Kør Geodatastyrelsens luftfoto igennem den nye Rasterfilters plugin til JOSM

Der kommer af og til lidt brok blandt danske OpenStreetMap frivillige over, at fx Geodatastyrelsens luftfoto eller Bing sat/luftfoto lag er for mørke eller for lyse at indtegne nye geografiske objekter efter. Nu er der kommet en løsning på dette punkt, nemlig i form af en nyudviklet RasterFilters plugin til redigeringsværktøjet JOSM.

OpenStreetMap frivillige kan nu lave deres helt eget farvemanipulation/farvefilter af fx Geodatastyrelsens luftfoto, hvor de kan justere RGB-farver, hue, saturation, gamma, contrast og brightness (bruger engelske termer her), og dermed få lige det der passer den enkelte OpenStreetMap frivillige bedst.

Rasterfilter plugin
(Billede – RasterFilters plugin justeringsknapper)

JOSM redigeringsværktøjet husker seneste RasterFilters plugin indstilling, så man skal ikke starte forfra med at lave et nyt filter hver eneste gang man starter JOSM op. Så giv Rasterfilters plugin en chance og installere det samt prøve det af.

Rasterfilter plugin
(Billede – Geodatastyrelsens luftfoto med Rasterfilters justering sat til)

Desværre i iD og Potlatch 2 redigeringsværktøjerne kan du kun justere “contrast og brightness”.

Beslægtet artikel:
Du kan også farvemanipulere Geodatastyrelsens luftfoto med QGIS softwaren – læs min guide om dette her.

JOSM har fået tilføjet to nye kortlag fra Geodatastyrelsen

Bruger du OpenStreetMap redigeringsværktøjet JOSM til at skabe nye åbne geodata? Så er der nu mulighed for at få indlæst Geodatastyrelsens Skærmkort og DTK/Kort25, som nye lag i JOSMs redigeringsvindue.

Hvis du opdaterer kortleverandørlisten i JOSM under Redigerer > Indstillinger>WMS/TMS og dernæst går til menuen “Billedlag” (se billedet nedenfor)

Geodatastyrelsen

Så kan du fx vælge i menuen “Geodatastyrelsen DTK Kort25” (se hvordan kartografi ser ud i billedet nedenfor)

Geodatastyrelsen

Du kan også vælge “Skærmkort” (se hvordan kartografi ser ud i billedet nedenfor).

Geodatastyrelsen

Det lag fra Geodatastyrelsens som har mest værdi for de danske OpenStreetMap frivillige er Geodatastyrelsen forårs luftfoto. Det lag har du siden 2013 kunne vælge som standard i JOSM menuen. Geodatastyrelsens 2015 forårs luftfotos skulle være på trapperne, og jeg vil melde ud når det så er klar til endelig brug.

Så er der endelig en Mapillary plugin klar til JOSM editoren

I oktober sidste år fik OpenStreetMap iD redigeringsværktøjet mulighed for at indlæse Mapillary billeder og dermed værdiberige OpenStreetMap endnu mere i form af at skabe nye geografiske objekter ud fra billederne. En hel del brugere af et andet meget brugt redigeringsværktøj, JOSM, har lige siden efterspurgt den samme funktionalitet. Deres ventetid er nu forbi, og der er blevet udviklet en Mapillary plugin til JOSM.

For at benytte denne Mapillary plugin skal du først havde den seneste JOSM version (version josm-tested.jar (version 8491)) installeret på din computer.

Dernæst skal du have installeret Mapillary plugin og det får du fra Rediger > Indstillinger > Udvidelser > Søg Mapillary i feltet > sæt hak > opdaterer udvidelser. Du skal så genstarte JOSM.

Mapillary plugin
(Billede – Mapillary plugin installering fra JOSM)

Så starter du JOSM op som normalt og vil redigere i et område, hvor du tillige ved at der er Mapillary billeder. I JOSM går du op i Billedelag > Mapillary og slår Mapillary billedelaget til.

Mapillary plugin
(Billede – Mapillary billedlag slået til i JOSM)

Nu skulle der være små Mapillary ikoner i JOSM redigeringsvindue. Et klik på et af disse ikoner vil så vise det tilknyttede Mapillary billede.

