Mine top 3 favorit visualiseringer fra Mapbox i 2013

Firmaet Mapbox kom ind på en sikker første plads i afstemningen om de 10 mest interessante emner, firmaer og personer indenfor neogeografi, geoweb og geografi. Udover deres arbejde med TileMill, iD editor og et hav af interessante tekniske ting, så har Mapbox også haft tid til at lave datavisualiseringer.

Her kommer min liste over de tre mest interessante visualiseringer fra Mapbox i 2013.

#3 Næsten tre milliarder geotagget tweets (fra september 2011 til juni 2013) visualiseret og kommer fra hele verden – Der er visualiseringer, hvor det også er muligt at se, hvilken type smart phone (iPhone, Andriod, BlackBerry, andre) disse tweets er blevet sendt fra. Se interaktivt kort fra Københavns området her.
Twitter kort

#2 “Show me the way” verdensomspændende realtime visualisering af, hvor bliver der redigeret i OpenStreetMap lige nu. Fascinerende at overvåge samt at se nye geodata blive skabt.

Show me the way

#1 Vinderen bliver visualiseringen med 9 års indsamlet GPX filer indsamlet af OpenStreetMap frivillige verden over. Det er ca. 260 GB og ca. 3 milliarder GPS punkter. Mapbox har farvelagt kørselsretningerne i GPX filerne. Prøv interaktivt kort ved “Vejlands Alle“.

GPX

Bemærk hvis du optager en GPX fil i et område der ikke har nogen geodata endnu og uploader GPX filen til OpenStreetMap, så vil du efter et par minutter se den på ovenstående visualisering fra Mapbox.

Så til næste år, hold også et godt øje med hvad der kommer af nye tiltag fra Mapbox. Jeg ser selv frem til at TileMill 2 bliver frigivet.

Danske trafikforskere bruger OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 180). Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet har til en undersøgelse af køretider på veje (primært fokus på København) benyttet OpenStreetMaps danske vejnet. Undersøgelsen ganske kort (PDF fil af undersøgelsen her) – et hav af GPS data indsamlet fra biler døgnet rundt, og så linket sammen med OpenStreetMap vejnet har givet mulighed for at lave et estimat på, hvor hurtigt (eller langsomt om man vil) en bil/lastbil kan bevæge sig langs en vej på forskellige tidspunkter af døgnet.

I billedet nedenfor er det et estimat for køretiden for Falkoner Alle på Frederiksberg for nordgående og sydgående retning på forskellige tidspunkter af døgnet. Det danske OpenStreetMap vejnet er hentet via GeoFabriks landearkiv (daglige opdateringer) til undersøgelsens brug.

Trafikforskningsgruppen nævner i starten af deres undersøgelse, hvorfor OpenStreetMap er valgt

En anden datakilde, der er i kraftig udvikling, er OpenStreetMap (OSM) kortet […] . Dette kort må modificeres og distribueres gratis. Kombinationen af store mængder GPS data og et godt og gratis digitalt kort er interessant at anvende som data grundlag for at beregne køretider på vejene. Disse køretider er i dag ikke tilgængeligt i et elektronisk format, der frit må anvendes. Et sådan kort kan anvendes til at beregne køretider mellem to punkter meget nøjagtigt eller til at studere trængsel.

Her dukker OpenStreetMaps kerne- og grundide op, at man må modificere, distribuere data og er et gratis kort. For 4 år siden kunne OpenStreetMap Danmark ikke tilbyde et komplet frit vejnet (her tænkes på vejnettet til biltrafikken) til danske trafikforskere. I billedet nedenfor angiver de hvide streger vejnettet som OpenStreetMap så ud i juni 2008. Det er ikke et særligt brugbart Danmarkskort dengang.


(Billede – OpenStreetMap Wiki)

OpenStreetMap danske community betragter først fra efteråret 2011 vejnettet (igen kun til biltrafikken i tankerne her) værende færdigt (med 99.8 %). Samlet set har OpenStreetMap per 10 september 2012 ca. 149.699 km vej- og stinet og væksten er langt fra slut endnu for stinettets vedkommende.

