Geodata produktionen februar 2013 i Mali)

I disse områder er masser af nyt vejnet og byområder blevet lagt ind i OpenStreetMap. Så næste trin var efterlysning efter landsbyområder, der kan kortlægges i. Det er ikke nogen simpel opgave at finde små landsbyer i sådan et stort land, da mange af disse aldrig nogensinde har været angivet på noget kort – hverken på papir eller digital format. OpenStreetMap frivillige kan bruge meget lang tid på at browse rundt i diverse satellitbilleder (de fleste via Bing Maps) for at finde landsbyer.

En OpenStreetMap frivillig kom så på ideen med at lave screening efter landsbyer i Mali. Han tog for områder uden for byer og lavede en satellitbillede opgave batch af Bing Maps satellitbilleder. Opgaven gik meget simpelt ud på ,at du fik et billede af et område – Du skulle afgøre om der var bygninger eller ej.


(Bygninger spottet i landområde i Mali)

Du klikkede på billledet, hvis der var bygninger. Hvis der ingen bygninger var, så klikkede du på anden knap. Dernæst kom næste satellitbillede frem osv.


(Ingen bygninger spottet i landområde i Mali)

Der var ca. 30.000 billeder i den første opgave og denne opgave blev løst på under 10 timer af frivillige verden over. Derved har de erfarne OSM frivillige nu fået et hint om, hvor der er landsbyer i Mali og kan starte på at kortlægge der.

Ovenstående simple opgave er noget, du kan sættte hvem som helst til at udføre. To minutters forklaring og de er i fuld gang.
Der er mange helt nye som godt kunne tænke sig at hjælpe til i OpenStreetMap, men går helt i stå, hvis de tager selvlæringsvejen. Så flere af disse simple opgaver kunne være mange nye frivilliges vej ind i OpenStreetMap.

Såfremt at pilotprojektet i Mali er en succes kan det tænkes at det udvides til resten af de mere øde egne i resten af Afrika. Dette forudsætter selvfølgelig at der er satellitbilleder at gøre dette fra.

FN sender en tak til OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 53). FN har lige udgivet rapporten “Disaster Relief 2.0: The Future of Information Sharing in Humanitarian Emergencies“. I denne rapport sender de en stor tak til OpenStreetMap samfundet verden over i forbindelse med Haiti jordskælvet i januar 2010.

[…] OSM mobilized more than 640 volunteers around the world, who
scanned and rectified old atlases and maps and traced Haitian roads,
bridges, and buildings into the OpenStreetMap geospatial wiki using
tools that only required a simple web browser and time. In the
process, this community turned a blank spot on the map into one of the
most accurately mapped countries in the world—creating a map far
better than any available to the UN. By mid-March, OpenStreetMap had
become the de facto source for Haiti map data within most UN agencies
and the EC Humanitarian Unit. MapAction credits OpenStreetMap with
providing an essential service and for building a street map of Haiti
from scratch in about two weeks, a project that should have taken
about a year.

Haiti jordskælvet betegnes som den helt store lakmusprøve for OpenStreetMap og crowdsourcing i forbindelse med katastrofer. Hvilket FN nu har så blåstemplet som værende bestået med UG+. Hvad der især var nyttigt for nødhjælpsarbejderne i felten, var muligheden for op til flere gange om dagen at kunne downloade Garmin kort til deres GPS’ere. Garmin kortene var dannet på baggrund af de seneste kortopdateringer fra OpenStreetMap, som løbende døgnet rundt blev opdateret af folk verden over.

Efter denne hjælpeindsats i Haiti, blev der i OpenStreetMap regi dannet gruppen H.O.T. (Humanitarian OpenStreetMap Team), som specielt koordinerer disse hjælpeindsatser og samarbejder/uddanner folk fra diverse hjælpeorganisationer i brugen af OpenStreetMap.

I nedenstående video kan du se en vækstanimationsvideo af geografiske objekter over Haiti i de 14 dage i januar 2010. (Vælg evt. video i fuld skærmstørrelse)

Nyheden om FN og OpenStreetMap via OpenGeodata

Bedste kortkilder til jordskælvsødelæggelserne i Port-au-Prince på Haiti

Jeg har i denne weekend fået set en del kort vedr. jordskælvet på Haiti. Jeg har lavet en KML fil (til brug i Google Earth), der viser det bedste overblik over ødelæggelserne i Port-au-Prince området. Jeg har taget FN organisationen UNITAR/UNOSAT KML lag og sat sammen med Google Earths KML lag for Haiti jordskælvet, som blandet andet indeholder de første GeoEye satellitbilleder fra den 13. januar 2010.

Sådan bruger du min KML fil – Zoom ind på Port-au-Prince området. I venstre side af Google Earth er der en symbolforklaring til, hvad du kigger på. Det er oplysninger som UNITAR/UNOSAT har indsamlet. Når der kommer nye oplysninger, så bliver UNITAR/UNOSAT KML lag opdateret automatisk.

