Hvad skete der lige for koordinat-linking i Google Maps?

Det har været standard i Google Maps, OpenStreetMap, Nokia Maps, Bing Maps osv. (men absolut ikke en standardmulighed i det offentliges WebGIS systemer) i mindst de sidste 8 år, er en mulighed for at linke direkte til et område omkring et koordinatsæt fx (55.685739,12.061706). Du laver fx en søgning på koordinatsættet. Dernæst har du kunne sende/dele en genereret URL og dine slutbrugere er blevet ledt direkte hen til det område, du vil vise.

Det er derfor en kæmpe overraskelse for mig, at Google i deres nye Google Maps redesign har ødelagt denne mulighed. Dette vises bedst med en case. Jeg vil fx sende folk via en URL til et koordinatpunkt (55.685739,12.061706) på den lille ø Elleore i Roskilde Fjord. Først laver jeg en søgning på “55.685739,12.061706” som er et punkt midt på Elleore.

Men det jeg får retur er et adressepunkt “Fiskervejen 50” inde på land. (prøv søgning selv her)

Google redesign map søgning
(Billede Google redesign map søgning viser Fiskervejen 50 som punkt)

Dette er så ca. 900 meter væk fra det ønskede sted, jeg vil sende folk direkte hen via en URL. I det gamle Google Maps design ville jeg kunne sende folk hen til et mere korrekt sted på Elleore direkte. I billedet nedenfor vises det gamle Google Maps med ovennævnte koordinatsøgning.

Google Map klassisk søgning
(Billede – Google Map klassisk design- en søgning viser et punkt på Elleore)

Det giver ingen mening i det nye Google Maps, at Google kun vil sende folk til adressepunkter i Danmark. Masser af geografiske objekter har altså ingen adressepunkt i Danmark, og disse kan befinde sig meget langt væk fra en af de ca. 2,3 millioner adressepunkter i Danmark. – tænk fx på geografiske objekter som gravhøje, statuer, søer, ubeboet øer o.lign. Jeg håber, da at Google krafigt overvejer at genindføre ovenstående mulighed med direkte koordinat link igen.

Opdatering kl. 20:45. Et andet eksempel på noget Google Maps rod er, hvis du har en smart phone, der kan tage geotagget billeder. Mit eksempel er et billede (se nedenfor) af en badebro på Vesterstrand ved Jægerspris, som kameraet har givet koordinaterne 55.854813,11.955013 (hvilket er korrekt placering +-5 meter).

Bilede af badebro
(Billede – Badebro ved Vesterstrand i Jægerspris)

Hvis jeg nu fra ovenstående billedes egenskaber (som regel under Mere>Vis på kort) vil se placeringen på Google Maps, så bliver jeg også her sendt til det nærmeste adressepunkt. I dette her tilfælde er det adressepunktet “Kulhusevej 7”, som befinder sig ca. 900 meter i lige linje væk fra badebroen.

Bilede af badebro
(Billede – Google Maps på smart phone viser adressepunkt Kulhusevej 7)

Du kan selv prøve med nogle af dine geotagget billeder, du har taget ude i naturen, og så hvor Google Maps evt. placerer disse.

Jeg skal så afslutningsvis nævne en af mine kæpheste, nemlig offentlige WebGIS systemer. Man har måske fint lagt 30 geodata lag ind, som borgerne kan kigge på. Jeg er dog ikke stødt på nogen off. WebGIS som åbner op for at du fx kan linke direkte til en kommunes genbrugscontaineres geodata lag. Indlejring af kort med geodata lag er ikke set (af mig) fra off. WebGIS endnu. Eksportknap af geodata lag i et maskinlæsbart format (eksport i PDF og billeder duer altså ikke) er også en by i Rusland. Der er stadigvæk i år 2013 meget for disse WebGIS systemer at lære.

Hvordan stednavne fra Nordkoreas fangelejreområder endte på OpenStreetMap

Stadigvæk efter par dage, hvor danske medier har fodret deres læsere med “falsk bevidsthed” om, at det er Google Maps som først har forvandlet Nordkorea fra en hvid plet på det digitale verdenskort til nu at åbne op og vise meget mere geografisk indhold fra det ellers meget lukket land. Så har vi endnu stadigvæk tilgode, at se en dansk artikel, der er mere afbalanceret i det emne. For nu at parafrasere Alfred Korzybski her “Google Maps is not the territory“. Nok om den sag for nu.

Da jeg kiggede på “Haengyong concentration camp” den anden dag i OpenStreetMap, så undrede det mig lidt at navne på bygninger var kommet med. Fx i nedenstående kort har vi en bygning med navn “Base Commanders office“.

Hvor kommer disse navne dog fra? – Da alle geodata i OpenStreetMap er transparente er det muligt, at se hvem og hvornår geografiske objekter er blevet lagt ind samt blevet ændret. Jeg sporede et “source” tagelement, hvor der var et link til en rapport “North Korea’s Camp No. 22 [PDF-link]” lavet af DigitalGlobe’s Analysis Center og Committee for Human Rights in North Korea i oktober 2012.

