Tag på syv års historisk geodata sightseeing

I forbindelse med at OpenStreetMap i august måned fylder 10 år, så har Martijn van Exel lavet en global kopi af hvordan OpenStreetMap så ud i juni 2007. Et hvert sted på jorden kan holdes op imod før (2007) og så det dagsaktuelle OpenStreetMap.

Tag fx som første sted hen til Nordsjælland (ved Hundested, Frederiksværk, Frederikssund) og kig. I 2007 var området ikke særligt godt kortlagt af de danske OpenStreetMap frivillige.

Sammenligning 2007 og nu

Trækker du i visualiseringen oppe ved den “slide-bar-skyder” mod venstre så vil du nu se hvordan området ser ud lige nu i 2014. Her er sket en kæmpe forandring på 7 år.

Sammenligning 2007 og nu

Et andet sted du kan prøve er Aalborg og se hvilke kæmpe forandringer der er sket. Du kan selvfølgelig zoome ind/ud samt bevæge dig hen til andre steder i Danmark eller andre lande i ovenstående visualisering.
Sammenligning 2007 og nu

Nu skal OpenStreetMap ikke betragtes som værende halvt eller helt færdigt globalt her op til 10 års fødseldagen. I nogle egne af verden ser vi kvaliteten værende som at se i Danmark anno 2007 (se fx mit indlæg om Lesotho), men denne her visualisering er med til at vise, at man kan gøre en forskel henover en årrække. Jo flere jo hurtigere vil der ske en opbygning af et globalt grundkort.

For talinteresseret personer så kan nævnes fra juni 2007 til ultimo juli 2014, så er OpenStreetMaps volume i databasen vokset fra ca 290MB (bzip2 komprimeret) til ca 22 GB (bzip2 komprimeret) – Dvs rundt regnet 75 gange større er OpenStreetMap i dag i forhold til juni 2007.

From Russia with vector love

(Artikelserie Dit og mit kort, 199). ITO-World har igen lavet OpenStreetMap geodata visualiseringsfilm. Denne gang er det over Rusland i perioden 2007-12. Det russiske OpenStreetMap community er et af de mere aktive i verden. Men Rusland ( ca. 17,1 millioner km2 er så stort et land , så det nærmest synes som rent Sisyfos arbejde og en mission af de helt store at få kortlagt.

De store russiske byer som fx Sankt Peterborg er ekstremt godt kortlagt (se et meget godt eksempel her med jernbanespor i OpenStreetMap i forhold til Google Maps for samme område). Hvis samme energi kunne spredes over hele Rusland og især i landområderne, så ville de frivillige i Rusland blive yderst glade.

Tips til visualiseringsfilmen – se den i fuld skærm og nyd den.

I can see your data heart beat

(Artikelserie Dit og mit kort, 178). Hvor arbejdes der henne i verden lige nu i OpenStreetMap? – Det kan du få svar på i den nye OpenStreetMap tracker. Med to minutters interval bagud OpenStreetMap moderdatabasen indsættes på dette verdenskortmashup løbende en landemarkør, angivelse af navnet på den frivillige, og hvor meget arbejde denne frivillig har lavet.

Oppe i venstre hjørne ved verdenskortet har vi nogle ikoner – det ene viser et ur med et tal, det betyder, hvor lang tid du har siddet og kigget på dette mashup. Ikonet lige oppe over angiver hvor mange frivillige, der har bidraget, mens du har kigget. Det øverste ikon angiver hvor meget disse frivillige har bidraget med i den periode du har kigget.

Nede i venstre hjørne har vi OpenStreetMap kort med et tæt zoom på en en af de frivilliges bidrag og hvor henne i verden. Der angives tillige hvor meget i det område den frivillige har lavet.

Nede i højre hjørne har vi listen over de frivillige, denne liste scroller konstant, når der kommer nye bidrag ind. Der angives som regel med et landeflag, hvor vedkommene har arbejdet samt med hvor meget. Man kan klikke på en frivillig navn og bliver ført videre til vedkommenes OpenStreetMap profil. Bemærk flaget er ikke ens betydende med, at den frivillige kommer fra det land. Flaget angiver kun hvilket land vedkommende har bidraget i.