OpenStreetMaps Wiki har en helt side med forskningen der undersøger/bruger OpenStreetMap. Nogen forskning er undersøgelser af OpenStreetMap og andre igen er brugen af OpenStreetMaps data i andre sammenhænge. Se fx University of Heidelberg, GIScience Group med deres OSM-3D projekt. Vi ser gerne at danske forskere samt studerende kommer med flere eksempler og brug af OpenStreetMaps geodata i nær fremtid.

Tak til Emil Tin fra Cykelsekretariatet i Københavns Kommune for at have henvist mig til ovenstående undersøgelse.

Mange øjne på vejene

(Artikelserie Dit og mit kort, 144). Det er blevet tid til at se på det danske vejnet igen. 22. november 2011 var den samlede vejnet (almindelige veje og stier) længde ca. 132000 km. Her tre måneder senere er OpenStreetMap oppe på ca. 140.500 km vejnet (ca. 3,5 gange rundt om ækvator). Ganske imponerende er der blevet indtegnet 7500 km mere vejnet på 3 måneder. I stedet for at vise en kedelig tabel (fra 17. februar 2012 og fra Rashers daglige tal) med længderne af de forskellige vejtyper, så tager vi IBM Research ManyEyes værktøjet til hjælp.

Jeg har sat et boble-diagram op (kræver JAVA installeret) med det danske vejnet. Hvor boblernes (cirklerne om man vil) størrelse er fastlagt af en talværdi. Den første du ser, er baseret på antal kilometer pr. vejtype. Hvor du kan køre musen over boblerne eller klikke på vejtype i sidemenuen. Her kan fx læses at pt. så er der 33235 km. villa/beboelsesveje (residential) og der er indtegnet 39 km. trapper (steps).

Hvis du går ned i højre side og vælger i drop-down menuen “Bubble Size” og vælg “Antal vegsegmenter”, så vil du få et boble-diagram over antallet af vejsegmenter, der er blevet indtegnet over de forskellige typer af veje (inkl. stier) der findes i OpenStreetMaps tags. Dette kan ses som en slags heat-map over hvilke vejtyper der bruges mest.

Vælg igen i drop-down menuen og tag så “Antal meter per vejsegment”, her får du så at vide hvor langt en vejtype i gennemsnit er indtegnet. Fx så er en villa/villa/beboelsesveje (residential) i gennemsnit 240 meter og en trappe (steps) 18,3 meter.

Hvad der er fedt med Many Eyes visualiseringen er selvfølgelig, at det indlejres på ens eget domæne samt at du kan få de bagved liggende data. Der er mange andre metoder på Many Eyes at udstillige sine data på.

Tilsidst 64.000 kr. spørgsmålet “Hvor meget vejnet er der så i Danmark?” – Det er der faktisk ingen der ved. OpenStreetMap har fx d.d. 22 februar 99,71 % af det almindelige vejnet (veje til biler) med. Så den primære vækst i det samlede vejnet vil i 2012 komme fra stier, skoveveje, markveje og indkørsler i OpenStreetMap regi. Det skal ikke overraske mig, at hele vejnettet i slutningen af året vil være oppe på 160000 km. i Danmark.

Det er snart forår og GPSerne kan blive pudset af i skovområder, der endnu ikke er blevet kortlagt. Du kan også være med i dette projekt. Kig på OpenStreetMap på en skov du kender, og se om der ikke mangler nogle småstier. Hvis ja, frem med cyklen, tænd din GPS for at optage et spor, smid sporet op på OpenStreetMaps GPX arkiv.