Denne 32 sider lange rapport er primært fyldt med analyser af satellitbilleder. Her fandt jeg også kilderne til nogle af de navngivne geografiske objekter i OpenStreetMap (se billede nedenfor ).

Det er temmeligt omfattende, hvad rapporten spotter af geografiske objekter fx områder med miner og mine indgange i disse fangelejre (se billede nedenfor). Man kan gøre sig nogle frygtlige tanker om hvilke slavelignende forhold folk arbejder under i disse miner. Mit ærinde med ovenstående er, at som frivillig i OpenStreetMap ofte fører til uventet fund og informationer, som man ikke troede der fandtes. Det skader aldrig jo at blive klogere på et emne.


(Billede mineområde i Camp 22 området)

Nordkorea epilog – De sidste par dages omtale af Nordkorea på et kort har givet en ekstra crowdsourced geodata produktion i OpenSteetMap.

Under normale omstændigheder, så er Nordkorea placeret på en ca. 60’ende plads ud af ca. 206 lande målt på den daglige geodata produktion i OpenStretMap. Men stadigvæk så der er meget lang vej i det ca. 120.540 km2 store land, før vi ser et OpenStreetMap vektorkort i god dækning som vi kender det fra europæiske lande.

Kortlægning i Nordkorea – en mini analyse

(Artikelserie Dit og mit kort, 203). Googles bestyrelsesformand Eric Schmidt og datter var for et par uger siden på besøg i Nordkorea. Google Maps er i den seneste uge begyndt at rulle mere vektorbaseret kort ud i landet. Det kan være et rent tilfælde, eller at måske Eric Schmidt har presset på. Sidste mulighed er, at det er en aftale med Nordkoreas styre (meget få personer der egentlig kan se Google Maps i selve Nordkorea). Jeg skal ikke lave vilde spekulationer over dette sprængfyldte geopolitiske kortemne her.

I stedet for ser vi på en hurtigt kortanalyse mellem Google Maps og OpenStreetMap i hovedstaden Pyongyang. (du kan benytte Geofabriks interaktive Map Compare over området her)

Først Google Maps i biledet nedenfor.

Og så OpenStreetMap for samme område.

OpenStreetMap har på trods af ingen aktive OpenStreetMap frivillige i landet opnået at få meget mere indhold lagt ind. Det er især bygninger og småstier at OpenStreetMap fører stort på. Primærekilder til indtegning for OpenStreetMap frivillige har været Landsat, Yahoo og Bing. Navne på veje, byer, bygninger osv har især frivillige fra Sydkorea bidraget med.

Desværre har det meget lange udsigter før, at det bliver muligt at opstarte OpenStreetMap community i Nordkorea, og hvor det er nordkoreanere selv som værdiberiger OpenStreetMap med endnu mere lokalkendskab. Der skal ske drastiske ændringer i landets styreform før at dette vil ske.

Vejlængdekrigen raser – analyse af TomTom og OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 170). Lad mig starte i bedste MythBusters stil og sige “Busted” til myten om, at nogen firmaer eller organisationer kan tilbyde et komplet globalt vej- og stinet. Det punkt er vi endnu langt fra her i 2012. Det er selvfølgelig den ultimative våde drøm for aktører som Google Maps, TomTom, NAVTEQ (ejet af Nokia), OpenStreetMap, Bing Maps og så den sidste nye aktør på banen Apple Maps.

Apple Maps vil rulle ud på deres iOS 6 platform (iPad og iPhones) til efteråret og vil være præinstalleret som standardkort. Nu har Apple Maps valgt TomTom som deres primære kilde til det almindelige vejnet. Derfor kunne det være relevant at sammenligne, hvor meget vej- og stinet TomTom og OpenStreetMap har i de forskellige lande. TomTom leverer også nogle steder i verden kort til Google Maps.

Nu skal lige nævnes at TomTom primært tilbyder navigation og kort til bilister. Derfor er deres primære fokus område kun det almindelige vejnet til biler. Selvfølgelig har TomTom også lidt stier, men er ikke deres kerneområde i første omgang at få stier med. OpenStreetMap har så fokus på alle mulige geografiske objekter og ikke kun vej- stinettet nødvendigvis.

Jeg har på baggrund af TomToms egne oplysninger (1. kvartal 2012) og en OpenStreetMap undersøgelse fra 21. marts 2012 kunne undersøge 86 forskellige lande verden over. Du kan se undersøgelsens tal i dette her regneark.

Lidt om tallene – Lande som fx Tyskland, Holland og Danmark har væsentlig mere vej- og stinet i OpenStreetMap end TomTom. OpenStreetMap i Danmark tilbyder pt. ca. 147.834 km vej – og stinet (med pt. ca. en vækstrate på nye 2300 km per måned) mod TomToms 118.111 km.