Mapillary plugin
(Billede – Mapillary billeder vist i JOMS redigeringsvindue)

Udvikleren af denne Mapillary plugin arbejder på at lave mere funtionalitet fx sortering af bidragsyderen, tidspunkter og trafikskilte og i det lange løb også at kunne skrive tilbage til Mapillarys API – Det kunne fx være billedeangivelse med mere præcis retning (eng: heading), bredde- og længdegrader og trafikskilte genkendelses rettelser.

Guide : Hent Mapbox Satellite lag ind i iD, JOSM eller Potlatch 2

Mapbox har i dag annonceret at de har fået lagt alle Geodatastyrelsens 10 cm luftfotos ind i deres system. For 38 danske kommuner er luftfotolaget fra foråret 2014 kommet med, og for resten af kommuerne er det fra foråret i hhv 2011-2013.

Denne lancering kommer også OpenStreetMap frivillige i Danmark til gode, da det for Mapbox Satellite lag er tilladt at indtegne nye geografiske vektor geodata efter. Jeg har her lavet en mini-guide til, hvordan du får adgang til Mapbox Satellite via de tre mest brugte OpenStreetMap redigeringsværktøjer, som er iD, JOSM og Potlatch 2.

Vi starter med iD – Du starter iD op og ude i højre side klik på “Baggrundsindstillinger” knappen og vælg på menuen “Mapbox Satellite” (se billede nedenfor)

Mapbox Satellite

Nu skulle du se Geodatastyrelsens luftfoto via Mapbox Satellite, og du er klar til at få skabt noget mere geodata til OpenStreetMap. Husk Geodatastyrelsens luftfotos er taget om foråret før træerne får blade på og dermed kan du se mange flere objekter end på sommerluftfotos.

Mapbox Satellite
(Foto – Jægerspris Slot fra foråret 2014)

I JOSM editoren går du op i menuen og vælger “Billedlag” og så finder du “Mapbox Satellite” på listen (se billedet nedenfor) – Klik der og laget indlæses.

Mapbox Satellite

I Potlatch 2 går du op og klikker på “Baggrund” og så vælger du “Mapbox Satellite” (se billedet nedenfor) på menuen.

Mapbox Satellite

Det er så anden gang, at Mapbox i stor stil har brugt frie geodata fra Geodatastyrelsen – I foråret fik de brugt Danmarks Højdemodel til deres terrænkort.

Disclaimer – Jeg har været fødselshjælper for Mapbox til at få fat på Danmarks Højdemodel og Geodatastyrelsens luftfotos med en lile guide til, hvordan download/adgang til Geodatastyrelsens FTP-server og de korrekte fil-mapper kunne findes.

Det er nu blevet meget nemmere at kalde Geodatastyrelsens luftfotos fra Potlach 2

Potlatch 2 (et OpenStreetMap redigeringsværktøj) fik en opdatering i går. Denne opdatering betyder at det er blevet nemmere for de danske OpenStreetMap frivilige (som bruger Potlatch 2) at kalde Geodatastyrelsens luftfoto (fra foråret 2013) frem. Man skal fra værktøjslinjen i Potlatch 2 gå op i “Baggrund” og så vælge “Geodatastyrelsen (Denmark)” i menuen og Geodatastyrelsens luftfotos vil nu dukke frem. Du er nu klar til at indtegne nye geografiske objekter.

Geodatastyrelsen

Hvad er fordelen ved at benytte Geodatastyrelsens luftfotos? De tre primære grunde er

  1. Det er det nyeste OpenStreetMap frivillige har adgang til og det er fra forår 2013 og enkelte steder fra foråret 2012
  2. Forårsluftfotos er taget før træerne får blade på, det betyder at man kan se en hel del andre geografiske objekter, end ved luftfotos, der er taget i sommerperioden. Fx nogle stier i skove bliver synlige
  3. Er i supergod kvalitet 10 cm (1 pixel er lig 10 cm)

Du kan også benytte Geodatastyrelsens luftfotos i andre OpenStreetMap redigeringsværktøje, læs mine indlæg om iD og JOSM værktøjerne.

