Bibliotekerne bruger åbne kort

I går var jeg rent tilfældigvis inde på Frederikssund bibliotekernes liste over kommunens biblioteksfilialer, her opdagede jeg at der blev brugt OpenStreetMap (mapnik designet) som basiskort (se billede nedenfor)
DDB CMS kortmodul

Jeg tweetede den opdagelse ud, og Thor Dekov Buur svarede hurtigt tilbage at de 55 kommuner der er med i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) CMS sammenarbejdet har mulighed for at opsætte et kortmodul (der benytter OpenStreetMap lag) med kommunens biblioteksfilialer vist på et kort hurtigt. Se fx Viborg og Rudersdal DDB CMS kortmodul brug.

Den største fordel bibliotekerne har ved at benytte et OpenStreetMap baseret kortlag er at der ikke pludselig dukker en masse lokale reklamebaseret ting op på kortet. De undgår derved diskussionen om at danske biblioteker bliver beskyldt for at hjælpe store kortproducenter med at tjene penge på lokalitets baseret services (LBS).

Biblioteksstatistik i Google Fusion Tables

Google Fusion Tables er Googles bud på database tabeller ude i skyen. Selvfølgelig med mulighed for at dele, samarbejde samt fusionerer andre tabeller. Jeg vil ikke her dvæle ved definitioner og det nærmere koncept, men i stedet for med et case eksempel vise hvad Google Fusion Tables kan bruges til mht. kort. Som altid ved Googles produkter skal du have en Gmail konto for at blive lukket ind.

Jeg har fra “De Kommunale Nøgletal” hentet oplysninger om Danmarks 98 kommuners indbygger antal i 2007,08 og 09 samt udgifter pr. indb. til folkebibliotekerne i 2007,08 og 09. Data er hentet ned i CSV (Comma separated values) format. Dernæst var der behov for lidt datavask, da kommunenavns kolonnen tillige indeholder kommunenummer (fx 151 Ballerup Kommune). Grunden til at dette nummer skal fjernes er, at Google Fusion Tables har en indbygget geocoder til at lave geobatch geocoding (masseforspørgelse efter geografiske punkter bredde- og længdegrader) af tabellers kolonner, og Googles geocoder forstår ikke frasen “151 Ballerup Kommune”, men forstår godt “Ballerup Kommune”.

Jeg lavede så en import i Fusion Tables af denne nu renset CSV fil. Nu var der lige det problem, når man eksporter fra “De Kommunale Nøgletal“, så er det “ISO-8859-1” der er standard tegnsæt, som jeg også gemte min renset CSV fil i. I Fusion Tables skal import være i UTF-8 (unicode) for at undgå disse sjove tegn. Anden omgang, hvor jeg nu gemte CSV fil i UTF-8 og så importerede til Fusion Tables lykkes det at få kommunenavne som Læsø, Ærø etc. til at se korrekte ud.

Så skulle der vælges den kolonne som er den geografiske del, hvilket er kommunenavnet i dette her tilfælde. Fusion Tables kørte dernæst en geobatch igennem disse 98 kommunenavne (for at få længde- og breddegrader tilknyttet tabellen). Nu skal man ikke stole blindt på en geobatch. 7 kommuner blev placeret forkert, så disse måtte rettes manuelt. Du kan se den færdige tabel her

Fusion Tables med biblioteksstatistik

Nu begynder først det sjove, du kan gøre med Google Fusion Tables, nemlig at bygge filtre. Lad os se på den funktion illustreret ved et eksempel. Jeg vil lave et kort der kun viser kommuner med over eller lig med 45000 indbyggere samt bruger mere end eller lig med 475 kr. pr. indb. i 2009 til folkebiblioteker. De 475 kr. er landsgennemsnittet i 2009. Først opretter jeg et par filtre.

Filtre på biblitekspenge

Nu viser Google Fusion Tables kun de data der opfylder denne betingelse. Nu er det tid til at visualisere (i menuen Visualize) disse data, og der er et “Map” værktøj. NB for at visualisere skal data være offentliggjort dvs. alle må se data, men ikke nødvendigvis også rette i dem. Det gøres i højre side ved klik på “Share” knappen, og vælg en af de delemuligheder du ønsker.

Map værktøj i Google Fusion Tables

Efter klik på “Map” dukker nu et Google Maps op, og der er en “Get Embeddable Link”, hvor du så henter indlejringskoden “eng: Embed”. Denne stump kode kan så indsættes på dit eget domæne. Jeg har sat en websidde op med den indlejret kode til Google Maps og “Bar” visualiseringerne fra Google Fusion Tables.

Google Maps - fusion tables eksport

Bar visualisering - fusion tables

Der er under menuen visualiseringer også en “Export to KML” funktion. Så kan du tillige se visualisering i Google Earth (KML fil her) eller hurtigt lave et lag (layer) indover OpenStreetMap, Bing Maps etc.

Google Earth

Jeg bemærker i høj grad, at Google Fusion Tables (som er meget i beta endnu) i den grad lægger op til, at Google opfatter geografiske data som et kerneområde. Dette er ikke så mærkeligt, når fx 80 % af alle data i danske kommuner er geografisk relateret, og det er ikke anderledes denne procentsats i andre lande. Google er naturligvis interesseret i at disse data (fra hele verden) bliver lagt ud i skyen og hos Google selvfølgelig.

Der er en række ting vedr. geografisk visualisering, der skal forbedres af Google, før jeg finder Google Fusion Tables mere brugbart til kortvisualiseringer. For det første så skal der være muligheder for at vælge andre ikoner, bedre styring af layout til infobokse. KML (eksport i KML) syntaksen er ringe skrevet. Import af KML til Fusion Tables er også muligt, men det er kun single punkter fx hvis du har en polygon (område) over en kommune, så vil polygon data ikke blive indlæst i Fusion Tables, men kun et enkelt punkt. Dette umuliggør for Damarks vedkommende at lave heatmaps på nuværende tidspunkt med Fusion Tables.

Hvis du har geografiske data i regneark, så råder jeg dig til at kigge på andre metoder, hvor du benytter dig af Google regneark i stedet for – læs mit indlæg “Fire værktøjer til at lave kort fra et Google regneark

Google tilføjede for en måned siden også et API til Google Fusion Tables, hvor du nu forespørge (samt opdaterer, slette) i tabeller i stil med

http://tables.googlelabs.com/api/query?sql=SELECT ROWID FROM 57444 WHERE Product='Red Shoes'

Hvis du i forvejen kender til SQL vil du sikkert genkende syntaks samt ikke finde API’en svær at komme i gang med. Nu afskriver jeg ikke Google Fusion Tables totalt, men vil godt se tiden an om de går videre med konceptet eller om det kun ender i deres “Labs”. Under alle omstændigheder har det været meget sjovt og lærerigt at kigge nærmere på Google Fusion Tables, og kan ikke udelukke, at der kommer nogle lidt større danske data tabeller lagt ud i skyen fra min hånd. Til fri benyttelse og leg selvfølgelig.