Foredrag på Kortdage 2012 som omtalte OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 198). I sidste uge blev der afholdt Kortdage 2012 konference i Herning. Nu er de forskellige præsentationer begyndt at blive lagt ud på nettet. Jeg har været igennem en hel del slideshows for at se om der var nogen omtale af OpenStreetMap. Jeg var desværre ikke selv med til konferencen, så nedenstående beskrivelser er ganske korte og kun baseret på, hvad jeg kan læse ud af slideshows.

Lad mig starte med to studerende, begge to fra Københavns Universitet. Dea Christine Melbye har i “En netværksanalyse og visualisering af tilgængeligheden i Dar es Salaam” brugt OpenStreetMap geodata grundlag.

Lars Kristian Engelsby Hansen har så arbejdet med “Optimizing bicycle route planning“. Cykelruteplanlæggere er et evigt tilbagevendende tema, og mange steder i verden og inkl. Danmark kigges/arbejdes der med/analyseres om OpenStreetMaps vejnet/stinet er den hurtigste og billigste vej til opbygning af gode cykelruteplanlæggere. Jfr. at hele vektordatagrundlaget stilles helt frit tilrådighed og kan frit bruges til eksperimenter og forsøg.

Kristine Liljenberg fra Københavns Kommune havde også cykelruteplanlæggere på programmet i “Cykelsuperstier og ruteplanlægger i hovedstadsregionen“. Det er de 22 kommuner i hovedstadsområdet, der samarbejder om de planlagte 480 km cykelsuperstier. Her vil man også have en cykelruteplanlægger tilknyttet og baseret på OpenStreetMap. Nu er datagrundlaget fra OpenStreetMap ikke 100 % i orden endnu, så planen er at lokale borgere fra de 22 kommuner inddrages i form af kurser i OpenStreetMaps redigeringsværktøjer. Grunden til dette er så baseret på en kongstanke om, at i fjerne it-kontorer kan man ikke løse alt, lokalviden og folk som direkte har været på stedet er værdifuld viden at inddrage.

Morten Lind fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i “Brug bedre adresser bedre!” undersøgt de fejl OpenStreetMap Danmark har fundet (adresseklynger og adresser langt væk fra de andre på en vej) og holdt op imod BBRs oplysninger og kort. Morten Linds konklusion er at disse fejl fundet af OpenStreetMaps frivillige er reelle nok. Nogen er mere alvorlige fejl end andre, men under alle omstændigheder bør kommunerne få rettet disse fejl.

Som den eneste direkte involveret person i OpenStreetMap gav Peter Brodersen et introduktionforedrag til OpenStreetMap.

Det er et ganske fint resultat med omtale af OpenStreetMap, som der blev opnået på Kortdage 2012. Nu laver OpenStreetMaps database sig jo ikke selv, så det er et håb at flere og flere begynder at deltage i projektet efterhånden som OpenStreetMap bliver mere og mere kendt. Med ca. 100 danske OpenStreetMap aktive om ugen pt., så tænk hvad 200, 500 eller 1000 danskere, så kunne udrette gennem den kommende vinter hver eneste uge.

Intelligent brug af offentlige data til Augmented Reality

På Kortdage konferencen afholdt Sik Cambon Jensen et spændende foredrag om “Augmented reality i en Web 2.0 verden” (Disclaimer : jeg var desværre ikke selv tilstede). Du kan se det i nedenstående præsentation. Klik på “More” > “Fullscreen” for bedre at se.

Hvor omdrejningspunktet i Siks præsensation er kort fortalt “Slip data fri” udover ideen med brugen af Augmented Reality til kort – Dette leder mig videre til et nyere mønstereksempel fra USA på, hvad der sker når man slipper offentlige geoata fri, og andre så samler disse geodata op. Og det hele ender med et helt nyt andet produkt.

I USA har alle adgang til, at se hvem der har fået del i den 787 milliarder $ store vækstpakke. Den amerikanske regering har selvfølgelig lagt det hele ud på et kort.

Hvor gik pengene hen

Men her slutter festen ikke. Selvfølgelig har man sørget for at alle geodata også kan downloades i et maskinlæseligt geografisk format, i dette her tilfælde KML.