Vespucci OSM Editor kan nu vise Geodatastyrelsens luftfotos

Andriod app Vespucci OSM Editor er kommet i en ny 0.9.4 version (Google Store her). Vespucci OSM Editor er beregnet på at du kan lave OpenStreetMap redigering ude i marken på din mobiltelefon eller tablet. I denne nye version er det muligt at benytte Geodatastyrelsens luftfotos (fra forår 2013 og enkelte steder fra forår 2012) som baggrundskort.

I indstillinger under “Kortbaggrund” vælges “Geodatastyrelsen (Denmark)” for det område du vil redigere i.

appeditor

Dernæst indlæses Geodatastyrelsens luftfoto – i mit billede eksempel nedenfor er det området ved Jægerspris Slot der vises.

appeditor

Dernæst er det bare at gå i gang med at tilføje nye geografiske objekter med Vespucci OSM Editor. Bemærk, du skal have oprettet en gratis brugerkonto hos OpenStreetMap før du får lov til at tilføje nye geografisk objekter via Vespucci OSM Editor.

appeditor

Lidt teknisk vedr. Geodatastyrelsens luftofoto – Disse luftfotos er en del af de frie grunddata, så de skal selvfølgelig ud og blive benyttet af så mange som muligt. Vespucci OSM Editor kalder en mapproxy service som Gregers Petersen satte op for et par måneder siden.

Denne mapproxy service er lavet for at de danske OpenStreetMap frivillige i OpenStreetMap redigeringsværktøjer som iD, JOSM og Potlatch 2 kan få adgang til de gode og nyere luftfotos i god kvalitet og dernæst aflede nye og endnu flere vektordata ved indtegning. Nu er der så endnu en mulighed mere i form af Vespucci OSM Editor.

Opdatering kl. 11:50 – Vespucci OSM Editor virker særligt godt på en Android baseret tablets og der er lidt mere arbejdsplads end på ens mobiltelefon. Billedet nedenfor viser Kronprins Frederiks Bro i en Andriod baseret tablet.

appeditor

OpenStreetMap Potlatch 2 editor kan nu også kalde Geodatastyrelsens luftfotos

(Artikelserie Dit og mit kort, 262). OpenStreetMap frivillige som benytter Potlatch 2 editoren, har ikke haft meget glæde af Geodatastyrelsens luftfotos af hele Danmark (i 10 cm kvalitet) fra foråret 2012 og nogle områder fra foråret 2013. Potlatch 2 kræver en TMS (Tile Map Service) tjeneste, hvilket Geodatastyrelsen ikke på nuværende tidspunkt tilbyder.

Men heldigvis har Gregers Petersen her i weekenden med open source softwaren Mapproxy sat en pseudo-TMS webtjeneste op, så Potlatch 2 brugerne også kan kalde Geodatastyrelsens luftfotos op. I sidste ende skulle det gerne medføre mere og bedre geodata til OpenStreetMap projektet.

Sådan får du Potlatch 2 til at hente Geodatastyrelsens luftfotos – Først start Potlatch 2 op og dernæst kopierer du URL’en vist nedenfor.

http://mapproxy.gpweb.dk/tiles/1.0.0/kortforsyningen_ortoforaar/EPSG3857/$z/$x/$y.jpeg

Gå i Baggrund > Edit og nederst er der en “Add” knap. Angiv et navn i “Name” feltet fx Geodatastyrelsen Forår og i URL feltet indsætter du URL nævnt fra før.

Potlatch 2 opsætning

Klik så på “X” for at lukke – Dernæst gå i “Baggrund” igen og vælg så på listen “Geodatastyrelsen Forår” (eller det navn du angav).

Potlatch 2 opsætning

Nu skulle Geodatastyrelsens luftfotos gerne blive indlæst for det område du ønsker at redigere i.

Potlatch 2 opsætning

Gregers har sat et overzoom 1 på tjenesten – Det betyder at du vil kunne zoome helt ind på 5 cm niveau og dermed virkelig kunne se tydelige detaljer i landskabet. I billedet nedenfor kan du se en minigolfbane på sådan et 5 cm zoom niveau.