Efter et par minutters kig ligegyldigt på hvilket som helst tidspunkt af døgnet, dukker der et mønster op. Dette viser at især Europa området er det mest aktive. Dette er ikke så underligt, når man læser Neis & Zipf (2012) undersøgelse som viser at de frivillige kommer fra følgende verdensdele “Europa (72%), Nordamerika (12%), Asien (8%), Sydamerika (3%), Australien/Oceanien (3%) Afrika (2%)”, og at folk altid er mest aktive i de områder de selv lever i.

OpenStreetMap communtiet håber selvfølgelig, at dette ændrer sig med tiden, fx Asien har ca. 55 % af jordens befolkning, men kun 8 % af de frivillige kommer fra det område. Afrika udgør ca. 14 % af jordens befolkning, men udgør kun 2 % af OpenStreetMap frivillige. Så der er masser af potentielle nye vækstområder.

Softwaren til ovenstående mashup er selvfølgelig også udgivet som open source og kan hentes hos Githup.

Hvad vej vender Vestergade?

(Artikelserie Dit og mit kort, 174). Jeg fik en kommentar fra Peter H. Møller efter jeg havde skrevet artiklen vedr. hvilke vejnavne der har flest husnumre i Danmark. Peter skriver

Interessant at se at det er – skal man kalde dem gamle – kendte vejnavne med verdenshjørnerne, der har flest adresser. […] Det kunne være interessant at se nærmere på om de så rent faktisk alle sammen går i den retning, de med deres navn siger de går, altså mod nord, syd, øst og vest.

Jamen, lad os så lave et hurtigt kortmashup med geodata fra OpenStreetMap, der viser alle vejnavne i Danmark med henholdsvis Nørregade, Østergade, Søndergade og Vestergade, og hvilken retning disse veje løber. Du henter min KML fil her, og kan åbne den i Google Earth. De fire vejnavne har fået hver deres farve. Zoom ind et sted i Danmark og kig nærmere.

I fx Møldrup i Midtjylland mødes alle 4 vejnavne i et kryds (se krydset på OpenStreetMap her). Nu betyder det ikke at alle 4 vejnavne nødvendigvis er tilstede i samme by – Nogen har kun 1,2 stk. Og selvom alle 4 stk. vejnavne er tilstede i samme by, betyder det ikke at de mødes i det samme kryds/rundkørsel (eksempel på dette er Brønderslev)


(Møldrup, hvor Nørregade, Østergade, Søndergade og Vestergade – set i Google Earth)

De fleste overholder den regel med at fx Nørregade går i nordlig retning set ud fra bymidten/centrum og Østergade går mod øst osv.
Men ingen regel uden undtagelse. Tager vi fx Vestergade på Samsø (se vejen på OpenStreetMap her) – så går den vej nærmere nord-sydlig retning og burde så mere logisk have heddet Nørregade eller Søndergade.


(Vestergade på Samsø set i Google Earth)

Der er flere af disse steder i Danmark, hvor retningen ikke helt passer med, hvad vejnavnet lægger op til. Jeg undskylder lige her på falderebet, hvor jeg kommer i tanke om den dårlige 80’er joke “Englandsvej på Amager fører jo heller ikke til England”.

Gode og dårlige måder at formidle geodata via kort

Vi tager først et eksempel på den gode måde at formidle geodata på. Verdensbanken har et hav af udviklingsprojekter i 126 lande. For hvert land har de så lavet et kort, hvor man så kan få disse udviklingsprojekter at se og meget mere.

Vi kan tage Kenya som eksempel

Du kan så lege lidt rundt med de forskellige temaer, få oplysninger om udviklingsprojekter osv. Det der så er det gode er oppe i højre hjørne under “Share” > “Embed Map” hvor du så kan få en HTML kode og indsætte kortet på dit eget domæne. Ved siden af har vi en “Download” knap, hvor geodata så kan hentes i et ERSI Shape format eller som en CSV fil.