UNITAR/UNOSAT Haiti - Port-au-Prince

I venstre side under “Steder” (eng. places) menuen, der kan du gå ned til “Google Earths info-lag om Haiti>Haiti Earthquake>GeoEye Imagery” og så skiftevis fjerne og sætte hak.

Google Earth menu

Så vil du kunne se satellitbilleder af før og efter jordskælvet ovre på Google Earth kortet i højre side.

UNITAR/UNOSAT Haiti - Port-au-Prince

Når, der er nyt indhold fra begge ovenstående kilder bliver dette automatisk opdateret via min KML fil, da jeg benytter mig af NetworkLink elementet i KML formatet.

Mediernes fokus fra Haiti har især været på Port-au-Prince området, men andre regioner er også blevet hårdt ramt. FN har i går lavet et kort, der fx viser at i byen Leogane er 80-90% af alle bygninger er jævnet med jorden. Jeg har lagt dette FN kort ud på følgende side “Omfanget af ødelæggelser udenfor Port-au-Prince – status fra FN 16. januar 2010“. Du kan også se kun GeoEye satellitbilledet i en webversion i “GeoEye satellitbillede fra Port-au-Prince, Haiti – 13. januar 2010

Opdatering 18. januar kl. 16.30 – Min KML fil er blevet omtalt i Ekstra Bladet

8. juni 2009 – Verdenshavenes dag

I anledning af Verdenshavenes dag

Tenebre video

Ice Age

så har et FN organ ved navn WDPA (World Database on Protected Areas) udgivet et nyt website, hvor du på et kort kan se hvilke områder af verdenshavene

Vertical Limit movie

der er fredet. Det er sølle 0,7 % som er blevet er fredet globalt. For Danmarks vedkommende er det 3,72 % af vore havområder, der er fredet.

fredet havområder Danmark

Årets motto for Verdenshavenes dag er “Our Oceans, Our Responsibility”, hviket man så kan bruge tiden til at tænke lidt over.

Nødhjælpsarbejde på afstand

Det er vist ingen hemmelighed, at militærjuntaen i Myanmar (Burma) har gjort meget lidt og været hjælpsom for, at det internationale samfund måtte komme ind og hjælpe efter cyklonen.

Dette vakte harme hos Scott Madry, profesor ved University of North Carolina. Scott Madry er ekspert i GIS. Så han blev bedt om at omrette en gruppe af frivillige et par dage efter cyklonen, hvor frivillige GIS eksperter kan melde sig. Det gruppen laver er at analysere kort fra Myanmar. Dette gøres med henblik på at få et fuldt overblik over katastrofens omfang. Løbende sender denne frivillige gruppe data til FN organistationen UNOSAT

(FNs kortjeneste). FN og andre nødhjælpsorganistationer i marken kan så trække på disse oplysninger.

Jeg finder ganske interessant at korteksperter hjemme i deres egne stuer/kontoer på denne vis kan bidrage med hjælp langt væk, når nu militærtosserne i Myanmar ikke vil gøre det.

Læste om projektet hos Google Earth Blog.

MDG Monitor er nu live

Jeg skrev i tirsdag at FN ville holde en pressekonference om et nyt værktøj. Google og Cisco er hovedsponsor for FNs MDG (Millennium Development Goal) Monitor værktøj. Med MDG Monitor kan du se hvordan det for 177 lande går med FN’s år 2015 målsætninger vedr. uddannelse, CO2 udslip, sygdomsbekæmpelse, rent vand osv. På websiden kan der i et interaktivt kort (ej et Google Map) vælges en række parametre – et klik på en af disse og du får data at se for hele verden eller der kan zoomes ind på forskellige lande osv.

Internet udbredelsen i år 2005

Mange af disse data kan også ses i Google Earth – klik på denne her KML fil og surf lidt rundt der.

Google Earth version af MDG Monitor

Hvem kan få glæde af MDG Monitor i Danmark? Jeg vil sige fra elever i 8 klasser og op, så er det godt supplement til samfundsfag og geografi, da data er helt up-to-date, der skal ikke indkøbes dyre lærebogsmaterialer eller adgang til dyre databaser, da det jo er gratis. Almindelige mennesker som har interesse i verdens tilstand kan også bruge MDG Monitor. Vigtigst af alt dernæst gør et eller andet for at FNs målsætninger kommer i hus. Der er fandme lang vej til simple ting som rent vand og at kunne læse og skrive i mange lande endnu.

Pressemøde i FN torsdag 1/11

FN har indkaldt til pressemøde om en ny webapplikation på torsdag – der er lavet i samarbejde med Google, Cisco og FN. Det handler om

MDG Monitor is a web application that tracks real-time progress toward the Millennium Development Goals in a number of categories in nearly every country in the world. The new online resource is a one-stop-shop for MDG information and will serve as an educational and advocacy platform featuring the most current data from multiple sources in development bellwethers like public health, education and women’s empowerment

Da det er Michael T. Jones, Google Chief Technologist fra Google Earth og Maps der deltager, så kan vi vel forvente noget med geodata og kort. Jeg vil vende tilbage når tingene er gået live.

Fundet via Ogle Earth