Kigger vi på andre lande i Europa, så er store lande (arealmæssigt) som fx Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Spanien langt bagud i OpenStreetMap regi i forhold til TomTom. Dette kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, såfremt disse lande får endnu flere aktive OpenStreetMap frivillige.

Nu er TomTom ikke lige aktiv i alle lande, i nogle lande fx Albanien, Bosnien-Hercegovina, Haiti og Den Dominikanske Republik , der har TomTom stort set kun motorveje og andre store hovedfærdselsårer med. Mens OpenStreetMap har væsentlig mere i ovenstående nævnte lande.

Nu er TomTom ikke tilstede i alle lande fx Japan og Vietnam er der slet ikke noget vej og stinet. Det bliver så interessant at se, hvem Apple så vælger i fx Japan til at være kortleverandør til deres Apple Maps.

Generelt for resten af landene i verden, så svinger det op og ned med hvem der har mest vej- og stinet i henholdsvis OpenStreetMap og TomTom.

Hvad kan OpenStreetMap så bruge disse tal til? – Disse tal kan bruges som en indikator til, at se hvilke lande OpenStreetMap kan prøve at få skabt et aktivt OpenStreetMap community og ad den vej få skabt endnu mere vækst i disse lande. Et af tiltagene er fx det arbejde som The Humanitarian OpenStreetMap Team [H.O.T.] laver. Fx har Verdensbanken lige finansieret en tur for OpenStreetMap underviser til Indonesien i tre måneder. Hvor projektet er at lære lokale op og så få kortlagt ca. 101 landsbyer.

Bemærk – selvom OpenStreetMap har mere vejlængde i et land, så betyder det ikke nødvendigvis at hele landets vejnet er lige godt. Der kan være landområder, hvor TomTom har så mere. Landområder er generelt OpenStreetMaps akilleshæl, da de fleste af de ca. 660.000 frivillige bor i byområder, hvilket så også afspejler mængden af geografiske objekter i byer, mens landområder er forsømt.

Fakta – Imens jeg har skrevet denne artikel – så er der blevet lagt 550 km mere vej- og stinet ind i OpenStreetMap globalt. Det er så ca. 13.700 km mere i døgnet.

Cykelruteplanlæggerkrigen raser

(Artikelserie Dit og mit kort, 169). I dag fik Danmark en ny cykelruteplanlægger. Google Maps tilbyder nu også cykelruteplanlægning i Danmark. Google startede for ca. 3 år siden med cykelruteplanlægger for nogle udvalgte byer i USA, så det har hele tiden kun været et spørgsmål om tid, før det kom til andre lande inkl. Danmark. Det er en simpel, hvordan kommer jeg fra A til B hurtigst muligt på cykel.

Lad os tage et eksempel. Vi skal fra “Kignæsbakken 38, 3630 Jægerspris til Klintevej 5, 3600 Frederikssund


(Billede – ruteforslag vist på Google Maps)

Google Maps laver en tur på 4,7 km for os. Lad os kigge på Cyclistic, som er en anden dansk cykelruteplanlægger, men som baserer sig på det helt gratis OpenStreetMaps vej- og stinet (som pt. har 147.834 km i alt i Danmark – og med et vokseværk pt. på ca. 2300 km per måned). Vi laver den samme tur som ovenfor fra A til B.


(Billede – ruteforslag vist på Cyclistic)

Cyclistic giver os et turforslag på 3,7 km, og det er klart den korteste vej. Hvorfor nu det? Svaret er såre simpelt, i OpenStreetMaps database er skovveje og stierne i Færgelunden (skov) blevet indtegnet, mens Google Maps intet har af skovveje og stier i Færgelunden, og kan dermed ikke lave noget cykelruteforslag igennem der. (se GeoFabriks Map Compare over området her)

Google Maps problem i Danmark med en cykelruteplanlægger er netop mange steder disse manglende skoveveje og stier.
Google håber så på, at nogen vil indtegne disse for dem helt gratis via Google Maps Maker, som gik i luften i Danmark for et par uger siden.

Nu skal det være på sin rette plads, at nævne OpenStreetMap heller ikke alle steder i Danmark har fået indtegnet alle skoveveje og stier ind endnu.

Men det går hastigt den rette vej – i efteråret 2011 blev det almindelige vejnet (læs som der hvor bilerne kører) færdiggjort (med ca. 99.85 % sandsynlighed) af de danske OpenStreetMap frivillige. Mange frivillige har så siden haft fokus på stisystemerne samt har været på feltarbejde bevæbnet med GPS’er og fået optaget nye GPS spor fra skovene, som hjemme igen er blevet indtegnet til OpenStreetMaps database.

Har du set en skov i OpenStreetMap, der er lidt blank mht. stier og skovveje? så tag din GPS med ud og kør skoven tyndt langs alle stierne/skovvejene, det giver masser af frisk luft og motion. Giv dernæst dit GPS spor til OpenStreetMap. Eller hvad med at gå endnu videre og blev aktiv frivillig i OpenStreetMap?