Denne formidlingsform tilfredsstiller tre typer af brugere. Dem der bare vil se geodata, dem der vil indlejre kort på deres eget domæne til noget formidling i deres regi (kunne fx være et nyhedsmedie) og så endelig datanørderne som vil bruge geodata på helt anden vis måske i andre mashup sammenhænge. Disse tre muligheder tilsammen er den helt rigtige løsning med henblik på formidling af geodata i mine øjne.

Verdensbanken benytter sig af firmaet FortiusOne og deres GeoIQ platform. FortiusOne er også firmaet der står bag GeoCommons, som jeg op til flere gange har benyttet fx i Københavns cykelstier.

Vender vi så blikket mod Danmark og hvordan offentlige myndigheder via kort formidler geodata (temaer om man vil), så er det en ret trist og sørgelig historie i geodata formidlingshenseende. Jeg har endnu ikke set nogen offentlige myndigheder benytte sig af indlejringsteknik, så borgere, medier, NGO’er kan indlejre fx et korttema på deres egen hjemmeside med en simpel stump HTML kode.

Lad os tage eksempel på knap så god formidling. Her er det Københavnerkortet – der er ca. 22 temaer om byen der vælges fint nok. Men hvis man så vælger et tema og går op i “Værktøjer”>”Eksporter kortudsnit”, så er det ikke rådata af temaet du får ned på din computer, men et billede (Sic!).

Et billede er ikke særligt relevant, da geodata ikke er maskinlæsbart og noget du så kan arbejde videre med. Fx du vil lave noget mashup af geodata andet sted i andre sammenhænge. Som Tim Berners-Lee de sidste to år siden Open Data Gov UK åbnede har sagt mange gange i foredrag verden over “Raw Data Now”. Med det mener han data i et maskinlæsbart format, og så skal mashupfolk nok komme rendende.

Nu er det ikke kun Københavns Kommune i offentlig regi, som gør det samme. Det virker som om offentlige myndigheder kun har tænkt i en “SE, MEN IKKE RØRE vores geodata filosofi”. Teknisk kan det nemt lade sig gøre at have “Eksporter” til diverse maskinelæsbare formater “Shape, KML, CSV” osv. Så i mine øjne er god offentlig formidling af geodata via kort er, at der er udover det sædvanlige vis geodata(tema) også er en “Eksporter” knap der fører frem til maskinlæsbare formater og en indlejringsmulighed. Og så selvfølgelig, at disse evt. eksporteret geodata er frie og gratis at benytte til både privat og kommercielt brug.

Jeg gentager mig selv og viser tilsidst igen Tim Berners-Lee 5 min. peptalk fra TED i februar 2010 om geodata “The year open data went worldwide”. Denne video burde alle nye ministre samt folketingsmedlemmer der har med it at gøre se.

NB – andet godt eksempel med formidling af data er i mit blogindlæg “Kenya Open Data har fat i den lange ende“.

Sabotageaktionen mod Radiofabrikken Always på Vesterbro

Denne uges visualisering af historier fra Vesterbro under 2. verdenskrig handler om “Radiofabrikken Always“. Jeg har igen været på fotojagt og har fundet et billede i stort format fra Frihedsmuseets fotoarkiv. Jeg har dernæst visualiseret billedet i Google Earth plugin (beregnet til websider) og placeret det, der hvor Radiofabrikken Always lå i Boyesgade under 2. verdenskrig.

Og med lidt mere zoom ind på billedet og mange flere detaljer kan ses.

Andre visualiseringer og historier i serien” Vestebro under 2. verdenskrig”.

Boing Boom Beta Checkpoint ude på Betalingsringen

Tag med på en flyvetur med tilbagelænet rolig musik rundt til alle kontrolposter (betalingstjekindstedet for bilisterne) og hvilke veje der skal spærres i København ifølge de planer, der er lagt frem for Københavns Betalingsring.

Turen starter automatisk efter, den er blevet indlæst (tager lidt tur). Du skal have Google Earth plugin installeret, siden vil bede dig om dette, hvis du ikke allerede har den. Du kan selvfølgelig sætte turen på pause (nede i venstre hjørne) og zoom helt ned på gadeplan for at se nærmere detaljer.