Cykelkorps i Nordjylland forærer en ny ladning GPX filer til OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 10) I juni forærede VisitNordjylland i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund ca. 1200 km cykelruter indsamlet af et frivilligt cykelkorps i 2009 til OpenStreetMap. Her i 2010 har dette cykelkorps igen været ude og indsamle flere cykelruter med GPS’ere. VisitNordjylland og Dansk Cyklist Forbund har også været så flinke, at dette års høst også foræres som en kopi til OpenStreetMap projektet. Jeg har nu uploadet ca. 825 km nye GPX data til OpenStreetMap. (se alle bidrag fra cykelkorpset her ).

indeks over Visitnordjyllands GPX filer hos OSM

Der er nu alene fra dette cykelkorps blevet indsamlet ca. 2025 km GPX data. Du kan også hjælpe til. Danmark har et kæmpe potentiale i de 500.000 fritids GPS’ere (ej bil GPS), ca. 270.000 iPhone og ca. 300.000 Android baseret mobiltelefoner, som danskerne allerede har anskaffet sig.

Hvis bare 5000 danskere begynder at give kopier af deres cykel, løbe og vandreture i GPX format til OpenStreetMap projektet, så ville det være et enestående dansk crowdsourcing projekt, vi ville være vidne til. Mange danskere deler allerede deres motionsture hos fx Garmin Connect eller Endomondo, så hvis de samtidigt også lige uploadede en kopi i GPX format til OpenStreetMap i samme åndedrag. Det tager ikke mere end 2 min. at gøre. GPX filer bruges i OpenStreetMap projektet til fx at indtegne stier, veje osv., men det behøver du ikke som almindelig bidragyder at gøre. De fleste frivillige i OpenStreetMap bidrager kun med at indsamle GPX filer.

Jeg vil senere lave en GPS guide til hvordan du kan uploade GPX filer til OpenStreetMap.

Sådan får du et OpenStreetMap cykelkort ned på din Garmin GPSer

(Artikelserie Dit og mit kort, 3) I 2007 begyndte der blandt udviklermiljøet i OpenStreetMap at komme software frem, der kunne konvertere OpenStreetMaps XML struktur over til et format som Garmins GPSere kunne læse. Der er tale om software som fx Mkgmap.

Da alt indhold fra OpenStreetMap kan skræddersyes til specielle formål, så kan dette også gøres til Garmin kort. VeloMap.org laver fx Garmin kort specielt henvendt til cyklister og mountainbikere ud fra OpenStreetMap data.

Osm Cycle Map on my GPS

(foto af gravitystorm under en by-nc-sa)

Så hvis du har en fritids-GPS fra Garmin, der har et micro-SD kort – er det ret simpelt at få et cykelkort installeret. Jeg tager i den følgende vejledning udgangspunkt i en Garmin eTrex Legend HCx model (det skulle stort set være ret ens over alle Garmin modellerne) og så det danske cykelkort.

Først går du til Velomap.org siden – hent “Denmark” filen i zip-format (cykelkortet er helt gratis) – Pak denne zip (ca. 65 MB) ud på din computer – Nu ser du en fil ved navn “gmapsupp.img” (udpakket ca. 83 MB)

Tænd for din Garmin – vælg Hovedmenu (går ud fra at du bruger danske indstillinger) >Opsætning>Interface> (sæt USB kabel i) USB Mass Storage> – nu skulle micro-SD drevet gerne åbne sig. Er der en mappe der hedder “garmin”? hvis nej så opret sådan en.
Hvis der er en “garmin” mappe, så kig lige i denne om der skulle være en “gmapsupp.img” fil i forvejen. Hvis ja – så tag et backup ellers overskrives denne af Velo.orgs Garmin cykelkort.

Nu overfører du fra din computer “”gmapsupp.img” filen til “garmin” mappen på micro-SD drevet. Så er cykelkortet installeret. Velo.org cykelkortet er designet til Garmin modeller, der har “Autorouting” [auto har intet med automobil at gøre] og Turn-By-Turn rutevejledninger. Sagt på dansk, når du vil navigeres fra et sted til et andet, så vil Velo.org cykelkortet primært sende dig ned på mindre veje samt cykelstier.