Potlatch 2 opsætning

Thumbs up til Gregers Petersen for at have lavet ovenstående webservice.

Hvis du bedre kan lide JOSM værktøjet og vil bruge Geodatastyrelsens luftfotos, så læs min guide her.

Midt i en listetid – Top 5 over meste læste blogindlæg om OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 260). December måned er tiden, hvor der udarbejdes lister over hvad som helst som har været populært i året der gik. I skal ikke snydes her for endnu en liste, her kommer de 5 mest læste blogindlæg i 2013, der har med OpenStreetMap at gøre.

#5 “Et nyt kapitel i folkekartografi er startet” – Mapbox frigiver i maj OpenStreetMaps nye redigeringsværktøj iD.
iD editor

#4 “F4 Map – 3D rendering af OpenStreetMaps geodata” – F4 Map har udviklet et 3D miljø af OpenStreetMaps geodata og har flettet det sammen med OpenWeather – Så hvis det regner lige nu, hvor du kigger i F4-Map vil du se regn i 3D miljøet. Vindhastigheden i realtime vil også afspejles i hvor hurtigt vindmøller snurrer rundt.

F4 Map

#3 “Research er en landsby i Nordkorea” – Efter Eric Schmidt og datter besøgte Nordkorea i januar – dukkede en geohoax historie op i verdens medier om, at Google Maps nu var de første der havde et digitalt kort over det lukkede land Nordkorea. Danske medier hoppede også på historien. Udover et forsøg på at slå geohoaxen ihjel handlede mit indlæg også om, at med åbne geodata fra OpenStreetMap og QGIS/Overpass Turbo kunne man få et indblik i landets militære områder samt de berygtede fangelejre.

Nordkorea

#2 “Sådan kalder du Geodatastyrelsens WMS tjenester fra JOSM” I 2013 blev der åbnet op for en masse frie data i Danmark. For OpenStreetMap Danmarks vedkommende var det Geodatastyrelsens luftfotos der var særligt interessant. Dette indlæg var en teknisk guide i hvordan man får adgang til disse luftfoto og andre WMS tjenester fra Geodatastyrelsen.

JOSM guide

#1 “Gratis MTB og vandrekort til Garmin GPS” – Blogindlægget er over 2,5 år gammelt, men der er stadigvæk stor interesse i at få gratis cykelkort/vandrekort baseret på OpenStreetMap geodata på en Garmin GPSer. Derudover er der ca. 150 forskellige POIs tilknyttet disse kort. Især i forår og sommer månederne får mit gamle indlæg en hel del læsere.

garmin

En stor tak skal hermed rettes til alle læserne af Microformats, dem som har givet feedback på de forskellige blogindlæg samt dem der har retweetet links fra @neogeografen i løbet af 2013.

NB – Hvis du vil vide hvad der var hot indenfor emnet neogeografi globalt så læs mit blogindlæg fra i går “Top 10 historier i 2013 indenfor neogeografi

En ny spandfuld luftfotos frigivet fra Geodatastyrelsen i dag

Geodatastyrelsen har i dag frigivet nye luftfotos for Region Hovedstaden, Midtjylland og Fyn (inkl. fynske øhav). Disse luftfotos er blevet taget i foråret 2013. Disse luftfotos er også en del af den frie danske grunddatapakke – Hvilket på dansk betyder, at de er helt gratis at benytte for private, firmaer og organisationer.

De manglende områder med luftfoto fra forår 2013 af Danmark er på vej. Så i nær fremtid vil du/I have adgang til et 100 % landsdækkende luftfotolag fra foråret 2013 og i en opløsning på 10 cm ( 1 pixel = 10 cm).