NB – Som altid med Google Earth univers kræver det en del af din computer vedr. RAM. Jeg vil sige at der kræves minimum 2GB før det er nogenlunde oplevelse.

Lær ansigterne og navnene på det nye Folketing 2011

Folketingsvalget 2011 er ovre, nu skal vi til at lære navnene og ansigterne på hele 77 nye medlemmer af Folketinget, og ikke mindst hvilket parti de så tilhører. Jeg har lavet et online mashup, hvor du kan lære at kende de nye navne og selvfølgelig også gense de gamle kendinge. Du kan zoome rundt fra parti til parti og få oplysninger om navne, alder samt hvilken storkreds de blev valgt.

Folketingsbilledet er hentet fra Berlingske (PDF link 8MB) og dernæst har jeg skåret det ud i 341 miniature billeder (engelsk tiles) af 256*256 pixel størrelse. Jeg har tilsidst så flettet det hele sammen med Google Maps API, der holder styr på, hvordan disse 341 miniature billederne skal sættes sammen.

Til orientering Helle Thorning-Schmidt er altså ikke 41 år, som der er blevet angivet af Berlingske.

Vesterbro under anden verdenskrig – ny visualiseringsserie

Vesterbro har mange andre interessante historier fra anden verdenskrig end lige den kendte historie med at “Istedgade overgiver sig aldrig”. Fra Frihedsmuseets billedearkiv kan en del gode billeder fra Vesterbro samt i et stort format (betegner jeg billeder over 1000×1000 pixels) hentes og bruges frit. Jeg vil i den kommende tid hver uge kaste en ny lille Vesterbro visualisering på banen med korte fakta om stedet/begivenheden under anden verdenskrig samt om billedet naturligvis.

Jeg lægger ud med historien om Stjerne Radio på Istedgade, som er visualiseret i Google Earth plugin (beregnet til websider). Hvis du ikke har den gratis Google Earth plugin installeret. Så vil siden bede dig om at gøre dette.

Der kan så zoomes tættere ind for bedre at nærstudere detaljerne i billedet.

Såfremt du kender nogen på billedet eller kan supplere med yderligere oplysninger, er du meget velkommen i kommentarfeltet nedenfor at skrive en kommentar.

Formidling af geodata i 3D med Google Earth

Min første mashup visualisering af cykelparkeringsforholdene på Vesterbro var en flad 2D heatmap visualisering. Så nu jeg har forsøgt mig med en eksperimentelt visualisering af cykelparkering på Vestebro i Google Earths 3D sfære. (KML fil her) Hvor stedet med en cykelparkering er sat op på en søjle i højden. Højden angiver så, hvor mange cykler der er plads til på det angivet sted i cykelstativet. På toppen af denne søjle er der indsat et cykelparkeringsikon samt et tal. Dette tal angiver så for hvor mange cykler der er plads til.


(Foto Enghave Plads området set i Google Earth)

Så en vandring gennem Vesterbros gader med Google Earth viser en slags heatmap i 3D, forstået på den måde at høje søjler er lig med mange pladser til cykler.


(Foto Københavns Hovedbanegård set fra Bernstorffsgade i Google Earth)

Nu er visualisering ikke beregnet på, at cyklister skal bruge kortet til at finde en cykelparkeringsplads. Men er mere over i genren, hvor mangler der så cykelparkeringspladser på Vesterbro. Forskellige interesseorganisationer og private folk med interesse for cyklismens fremme samt et vist lokalkendskab kan se og gennemgå gaderne. Samt dernæst påpege, hvor der evt. mangler cykelparkering. Okay måske ønsketænkning , men ovenstående eksempel er en slags case for, hvordan man kan anskueligegøre data på kort.

Jeg har tillige lavet en webbaseret version med Google Earths web plugin, hvis du foretrækker at se det på web.