Denne mulighed har firmaet Sunlight Labs benyttet sig af. Dernæst har de importeret KML data i en PostGIS database. Dernæst har Sunlight Labs skrevet et eksport script som omdanner data til det formatLayar Augmented Reality Browser forstår. Resultatet er, at en person der står i en amerikansk by, og har installeret Layar browseren på sin GPS baseret iPhone eller Android mobiltelefon, vil ved at tænde sit kamera og kalde “recovery” laget, denne person vil nu kunne se, hvilke firmaer der i nærområdet har fået del i vækstpakken samt beløbet.

Layar fremvisning af data

Moralen overført til danske forhold er, at offentlige myndigheder udover brugen af kort til ren fremvisning, også skal huske en eksport funktion af data i et maskinlæseligt format, det kan fx være i KML eller GeoJSON format. Man ved aldrig hvad kreative mashup folk finder på at bruge det offentliges geodata til.

Efterskrift og lidt i samme delingsspor

– DR udgav frit og kvit i forbindelse med Kommunalvalg 2009, 98 kommune scripts med alle kandidaterne. Disse blev hurtigt også kørt igennem diverse danske mashup møller. DRs nyhedsredaktør Ernst Poulsen har opsamlet hele forløbet i sit indlæg “Det åbne net – lidt sjovere

DAGI foredrag på Kortdage 2009

Jeg er vendt tilbage fra Kortdage 2009 konference i Kolding, og har fået en masse faglig og ny viden med hjem derfra. Der var i år rekord deltagelse med 544 personer. Disse personer kommer fra vidt forskellige områder, fra hard core GIS programører, til almindelige brugere af GIS teknologier, studerende osv. Det var så interessant at møde så vidt forskellige personer, og høre hvad de så arbejder med i det daglige. Jeg vil over de næste par indlæg give et indblik i hvad jeg så, hørte og erfarede på Kortdage 2009.

Torsdag eftermiddag stod den på foredrag af Zine Lange (KMS) og Morten Lind (EBST) “Danmarks administrative inddeling [DAGI] som fælles referencedata – klar til brug”.

Historien, lovgivningen og baggrunden for DAGI datasæt blev fortalt samtidigt fik vi at vide, at der arbejdes på en Web Map Service (WMS) (ingen deadline nævnt) til DAGI Datasættene. Nu fik jeg ikke spurgt om, der tillige også var planer om at tilbyde DAGI tillige i KML/KMZ format fra KMS udover Shape/MapInfo formatterne, dette punkt vil jeg følge op på via en mail til KMS. Morten Lind gennemgik en glimrende case, hvordan forskellige myndigheder kunne sammenarbejde i det samme interface, fx ved en forespørgsel fra Postvæsnet om ændring af postnummer. En masse myndigheder skal sige god for sådan en ændring før det kan træde i kraft. (jeg vil linke til præsentationen, når diverse slides fra Kortdage kommer på nettet)

Udfra spørgsmål fra salen virkede det ikke som om, at DAGI var videre kendt blandt publikum (DAGI var i luften i slutningen af maj 2009) . “En ville vide hvornår han kunne begynde at bruge disse datasæt” – hvortil Zine Lange svarede “At det kunne han allerede begynde at gøre, når han kom hjem fra Kortdage”. Zine Lange efterlyste tillige også personer/organisationer, der havde anvendt DAGI til et eller andet (min note mashups). Disse var hjertelig velkommen til at kontakte KMS.

Jeg er heller ikke p.t. bekendt med nogen, der har benyttet DAGI udover mine egne projekter, se listen nedenfor. Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor, hvis du har benyttet et af DAGI datasæt eller flere.

Udfordringen 2009 på Kortdage konferencen

Jeg er i disse dage på Kortdage konferencen i Kolding, hvor 544 GIS folk fra hele Danmark er samlet til en 3 dages konference. Der er en masse spændende indlæg og foredrag. Jeg er med til at afvikle 24 timers mashup Udfordringen sammen med idemanden Sik Cambon Jensen. Nu er klokken 2 om natten, så det bliver kun tid til at vise lidt indtryk fra Udfordringen, der snart har været i gang 14 timer.

En 1 min. YouTube video kan ses nedenfor

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BRIxTxGGYfE[/youtube]

Jeg har også haft tid til at lege lidt med Microsoft Photosynth

Jeg vender tilbage senere med flere indtryk fra Kortdage konferencen.