JOSM
(Geodatastyrelsens luftfoto 2013 over Kulhuse Havn set i JOSM editor)

Hvis du benytter dig af OpenStreetMaps JOSM editor og gerne vil have adgang til dette nye luftfotolag så læs min guide her.
Ønsker du at få et billede af hvor du fx bor eller skal bruge et luftfoto til en artikel, så læs min artikelserie om det gratis QGIS 2 software, som kan bruges til at hente luftfotos fra Geodatastyrelsen (indlæg 1,2,3,4)

Sådan kalder du Geodatastyrelsens WMS tjenester fra JOSM

I forrige uge åbnede Geodatastyrelsen for 16 WMS ( Web Map Service) tjenester som led i de frie åbne offentlige data. Den WMS tjeneste som er mest interessant (efter min mening) for OpenStreetMap communitiet er luftfotos af hele Danmark i 10 cm opløsning fra foråret 2012. Det officielle navn for disse luftfotos er FOT ortofoto.

Jeg bringer her en guide til, hvordan dette luftfotolag via WMS fra Geodatastyrelsen kan kaldes op via JOSM (OpenStreetMap editor). Men desværre skal jeg bede dig om at oprette en gratis brugerprofil og et password hos Geodatastyrelsen først. Dernæst start din JOSM op. Gå så i Rediger>Indstillinger – Vælg WMS/TMS ikonet – I det nye skærmbillede find ikonet “+” og klik (nede og til højre).

Nyt skærmbillede åbner – Skriv et eller andet relevant navn oppe i “Navn på menu” feltet.

Fik du lavet et brugernavn og password fra Geodatastyrelsen? – Kopierer den URL du ser lige nedenfor ind i fx Notesblok eller i anden teksteditor.

http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&login=DITBRUGERNAVN
&password=DINADGANGSKODE&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=orto_foraar
&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Du skal nu ind i denne URL og erstatte med det brugernavn og adgangskode du fik fra Geodatastyrelsen – Det er følgende parametre, du skal ændre i.

  • login=DITBRUGERNAVN
  • password=DINADGANGSKODE

Du skal nu kopiere denne færdige URL ind i feltet “Billedelags-URL” i JOSM. (Advarsel – pas på at URLen ikke linjeskifter her, men er en lang sammenhængende URL) [NB du skal ikke indsætte noget som helst i Service-URL feltet] Klik “OK” og i næste vindue klikker du igen “OK“.

Opdatering 18-03-2013 – jeg er blevet gjort opmærksom på at JOSM versionerne er forskellige, så hvis du ikke ser ovenstående skærmbilleder, så ser du sikkert det nedenfor – Her skal du i kun i punkt “3. Verify generated WMS URL” indsætte din URL og i punkt 4. giver du den et relevant navn.

Du skulle nu fra JOSM menuen “Billedelag” finde din WMS efter det navn du gav.

Klik på den og billedelaget skulle blive læst ind i den OpenStreetMap redigering du er i gang med. Heldigvis skal du kun igennem denne opsætning en gang i JOSM.


(Billede – Julianehøj ved Jægerspris – OpenStreetMap vektordata og FOT ortofoto)

Bruger du dette luftfotolag til at skabe nye OpenStreetMap vektordata efter – så krediterer du Geodatastyrelsen med følgende tag.

source=Geodatastyrelsen : FOT ortofoto

En anden WMS tjeneste du også kan prøve, er Geodatastyrelsens “DTK/Skærmkort” – Gentag alle trin ovenfor (brug her et andet navn i “Navn på menu” feltet). URL til denne WMS tjeneste er følgende – kopier og indsæt dine login og adgangskode.

http://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=DITBRUGERNAVN
&password=DINADGANGSKODE&SERVICE&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dtk_skaermkort
&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Nu skulle du kunne indlæse “DTK/Skærmkort“.


(Billede – Græse Bakkeby – OpenStreetMap vektordata og DTK/Skærmkort)

Bruger du dette “DTK/Skærmkort” til at skabe nye OpenStreetMap vektordata efter – så krediterer du Geodatastyrelsen med følgende tag.

source=Geodatastyrelsen : DTK/Skærmkort

[Opdatering 15. marts kl. 09:38] Vi tager en WMS tjeneste mere fra Geodatastyrelsen, nu vi er godt i gang. Det er Danmarks Højdemodel som Hillshade (1,6m) [officielt WMS navn er DHM/Skyggekort]. Denne WMS tjeneste kan du bruge til at se, hvordan terrænet former sig i det område du er i gang med at kortlægge i OpenStreetMap. Kopierer nedenstående URL og indsæt dine parametre, som du har gjort det i de to forrige eksempler.

http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&login=DITBRUGERNAVN
&password=DINADGANGSKODE&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap
&Layers=hillshade_1_6m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Nu skulle du kunne kalde Hillshade fra JOSM.