Google Maps cykelruteplanlægger hilses naturligvis velkommen i Danmark, alt konkurrence er jo godt og sundt. Det kan jo fx betyde at der bliver sat endnu mere fart på OpenStreetMap Danmark arbejde med fx de manglende skovveje/stier osv.

Bemærk – det er ikke kun Cyclistic cykelruteplanlægger, som får glæde af alt dette her frivillige arbejde, det tilfalder alle og enhver som bruger OpenStreetMaps gratis geodata på eller anden vis.

OPDATERING 12. juli 2012 – Der findes også andre cykelruteplanlæggere til Danmark baseret på OpenStreetMap, jeg godt lige vil nævne her til sidst. Her kan nævnes OsmAnd (til Android) , som kan sætte din profil op til at være cyklist, fodgænger eller billist. Det virkelige smarte ved OsmAnd er, at du kan fx downloade off-line kort over Danmark (fylder ca. 290MB) eller andre lande. Og cykelrutenavigationen virker selvfølgelig også off-line.

Du behøver ikke at være på noget telefonnet eller WiFi for, at det virker, kun din GPS skal være tændt. Så hvis du er nervøs for mobiltelefonregningen, så var OsmAnd værd at prøve. Der er en gratis version af OsmAnd, der tillader op til 16 downloads og så en betallingsudgave til 20 kr. som tillader ubegrænset downloads af kort. Du downloader selvfølgelig kun, når du er på din WiFi forbindelse og ikke dit mobiltelefonnet.

Der udover så er der adgang til ca. 30000 danske POIs (virker også off-line). Så hvis du står et sted og er sulten, så kan du se det nærmeste sted du kan få noget at spise osv. Eller hvad hvis din cykel er brudt sammen på ferien?, så kan du selvfølgelig se nærmeste cykelbutik.


(Billede – Screendump af OsmAnd)

Google Maps har lige til Android smart phones gjort det muligt at downloade off-line kort (ca. 50×50 km max. download størrelse fylder ca. 50MB), men her kan du ikke lave off-line navigation samt du har ikke adgang til POIs. Du skal være på et telefonnet/Wifi for at bruge disse funktioner.

Så skal vi endelig ikke glemme Garmin GPS’er, som mange cyklister bruger på cykelferie. Her kan du helt gratis hente et cykelkort over Danmark og mange andre lande hos fx OpenMTBmap (Guide kan læses her). Cykelnavigation og nærmeste POI søgnng er selvfølgelig også muligt via din Garmin GPS’er.

Så cyklister (dette gælder også andre friluftsfolk som fx vandrere og geocachere) er ganske godt kørende og udrustet med kortmuligheder, der baserer sig på OpenStreetMaps data.

Google Maps Maker er nu kommet til Danmark

Så gik Google Maps Maker endelig i luften i Danmark, som Google lovede for snart to uger siden til pressekonferencen om de nye tiltag i Google Maps/Earth universet. Google Maps Maker giver kort fortalt muligheden for at tilføje nye veje og stier samt rette i Google Maps. Der udover kan bygninger og POIs også tilføjes. Du har sikkert hørt dette koncept før i OpenStreetMap regi, det er nemlig herfra, at Google har taget ideen fra.

Google Maps Maker startede i 2008 med 10 lande i den tredje verden, siden er det blevet udvidet til ca. 180 lande. De to første vestlige lande kom først i 2011 med USA og Canada. Nu er turen så kommet til ca. 10 andre lande i Europa inkl. Danmark.

Google Maps Maker softwaren afvikles via din browser, og kræver at du har en Google konto (du har sikkert Gmail) for at få lov til at rette/tilføje geografiske objekter. Markerer et objekt ud og

i venstre side dukker så en “tagging”-menu op, hvor der kan tilføjes og rettes oplysninger for det givne geografiske objekt.

Så gemmer man sit arbejde, og nu skal arbejdet, så cleares af en Google medarbejder eller anden person før det går live. I OpenStreetMap går tingene i luften med det samme, og samtidigt er det alle de frivillige i OpenStreetMap, som overvåger hinandens arbejde og kvalitet. Efter clearing af ens arbejde (jeg ved ikke hvor lang tid der gå) , så vil Google Maps og Google Earth nu få disse opdateret data samt slutbrugeren vil se tilføjelser/ændringer.

Den helt store forskel mellem arbejdet i Google Maps Maker kontra OpenStreetMap er, at alt det arbejde du laver i Google Maps Maker tilfalder Google. Du har ingen mulighed for at hente rådata (i et maskineltlæsbart format) ud igen og så bruge i andre sammenhænge helt frit. I OpenStreetMap må alle geografiske objekter frit bruges af både private, det offentlige og firmaer under betingelsen af en kreditering til OpenStreetMap community.