Men først skal du sikre dig, at din Garmin er sat op til cykling – Det gør du fra Hovedmenu>Opsætning>Ruter>Følg vejen muligheder …>Beregn rute for – vælg i drop downmenu “Cykel”. Jeg har selv testet Velo.org cykelkortet i sommers fra Søvang ude på Amager og så hjem til Vesterbro – Der virkede navigeringen ganske fint gennem skovområder (Fasanstien) og via Amager Fælled.

Cykelkortets begrænsninger – Da OpenStreetMap ikke er helt udbygget for Danmark endnu – vil du i nogle områder af Danmark ikke få så god dækning. Men hver eneste dag er der nogen, der arbejder på dette projekt i OpenStreetMap. Velo.org opdaterer ca. en gang om ugen sine cykelkort. Bemærk, det er ikke teknisk og lagerplads muligt at få hele verden over på sin Garmin i et stort gigantisk cykelkort.

Til cykelkortet er der også POIs fra OpenStreetMap med – Prøv at tænd din Garmin og vælg Hovedmenu>Find>Alle interessepunkter – nu vil evt. værtshuse, fast food, købmænd, biblioteker, museer o.s.v. i nærheden af dig dukke op. Et POI vil så måske have oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt åbningstider. Disse oplysninger afhænger af, om der i OpenStreetMaps metadata er disse oplysninger registreret. En ting som åbningstider kan være ret nyttig information at få med, da dette også vil trækkes med over i Garmin cykelkortet. Det kan være nyttigt, hvis ens gear er gået i stykker på cykelferien, at man kan finde den nærmeste cykelhandler der har åbent.

Få cykelture fra GPSies.com gratis ned på din GPS

Jeg har set i min webserverlog, at jeg i den seneste tid har haft lidt trafik på søgefraser i stil med “cykelture københavn gps”, “cykelture gpx” o.s.v. Det bedste sted i mine øjne for at finde cykeltureforslag i et format, der kan hentes helt gratis ned på ens GPS, er hos tyske GPSies. Her finder du 5344 danske ruter (lagt ind af brugerne), der dækker over cykelture, mountain bike turforslag, løberuter, vandreture, bilture o.s.v.

Du finder lettest et forslag til en cykeltur/mountainbike tur ved at gå ind under “Extended search“, sæt hak under “Activity, suitable for” ved “cykling” eller “mountainbiking” – søg så navnet på område du vil lede i.

Et eksempel “Kragetur of sdann2009” – under “Download” >”Track as” der kan vælges hele 23 forskellige formater til forskellige fabrikanter af GPS’er eller til bestemt software . Hvor GPX formatet er det format, de fleste GPS’er kan læse.

download af Kragetur

GPSies.com er nok det eneste af disse her crowdsourcing ruteforslag tjenester, der tilbyder download i så mange forskellige formater. Derfor får de en høj kredit stjerne her fra min side af.

Hvis du har en Android baseret mobil, så findes der en tillige en “GPSies for Android“.

Påskeslank med OpenStreetMap

Det er ikke nogen større hemmelighed at OpenStreetMap langt fra er færdig i Danmark og resten af verden. I Danmark er især store byer godt dækket ind, mens landområderne mangler en hel del. Her kommer du ind i billedet og kan hjælpe OpenStreetMap projektet som GPS-dataindsamler. Det kræver kun en GPS’er, der kan optage ruter i GPX formattet (hvilket de fleste kan) . Dernæst kræves en oprettelse af konto (gratis) hos OpenStreetMap, hvor denne GPX fil oploades.

Er du i sommerhuset eller besøg hos familie ude i det danske land her i påsken? Så kan du tjekke om dette område er blevet dækket af OpenStreetMap med Geofabrik Map Compare værktøjet. I venstre side under “Choose map type” drop-down menu vælg fx Google Maps – i højre side under “Choose map type” vælg OSM Mapnik – Dernæst zoomer du ind til det område, du befinder dig i eller vil tjekke ud. Hvis OSM Mapnik kortet i højre side ikke er så fuldt dækkende, så er det en indikator på at det ville være en god ide at få indsamlet GPS-data for dette område.