Ekstra Bladet benytter OpenStreetMap i vejrudsigt

(Artikelserie Dit og mit kort, 17). Jeg har vist for første gang set et større dansk medie benytte OpenStreetMap som baggrundskort. Ekstra Bladet har i “Falck har haft 65 sne-udrykninger” lavet et vejrkort, hvor vejrdata fra DMI er lagt indover OpenStreetMap som baggrundskort.

vejrkort fra Ekstra Bladet

Nede under kortet gør Ekstra Bladet det helt korrekte at nævne kilde samt licens for kortet (link til OpenStreetMap og til Creative Commons) med to hyperlinks. OpenStreetMap er helt gratis at benytte for også kommercielle virksomheder, det eneste krav er en kreditering i stil med den Ekstra Bladet har lavet. Herfra skal lyde en stor respekt til Ekstra Bladet for også at have lavet et kortmashup med OpenStreetMap end lige altid med Google Maps.

Google Fusion Tables understøttes nu af Google Maps API version 3

Googles nu officielle API til kort, som går under navnet Google Maps API version 3, understøtter nu direkte import af tabeller fra Google Fusion Tables. Jeg har for at teste, hvor hurtigt indlæsning af data fra tabeller og indover et Google Maps sker, sat et eksempel op med Danmarks ca. 2474 kirker.

kirker over et Google Maps

Jeg finder, at indlæsningen af 2474 punkter sker uhyggeligt hurtigt, hvilket er uhyggeligt af den positive art. Hvis du oppe i venstre hjørne sætter et hak i tjek-boksen “Vis heatmap”, så vil du se hvor i Danmark kirkerne ligger tættest. Bemærk på billedet nedenfor, så er de røde områder der, hvor kirkerne ligger tættest i Danmark.

kirker over et Google Maps heatmap

De ca. 2474 kirker stammer fra en KMZ fil, som Preben Gøssing har indsamlet. Jeg har så importeret denne KMZ fil ind i en Google Fusion Tables.

Tilbageblik på kort året 2009

Det er tid til et tilbageblik på år 2009 mht. til kort. Jeg følger lige med slagtekvægs strømmen, og bringer en top 10 liste over de mest populære mashup, jeg sendte ud på webben i 2009. Læs populær som lig med mest sete. Nu hjælper det en del på mængden af trafik at have fået linkjuice fra andre medier til disse mashups – så en stor tak til jer der har linket og skrevet om disse mashup i 2009. Listen starter med det mest sete mashup.

  1. København 3D kørevejledningssimulator – nævnt i : Kristian Bilenberg – 3d-køretur i København – In. : TDC Online – Netnyt
  2. Eurovision Song Contest 2009 – 42 landes bidrag og med YouTube indlejret – bemærk pga. API’en har ændret sig siden, så ser infoboksens layout grimt ud – Nævnt i : Søren Bygbjerg – Kort over Eurovision Song Contest 2009 – In.: DR Melodi Grand Prix
  3. DHL Stafetten 2009 – interaktiv flyvetur gennem ruten – Nævnt i : Per Munch – Prøv DHL-ruten hjemmefra i 3-D – In.: Politiken Motion
  4. Eremitageløbet – tag turen langs med de 13,27 km – interaktiv flyvetur gennem ruten i Dyrehaven – Nævnt i : Per Munch – Nu kan du snigløbe Eremitagen i 3D – In.: Politiken Motion
  5. Kommunalvalget 2009 – Se alle kandidaterne på Google Earth – DRs kandidatbase flettet sammen med kommunegrænser fra DAGI udgivet i KML – Nævnt i : Ernst Poulsen – Få en stemmeseddel på din hjemmeside In.: dr.dk Nyhedsredaktørens blog – samt i Ernst Poulsen – Det åbne net – lidt sjovere – In.: Ernst Poulsen’s Weblog
  6. Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – KML version – 234 KML filer dannet ud fra DAGI’s datasæt i ESRI Shapefile. (målestoksforhold 1:500000)
  7. Monster Mælkebilen – kør rundt i gaderne kbh/fr.berg. Udgivet i forbindelse med at 3D modeller for København/Frederiksberg blev lanceret af Google i efteråret. Nævnt og interview med mig i – Jesper Kildebogaard – Mashup-mester bringer Googles mælkebil til København. In.: Version2
  8. Africa photo safari – rundtur til lidt billeder taget af J. Michael Fay i Afrika. Nævnt i – Google Maps Safari – Part Two In.: Google Maps Mania
  9. CO2 forbrug tog kontra bil fra Kbh. H til Aalborg St. – Nævnt i – Viewing C02 Emissions in Google Earth – In.: Google Maps Mania
  10. Tag de 21 nålesving op til Alpe d’ Huez – tur med Street View op på bjerget mens Kraftwerk playlist afspilles – Nævnt i – A Tour of the Alps with Kraftwerk – In.: Google Maps Mania