Det mest interessante ved Google Maps Maker er, at Google fuldt ud anerkender crowdsourcing som en stor mulighed for at skabe et globalt vektorkort. Der findes nemlig ingen kortproducent, som kan tilbyde et globalt vej og stinet kort (vektorkort baseret) på nuværende tidspunkt. Mange fra den klassiske GIS verden rynker på næsen af crowdsourcing af geodata. Disse folk grinede også højlydt i 2004, da Steve Coast lancerede ideen med OpenStreetMap – Lidt af latteren er forsvundet de sidste to år. Husker du historien Encyclopaedia Britannica kontra Wikipedia?

Google Map går 8 bit

Google Map er det i spøgefulde og muntre hjørne og har lavet et 8 bit kort over hele verden. Jeg føler mig helt hensat til 80’ernes arkade spil.


Vis på stort kort

Og jo der er også 8 bit Street View version.


Vis stort kort

Prøv evt dette link til 0.0,0.0 koordinaterne og så dette her legendariske sted.

Opdatering – Kl 22:05 – hvis du synes, at du har set samme koncept før, så er det sikkert 8-Bit-Cities du tænker på. 8-Bit-Cities er baseret på OpenStreetMap geodata og blev lavet for ca. 3 år siden af Brett Camper. Her er nedenunder et eksempel på Berlin.

Tak til Peter Brodersen for reminderen til 8-Bit-Cities.

Via Google Maps Mania Glucophage

Att.: DMI – Hvilke områder snakker vi om ?

(Artikelserie Dit og mit kort, 130). I starten af året kom nyheden om at DMI vil skifte fra Google Maps til OpenStreetMap for deres Verdensvejr service. Hos Comon udtaler DMI følgende

Vi prøver med OpenStreetMap, fordi det ser ud til, at vi måske kan overføre vores eksisterende kode forholdsvist nemt,” fortæller Bjarne Siewertsen, men han er godt klar over, at han kommer til at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi er godt klar over, at det ikke er lige så godt som Google Maps. Når vi kigger på det, kan vi godt se, at det ikke er lige så detaljeret. Og nogen steder er det overhovedet ikke detaljeret.

Jeg har forgæves prøvet at kontakte DMI for en nærmere uddybning af hvilke steder DMI her tænker på. OpenStreetMap har masser af hvide pletter især i landområder (ingen større hemmelighed) verden over , men snakker vi storbyer og turiststeder globalt, mener jeg at OpenStreetMap er lige så godt dækkende som Google Maps og mange steder meget bedre og i højere kvalitet (målt på antallet af geografiske objekter) Der er opstået en sejlivet myte vedr. Google Maps om, at de er verdensdækkende med hensyn til at have et globalt vejkort. Det er meget langt fra tilfældet og virkeligheden anno 2012.

Lad os tage et par eksempler med GeoFabriks Map Compare værktøj – Første eksempel er byen Sochi, hvor der skal være Vinter-OL 2014 (link til interaktivt kort her).


Venstre side er OpenStreetMap og højre side er Google Maps. Der er ikke ret meget indhold på Google Maps i forhold til hvad OpenStreetMap har.

Andet eksempel er Gaza (link til interaktivt kort her).


Igen ser vi ikke ret mange veje og geografiske objekter i Google Maps over Gaza området.

Tredje og sidste eksempel, hvor vi ser på ekstrem kortlægning. Det er fra “Mindesmærket over Europas myrdede jøder” i Berlin (link til interaktivt kort her).


Bemærk på OpenStreetMap at hver eneste betonklods fra mindesmærket er blevet indtegnet. (Et eksempel mere og fra London hvor du læse om OL byen som allerede er fuldt kortlagt i OpenStreetMap, men ikke er blevet det i Google Maps endnu).

Google er godt klar over selv, at de ikke er verdensdækkende. Google har derfor i 2008 søsat Google Map Maker, hvor folk så skal crowdsource veje, butikker og andre geografiske objekter ind for dem. Google startede med 8 lande og har nu ca. 180 lande, hvor dette er muligt. Kun USA og Canada er de eneste vestlige lande (endnu), hvor det er muligt at benytte Google Map Maker. Men, der er en stor forskel, brugerne får ikke lov til at trække geodata ud igen fra Google og så benytte til hvad som helst. De indsamlede geodata rettigheder tilfalder Google. I OpenStreetMap er alle geodata til enhver tid frie og gratis at benytte for enhver der nu måtte have brug for dette.

Nu venter jeg spændt på, at DMI melder ud hvilke steder i verden, at de mener at Google Maps totalt udkonkurrerer OpenStreetMap mht. mængden af geografiske data.

Og imens jeg har skrevet denne artikel er OpenStreetMap vokset med ca. 12.500 nye geografiske objekter verden over samt blevet tilføjet ca. 1100 km nye vejsegmenter.

Lær ansigterne og navnene på det nye Folketing 2011

Folketingsvalget 2011 er ovre, nu skal vi til at lære navnene og ansigterne på hele 77 nye medlemmer af Folketinget, og ikke mindst hvilket parti de så tilhører. Jeg har lavet et online mashup, hvor du kan lære at kende de nye navne og selvfølgelig også gense de gamle kendinge. Du kan zoome rundt fra parti til parti og få oplysninger om navne, alder samt hvilken storkreds de blev valgt.