(Billede – Vigsø Batteriet – OpenStreetMap vektordata og DHM/Skyggekort laget – Hillshade )

Bruger du dette “DHM/Skyggekort” til at skabe nye OpenStreetMap vektordata efter – så krediterer du Geodatastyrelsen med følgende tag.

source=Geodatastyrelsen : DHM/Skyggekort

Opdatering 15. maj 2013 – Det er nu muligt at kalde FOT fra Geodatastyrelsen via WMS. Her er metoden til at kalde “FOT Basis via Kortforsyningen“. Brug følgende

http://kortforsyningen.kms.dk/topo_fot?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap&Layers=detalje&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}
&BBOX={bbox}
&login=DITBRUGERNAVN&password=DINADGANGSKODE


(Billede – Gerlev Strandpark vist i FOT Basis via Kortforsyningen)

Bruger du dette “FOT Basis via Kortforsyningen” til at skabe nye OpenStreetMap vektordata efter – så krediterer du Geodatastyrelsen med følgende tag.

Geodatastyrelsen : FOT Basis via Kortforsyningen

Så er der kun at sige god fornøjelse derude i det danske vektorlandskab.

NB – Desværre er der pt. ingen WMS løsninger til Potlatch 2 (Flash baseret OpenStreetMap editor), som mange nye OpenStreetMap frivillige starter med. Det kan være, at det bliver løst med tiden, så Potlatch 2 også kan kalde de to ovenstående tjenester fra Geodatastyrelsen.

OpenStreetMap – din lokale geodatabank

(Artikelserie Dit og mit kort, 63). Jeg skrev et indlæg i sidste uge om, hvordan man kunne hente alle geodata ned om Danmark. Hvad nu, hvis man kun vil have et mindre udsnit af sit eget nærområde? Ingen problemer med det, her kommer OpenStreetMap API ind i billedet. Hvis vi fx vil have alle geodata om Vesterbro i København ned, så laves der en REST søgning ind i OpenStreetMaps API med fx wget softwaren – Søgeargument

wget -O vesterbrogeodata.osm http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=12.529400,55.662703,12.569705,55.674555

Hvor bbox=12.529400,55.662703,12.569705,55.674555 er bredde- og længdegraderne, der omkredser Vesterbro området med en firkant (Vesterbro er ikke en perfekt firkant, så lidt af Frederiksberg, Kongens Enghave, Indre By vil komme med ned).

vesterbrogeodata.osm er bare et filnavn jeg vælger min OpenStreetMap XML fil skal hedde og bemærk filens .osm til sidst. Filstørrelsen af dette område fylder p.t. ca. 6,9 MB.

Nu vil nogen sikkert spørge, kan man ikke bare hive XML filen ned via sin browser (uden brug af wget) ved REST URL-søgeargument? (som vist nedenfor)

http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=12.529400,55.662703,12.569705,55.674555

Jo, det kan du godt, problemet er bare at din browser kan fryse/gå død, hvis du henter større mængder geodata via OpenStreetMap API ned . Derfor bruger jeg altid et program som wget til dette formål.

Jeg brugte fx OpenStreetMap API, da jeg lavede et kort til blinde over Vesterbro Torv.

Via OpenStreetMap API kan der max. hentes geodata fra et 25X25 km område, denne begrænsning er sat for at undgå belastning af OpenStreetMaps server. OpenStreetMap API bruges også i off-line redigeringsværktøjer som fx JOSM og Merkaartor, hvis du vil redigere i et bestemt område, så hentes geodata ind – du går off-line – redigerer lidt og online igen hvor du så oploader dine redigeringer til OpenStreetMaps database.

Det enestående ved hele OpenStreetMap projektet er, at du kan få adgang til at se alle geodata (rettere sagt vektor-data), og selv lege med disse uden nogen begrænsninger.