Du kan så fx gå, løbe eller cykle området tyndt med din GPS’er. Så hvis du vil samle lidt appetit inden påskefrokosterne begynder for alvor, så er det ud af døren og begynd lidt indsamling.

Lad os taget et eksempel med Tølløse på Sjælland og Geofabrik værktøjet (direkte link her). Her ses tydeligt, at OpenStreetMap (kortet til høre) ikke er så udbygget i Tølløse .

Geofabrik værktøjet
(Stort billede)

FAQ –
Spørgsmål :

Jeg har lyst til give en hånd med, hvor meget tid skal jeg så bruge på optagelse af ruter?
Svar : Det bestemmer du helt selv 1, 2 timer … eller flere dage. Husk, det skal være en sjov oplevelse og ikke en sur pligt. Hvis du kun tager en lille del af en by/område, er det helt okay og helt fint. Alle bidrag er velkommen, og ingen bidrag er mere værd end andre. De fleste af de ca. 240000 OpenStreetMap bidragsydere deltager kun som GPS-dataindsamlere.

Spørgsmål :

Jeg har min computer fyldt med gamle GPX filer optaget fra forskellige motionsløb, cykelture, geocachingture og vandreture i Danmark, er disse GPX filer noget OpenStreetMap kan bruge?
Svar :

Alle GPX filer skal være mere end velkomne. Jo flere GPX filer, der lægges ind i OpenStreetMap projektet jo mere værdifuldt bliver det.

Spørgsmål : Hvor kan jeg læse mere som helt grøn og nybegynder i OpenStreetMap i universet?
Svar :

OpenStreetMap har en dansk begynderguide her.

GPS visualisering – Amsterdam

8 mennesker udstyret med GPS rundt i Amsterdam er der kommet nedenstående fede visualisering ud af. Klik evt. på fuld skærm ikonet nede i højre hjørne for en bedre oplevelse.

Efter at have set ovenstående, så kunne man måske lave en københavnsk version?. Fx kan 100 cyklister med deres GPS’er på 24 timer gennemkøre alle ca. 3300 km københavnske veje? (minus motorvej selvfølgelig). Derefter kunne data indsamlet gives frit til en visualiserings konkurrence samt selvfølgelig en kopi af geodata til OpenStreetMap projektet.

Jeg er sikkert en af de få i Danmark, der synes at sådanne GPS visualiseringer er interessante og fede at se på.

GPS visualisering via Digital Urban

GPS visualisering med Google Earth 5 plugin

Så er der kommet en ny Google Earth 5 plugin. Denne plugin giver mulighed for at afspille Google Earth 5.0 (light version) i en webbrowser (kun på Windows og Mac). Nyt i denne plugin udgave er bl.a., at man kan benytte turfunktionen, som blev introduceret til Google Earth 5.0 softwaren

The Proposition on dvd

(den med Google Ocean). Jeg har som et eksempel download Why Didn’t They Ask Evans? optaget en cykeltur med min GPS, og dernæst lavet en tur til Google Earth 5 plugin, der følger ruten Shanghai Kiss hd Double Dragon release

. Der er også blevet indsat musik, som jeg har nævnt før, er ture uden speak eller musik lidt kedelige.

Du starter turen op nede i venstre hjørne ved at klike på “Indlæs tur” knappen, og dernæst klikker du på “Start tur” knappen.

Start tur op

Nu vil cykelturen afspilles, og animationen/turen vil følge langs med ruten (blå linie).

cykelruten på Google Earth 5 plugin

Bemærk – den blå linie er flere steder langt væk fra vejen, det skyldes at brugen af GPS i byområder ikke altid er videre præcis.