Folketingsbilledet er hentet fra Berlingske (PDF link 8MB) og dernæst har jeg skåret det ud i 341 miniature billeder (engelsk tiles) af 256*256 pixel størrelse. Jeg har tilsidst så flettet det hele sammen med Google Maps API, der holder styr på, hvordan disse 341 miniature billederne skal sættes sammen.

Til orientering Helle Thorning-Schmidt er altså ikke 41 år, som der er blevet angivet af Berlingske.

Hvorfor vi ikke bare kopierer løs

(Artikelserie Dit og mit kort, 57). Jeg underviste medlemmer af Dansk Cyklist Forbund i går. Jeg fik så følgende spørgsmål fra en kursist

Når Danmark ikke er fuldt dækket i OpenStreetMap endnu, hvorfor kopierer vi så ikke bare løs fra KMS, Google Maps og Krak for at sætte farten op?

Mit korte svar “NEJ, det gør vi ikke under nogen omstændigheder“. Det lange svar var, at der er tre gode grunde til dette.

Den første grund er selvfølgelig lige hele copyright problematikken. Den anden grund er, at det er velkendt at kommercielle kortproducenter indsætter falske geografiske objekter i deres kort, det er typisk bygninger, søer og småskove, der ikke findes. I England er flere firmaer blevet fanget i at de kopierer falske geografiske objekter fra hinanden. Det er så dumt, hvis vi gjorde det samme i OpenStreetMap.

Den tredie grund er, at KMS, Google Maps (fx deres leverandør Tele Atlas) og andre også har fejl – (tænkes her ikke på eksempler med falske objekter). Lad os tage et eksempel fra Enø ved Karrebæksminde – først set i KMS kort – I den sorte cirkel (ligner en cirkel af en art) hedder vejene “Enø Kystvej”

Går vi så til Google Maps kortleverandør Tele Atlas, så hedder vejene “Lungshave”

Endelig i OpenStreetMap hedder vejene “Fjordhusene”, hvilket også er det korrekte vejnavn.

Så at begynde at kopierer andres fejl er jo ret så dumt. Nu er KMS og Google Maps leverandør Tele Atlas ikke just kendte for at opdatere deres fejl så hurtigt. Der kan nemt gå måneder eller år før fejl bliver rettet. Selvfølgelig er der også fejl i OpenStreetMap, men i stedet for at blive småirriteret i flere måneder over at se en fejl, så kan denne rettes med det samme og en halv time efter vil den dukke op værende korrekt. (NB – alle ovenstående screendumps er lavet 25. maj 2011)

Hvor langt er vi så nået i OpenStreetMap Danmark? – Rasmus Vendelboe har i sidste uge lavet en 12 ugers analyse af dette. Rasmus har analyseret på, hvor mange navngivne veje der er i OpenStreetMap Danmark nu. Hvis vi tester på 500 meters niveau, så er dækningsgraden ca. 91 % af alle danske veje, der har et vejnavn (baseret på Danmarks 2,3 millioner adresser). Med det tempo der har været de sidste 12 uger af ca. 100 frivillige hver eneste uge, så er det meget sandsynligt, at vi rammer milepælen med 100% vejnavnedækning i år.

Hvad så bagefter? – Så er det oplagt at alle disse her småstier, skovveje, markveje, trapper o.s.v. uden navne kommer ind i OpenStreetMap. Netop dette område er helt klart OpenStreetMaps styrke med hensyn til at skille sig ud fra de andre kortproducenter – Læs fx den tyske undersøgelse fra 2009, hvor de 5 største tyske byer har 20% flere stier i OpenStreetMap end i Tele Atlas. Det gode danske eksempel med mange flere stier er Kolding Kommune.

Så er der selvfølgelig også POIs som kirker, museer, biblioteker, butikker, picnic, fodboldbaner, udendørs bordtennisborde – you name it – we map it – der kan indsættes. Nu arbejder det danske OpenStreetMap community ikke efter nogen bestemt plan med, hvad der skal først ind o.s.v. Som frivillig i OpenStreetMap bestemmer du selv hvad dine kortlægningsinteresser er.

Så det sidste relevante spørgsmål er, hvad kunne antallet af geografiske objekter fra 200, 500 eller 1000 danske frivillige hver eneste uge, så ikke kunne forøge væksten af nye geodata med på et år? – Svaret får du, hvis du melder dig som frivillig.

Ekstra Bladet benytter OpenStreetMap i vejrudsigt

(Artikelserie Dit og mit kort, 17). Jeg har vist for første gang set et større dansk medie benytte OpenStreetMap som baggrundskort. Ekstra Bladet har i “Falck har haft 65 sne-udrykninger” lavet et vejrkort, hvor vejrdata fra DMI er lagt indover OpenStreetMap som baggrundskort.

vejrkort fra Ekstra Bladet

Nede under kortet gør Ekstra Bladet det helt korrekte at nævne kilde samt licens for kortet (link til OpenStreetMap og til Creative Commons) med to hyperlinks. OpenStreetMap er helt gratis at benytte for også kommercielle virksomheder, det eneste krav er en kreditering i stil med den Ekstra Bladet har lavet. Herfra skal lyde en stor respekt til Ekstra Bladet for også at have lavet et kortmashup med OpenStreetMap end lige altid med Google Maps.

Ad nye veje i København – test af bilrutevejledning

(Artikelserie Dit og mit kort, 15). Vi laver i dag en test af rutevejledninger for en personbil, hvor geodata fra OpenStreetMap (CloudMades rutevejledning) testes imod 4 kommercielle korttjenesters rutevejledninger. Turen går fra Vesterbro Svømmehal og så til Landbohøjskolens Bibliotek på Frederiksberg. [opdatering 4. februar 2011 – det er kun OpenStreetMap kortet der stadigvæk har fået opdateret rutevejledningen – De 4 andre har ikke endnu. Opdatering 23. februar- Google og Krak har fået nu ændret rutevejledningerne – Men en tidshorisont på 3 måneder er lidt lang tid.]

Der er sket en væsentlig ændring i det københavnske vejnet, idet Platanvej pr. 1. november 2010 er blevet afspærret for gennemkørsel af bil/lastbil trafik frem til mindst år 2016. Lukningen skyldes metrobyggeri ved Frederiksberg Alle. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk benytte Platanvej. Så testen går på, hvem har fået indarbejdet samt ændret disse nye vejforhold her pr. 17. november 2010 i deres rutevejledninger samt på kort.

Google Maps (se rutekort her selv) : Vi føres stadigvæk ad Platanvej for at komme frem.

De Gule Sider Kort (se rutekort her selv) : Vi føres stadigvæk ad Platanvej for at komme frem.

Krak (se rutekort her selv) : Vi føres stadigvæk ad Platanvej for at komme frem.

Bing Maps (se rutekort her selv) : Vi føres stadigvæk ad Platanvej for at komme frem.

CloudMade Maps, som er baseret på geodata fra OpenStreetMap (se rutekort her selv) : Her føres vi ad Henrik Ibsens Vej i stedet for ad Platanvej, hvilket også er den korteste vej for en personbil i vores test.

Konklusion : ingen af de 4 kommercielle korttjenester har i løbet af de 17 dage Platanvej har været lukket, fået indarbejdet dette på deres kort samt i deres rutevejledninger for personbiler. CloudMade Maps vinder selvfølgelig i denne test kun fordi jeg brugte 2 min. den 1. november på at rette disse vejdata i OpenStreetMap. Her er vi ved vigtigt punkt i OpenStreetMap ideen, mange OpenStreetMap frivillige, der holder øje med deres nærområder, kan lynhurtigt reagere på ændringer/fejl og ikke mindst rette dem selv.

Nu ville en test med CloudMade rutevejledning i landområderne for Danmark ikke vinde over de andre 4 korttjenester, fordi OpenStreetMap ikke er helt udbygget endnu der. Her kan du selvfølgelig hjælpe til, ved at blive frivillig i OpenStreetMap projektet.

Epilog : Hvis du vælger rutevejledning for cyklister i CloudMade Maps i stedet for (se rute kort her selv) – Så bliver du her korrekt ført ad Platanvej og frem til ankomststedet.

Læs også min artikel og test af “Fodgænger-rutevejledninger

Google Maps vejkortleverandør TeleAtlas er smidt på porten i Danmark

Det ser ud til at Google Maps har smidt deres almindelig vejkortleverandør TeleAtlas ud i Danmark. Hvis man zoomer helt ned i “almindelig vejkort” så vil man nede i højre hjørne kunne se under “Copyright” at nu står der ikke mere “TeleAtlas”. Se fx nedenstående billede fra Hvalsø, Sjælland

Dette nye tiltag passer meget godt med den meddelelse Google kom med i tirsdag.

we are excited to let you know that we have updated the base map data in all Google Maps products and services for ten countries: Australia, Austria, Belgium, Denmark, Liechtenstein, Netherlands, New Zealand, Norway, South Africa and Switzerland.

Hvis du fx zoomer ind i Flensburg i Tyskland, så står der stadigvæk TeleAtlas som kortleverandør. Men ved zoom ud flere steder i Danmark så står der stadigvæk TeleAtlas. Det er lidt svært at blive klog på, da Google Maps ikke officielt fortæller om TeleAtlas kontrakten er opsagt i Danmark.

Google Maps opsagde fx kontrakten sidste år i USA med TeleAtlas. I stedet for er Googles kortdata i USA baseret på andre kilder fx Google Street View bilens indsamling. Hvilket også kan være tilfældet i Danmark. Kvaliteten er mange steder i Danmark blevet meget bedre på Google Maps, hvor jeg selv bor er et 4 år gammelt navneproblem endeligt blevet fikset.