Teknisk baggrund The Great American Chase full movie – Selve turen og den blå linie er lavet i KML format. Disse KML filer bliver kaldt op med et JavaScript (hvordan kan se via browserens “Vis sidens kildekode”). GPS data er i GPX formattet, og er blevet konverteret til KML format. Jeg har på tapetet en guide til hvordan du konverterer GPS formatter til KML, og ad den vej kan lave en interaktiv tur med turfunktionen i Google Earth 5.0.Little Manhattan the movie The Last Samurai movie download

TRON 2.0 video

Gear – Mikrokopter med kamera og GPS

Jeg vil her vise et eksempel på, hvad man kan bruge små fjernstyret hobby fly til. Det fjernstyret fly går under produktnavn Mikrokopter

.

Mikrokopter

En ejer af sådan et fly har sat GPS og digital kamera på samt filmet en flyvetur. Bemærk 2 min og 30 sekunder inde i videoen, hvor tæt på Mikrokopter går på husets vinduer, og kan se tingene tæt på. Ved 3 min og 50 ser vi eksempler på at kameraet bruges til at lave panoramabilleder taget oppe i luften.

Hudson Hawk full

Mikrokopter via Digital Urban

Bride & Prejudice psp

Google Earth 5 – turfunktionen – anden del

I mit første projekt Kid Galahad video med den nye turfunktion i Google Earth 5.0 Nature Morte dvd , der hoppede vi fra punkt til punkt. (den tur med CO2 forbruget fra København til Aalborg i hhv. tog og bil). I mit andet projekt med turfunktionen til Google Earth 5, der følger vi en bestemt rute langs en linie. Hvis du har Google Earth 5.0

installeret kan du starte KMZ filen op her (1,7 MB) . Dobbeltklik nede i venstre side under Places>Temporary Places>på “Start rundturen

Start op af rundturen i GE 5

Jeg har her lavet en rundtur, der løber langs med grænsen (omkredsen) til postnummer 2920 Charlottenlund. Undervejs vil info-bokse med informationer om huspriserne (Danmarks dyreste område) i området dukke op.

2920 området

Jeg har snart set en hel del rundture, som er blevet lavet til Google Earth 5 (siden udgivelsen i februar 2009), og min erfaring og indtryk siger mig, at hvis der ingen tale eller musik (eller kombination af begge) er til rundturen, så er det gabende kedeligt. Jeg har derfor til turen indsat et musiknummer af Lars Krimi – Chilling At Home The Sentinel movie download

Beer Wars film

(under en CC 3.0 licens).

2920 området undervejs af rundturen

Teknisk baggrund: Muligheden for at lave ture langs en linie, er noget du kan bruge til fx at lave en visualisering af dine cykelture, løbeture og vandreture, som som du evt. har optaget med din GPS. Hvis du fx så tager billeder undervejs, så er det ikke nogen større sag at få turen til at standse ved det sted billederne er taget, og en info-boks åbner sig og viser billederne i X antal sekunder, før turen går videre langs med ruten.

Mit ovenstående eksempel med al KML kodningen kan ses i en ren tekstfil her Drag Me to Hell dvd

Boat Builders dvdrip

. Kig ned til <gx:Tour>Animation og flyvetur kodning her</gx:Tour> for at se KML syntaks. Du kan læse mere om turfunktionen til Google Earth 5 hos Google Earth teamets hjemmeside. Polygonen, der danner 2920 Charlottenlund området er hentet (klippet ud) fra min KML fil med alle Danmarks postnumre

Slaughter psp

.

Næste projekt med Google Earth 5 turfunktion bliver noget med at få 3D modeller til at bevæge sig rundt. Stay tune.