Et andet tiltag er også nede i højre hjørne “Rapporterer et problem” funktion. Men her snakker Google Maps om måneder før et evt. problem måske bliver fikset.

I OpenStreetMap kan du selv fikse problemet når du ser et og det sker med det samme. Bemærk ovenstående om TeleAtlas er fyret eller ej af Google, skal tages med et vist forbehold.

Walking the fastest way in my shoes

(Artikelserie Dit og mit kort, 6). Nu er tiden kommet til at teste rutevejledninger baseret på OpenStreetMaps vejdata mod nogle kommercielle korttjenester. CloudMade Maps har en rutevejledning baseret på OpenStreetMap vejdata. Den benytter vi til at teste mod De Gule Sider (kortleverandør Kort & Matrikelstyrelsen), Google Maps (kortleverandør TeleAtlas [ejet af TomTom] og Bing Maps (kortleverandør Navteq [ejet af Nokia]).

Vi tester på gåture, da rutevejledninger er mere komplekse at beregne til gåture end til biler. Det skyldes, at der er mange flere muligheder for fodgængere i den fysiske verden at bevæge sig rundt fx i ensrettet gader for biler, kan fodgængere som regel bevæge sig i begge retninger på fortorvet. Samtidigt er der mange smutveje (fx gennem parker, trapper o.s.v.), og er disse smutveje så blevet beskrevet digitalt i kortene for fodgængere? Jo bedre beskrivelser og kortlægning af stier, veje osv – vil alt andet lige også give bedre output i rutebeskrivelserne.

Det samme forhold gør sig også gældende for cykelrutevejledninger, men da Google Maps og Bing Maps ikke har cykelrutevejledninger for Danmark endnu, så tester vi her kun på gåturvejledninger. Da OpenStreetMap er ikke fuldt ud dækket over hele Danmark m.h.t. vejnettet endnu, så tester vi her kun på byniveau og i København. Testen går fra Westend 26 (blind vej) på Vesterbro og så til Nokken Strandvej (ude ved Islands Brygge). Testen er udført 4. oktober 2010.

De Gule Sider – resultat 4,76 km (tjek ruten her selv) – kommentar : jeg bliver sendt op på Vesterbrogade, Rådhuspladsen, Langebro, Islands Brygge før jeg kommer frem. Det er ikke den mest logiske vej, hvis man er stedkendt i København.

Google Maps – resultat 4,9 km (tjek ruten her selv) – kommentar : jeg bliver sendt ned på Istedgade, op mod Postterminalen, Kalvebod Brygge, Fisketorvet og over Bryggebroen (cykel- og gangbro bygget i 2006), Islands Brygge og så ankomst til mit endemål – Her er Google i deres sjove hjørne, lidt i den ene retning og så den anden igen – en stedkendt ville aldrig lade sig føre ad den vej.

Bing Maps – resultat 3,54 km (tjek ruten her selv) Kommentar – Bing Maps har fat i den lange ende her – jeg bliver sendt i noget nær perfekt retning mod Fisketorvet, men ved Fisketorvet bliver jeg som gående sendt lidt af en omvej ned mod Bryggebroen, derefter på rette spor mod ankomststed.

CloudMade Maps – resultat 2,8 km (tjek ruten her selv) Kommentar – CloudMade Maps sender mig også i næsten perfekt retning mod Fisketorvet. Nede ved Fisketorvet sendes jeg ned via en trappe og hen mod en gangbro bagved Fisketorvet og så op til Bryggebroen – Det er helt klart den vej jeg også ville tage til fods for at komme hurtigst frem til Nokken Strandvej.

På denne lille enkelte gåtest er der vildt forskel i vejledningerne, og ruternes længde er fra ca 2,8 km til ca. 4,9 km. Vi skal have fordelt pladserne, på sidstepladsen er Google Maps, tredjepladsen skarpt forfulgt af De Gule Sider, andenpladsen går til Bing Maps, som klarede sig godt. Vinderen er CloudMade Maps og det skyldes den smutvej ad en trappe ved Fisketorvet, som gør hele forskellen.

Kun fordi lokale frivillige OpenStreetMap folk med lokalkendskab har kortlagt disse smutveje i nævnte gåtest, gør at CloudMade Map kan vinde. Her er vi ved kernen i hele OpenStreetMap projektet – “Lokalkendskab er guldet” – At lokalkendskab om veje, stier, smutveje, POIs (inkl. ting der forsvinder, bliver renset ud) , bliver nedfældet i OpenStreetMap, og derved kan være fuldt på omgangshøjde med kommercielle produkter, er nøglen til OpenStreetMaps overlevelse. Det kræver selvfølgelig at mange bakker projektet op.

Der findes andre rutevejledninger til OpenStreetMap, og der en del mennesker i udviklermiljøet der bruger tid på dette. Dette vil jeg ved et senere indlæg tage op.