NB- Hvis du kan lide den slags musik, jeg har brugt til min rundtur, så kan hele to EP’er fra Lars Krimi downloades helt frit og kvit (under CC licens betingelserne

Where the Buffalo Roam dvdrip

)

My Tracks til mobiltelefoner på Android platformen

Google har i dag lanceret “My Tracks

“. Kort fortalt, du kan med en mobiltelefon plus en indbygget GPSer, der kører på Android platformen optage din løbeture, cykelture, vandreture eller måske langrendsture. Derefter kan du visualisere/dele dem på “Mine Kort” på Google Maps siden eller hurtigt eksportere til KML formattet, så det fx kan ses i Google Earth. Det er via Google Map siden muligt at søge på andre folks løbeture/ruter. Men tag et kig i videoen hvad “My Tracks” går ud på.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IBmjJrgUGdE[/youtube]

“My Tracks” er et 20 % gør hvad du vil projekt, som Dylan Casey har lavet hos Google.

Set hos Google Maps Mania Schizopolis release

The Belly of an Architect hd

The Fox and the Hound 2 rip

A River Runs Through It release

Neogeograf på arbejde gennem byen

Jeg har siden slutningen af juli samlet ca. 1050 km GPS data fra cykelture rundt i Københavns området. Disse GPS filer, som er gemt i GPX formattet har jeg selvfølgelig givet OpenStreetMap en kopi af.

cykel gps

Nu kommer der nogle betragtninger over det at cykle i København. Jeg har kørt gennem byen på mange forskellige tidspunkter af dagen. Det er mig umuligt at komme højere op end 17-19 km/t i gennemsnitsfart, hvis man skal holde loven. Fx en cykeltur en fredag eftermiddag på Vesterbro langs med de store veje/gader – Vesterbrogade, Enghavevej osv. i alt en 45 min. tur viste at der holdte jeg i kø foran lyssignaler i 4 min. Det er spild tid på ca. 9%. De fleste af min ture viser også, at jeg holder i kø i ca. 9 % af tiden. 17-19 km/t i gennemsnit er efter min smag alt for langsomt af bevæge sig igennem byen på en vidunderlig opfindelse, når man kun skal bevæge sig fra punkt A til B. Nu er ovenstående kun baseret på data fra en person.

Nu kunne den årlige “Vi cykler på arbejde” kampagne måske tage bolden op. At de tillige også gerne vil have datamateriale fra cyklister der har GPS’er, så man kunne få belyst spildtid og gennemsnitsfart for folk på vej til og fra arbejde. Der blev ved sidste kampagne kørt 11,5 millioner km af 94000 personer. Mon ikke en del af alle disse personer skulle have en cykel GPS’er eller mobiltelefon med GPS, der kunne bidrage med noget nyttigt viden til brug for kommunernes trafikplanlæggere.

Måske der her er en speciale opgave til studerende ved uddannelsessteder der driver trafikforskning? Det her indlæg er skrevet i den frustration over at altid holde i kø, og aldrig nogensinde ramme en grøn bølge som cyklist. Grøn bølge for cyklister gennem byer er en myte som Adam Savage og Jamie Hyneman Insanitarium movie download

burde undersøge.

Send mig en GPS engel

Jeg var i juli ude og cykle en længere tur (for talfreaks 87 km) i Københavnsområdet. Jeg havde medbragt min sports GPS’er, det var lidt sjovt at se ruten optegnet bagefter. Det ligner med lidt fantasi en engel (eller måske Casper det venlige spøgelse?), den rute jeg havde cyklet.

GPS engel

Betragtning af ruten kan også ses på et Google Maps buy Sharpe’s Battle .

GPS engel

Der var ikke nogen videre plan i min cykeltur, så det var ikke bevidst og snyde GPS-kunst fra min side. Jeg tænker her på det fake stunt svenskeren Erik Nordenenkar bildte verden ind, at han havde sent en pakke med DHL rundt i verden indeholdende en GPS’er. Dette skulle havde tegnet hans ansigt til sidst. Der findes nogle seriøse kunsterne, der har arbejdet lidt med dette GPS koncept. Jeg skulle måske i weekenden cykle ud til Østerbro og Vanløse for at optegne nogle øjne til min GPS engel.