Af de seks på listen er der blevet benyttet Google Earth plugin, og ud af de seks mashups benytter de fire af dem sig af turfunktion. I Det var først muligt i april 2009 at benytte denne turfunktion ved udgivelsen af Google Earth plugin 5.0. Jeg har ikke set nogen danske mashups, der benytter sig af denne mulighed for at lave en interaktiv geografisk storytelling med turfunktionen (skriv i kommentarfeltet hvis du har lavet noget og gerne med link).

Jeg er personligt mest stolt af mit “Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – KML version“, som har givet en masse respons i form af nysgerrige mails fra helt ukendte mennesker med spørgsmål og ros. Jeg kan se i min søgelog at en del søger efter termer som “kommunegrænser kort”, “kommunekort danmark”, “kort over kommunegrænser”, så der er åbenbart et behov for at vide/se disse. Danske kommunegrænser er selvfølgelig en del af de 234 DAGI KML filer, der frit og kvit kan downloades og blandes i ens egen mashupkværn. Der er også planlagt i 2010 at vise mere hvad du kan bruge DAGI KML filer til.

2009 blev også året hvor jeg mest benyttede samt lavede ting først og fremmest i KML, og siden genbrugte ind over diverse korttjenster se fx OpenStreetMap med Københavnermusik. Jeg havde ved starten af sidste år ca. 200 KML filer og har nu d.d. ca. 730 KML filer. Nu hjælper det en del at DAGI KML projektet alene tegner sig for de 234 stk.

Så er der kun at sige godt nytår til jer alle sammen

. Jeg håber, at I også hænger på i 2010. Anyway udviklingen indenfor kortmashup vil også i 2010 buldrer fuld fart frem ingen tvivl om det. Det bliver spændende at se hvad året bringer af nye ting. Jeg kan godt røbe, at jeg ser frem til Google Street View kommer til Danmark her i år.

Intelligent brug af offentlige data til Augmented Reality

På Kortdage konferencen afholdt Sik Cambon Jensen et spændende foredrag om “Augmented reality i en Web 2.0 verden” (Disclaimer : jeg var desværre ikke selv tilstede). Du kan se det i nedenstående præsentation. Klik på “More” > “Fullscreen” for bedre at se.

Hvor omdrejningspunktet i Siks præsensation er kort fortalt “Slip data fri” udover ideen med brugen af Augmented Reality til kort – Dette leder mig videre til et nyere mønstereksempel fra USA på, hvad der sker når man slipper offentlige geoata fri, og andre så samler disse geodata op. Og det hele ender med et helt nyt andet produkt.

I USA har alle adgang til, at se hvem der har fået del i den 787 milliarder $ store vækstpakke. Den amerikanske regering har selvfølgelig lagt det hele ud på et kort.

Hvor gik pengene hen

Men her slutter festen ikke. Selvfølgelig har man sørget for at alle geodata også kan downloades i et maskinlæseligt geografisk format, i dette her tilfælde KML.

Denne mulighed har firmaet Sunlight Labs benyttet sig af. Dernæst har de importeret KML data i en PostGIS database. Dernæst har Sunlight Labs skrevet et eksport script som omdanner data til det formatLayar Augmented Reality Browser forstår. Resultatet er, at en person der står i en amerikansk by, og har installeret Layar browseren på sin GPS baseret iPhone eller Android mobiltelefon, vil ved at tænde sit kamera og kalde “recovery” laget, denne person vil nu kunne se, hvilke firmaer der i nærområdet har fået del i vækstpakken samt beløbet.

Layar fremvisning af data

Moralen overført til danske forhold er, at offentlige myndigheder udover brugen af kort til ren fremvisning, også skal huske en eksport funktion af data i et maskinlæseligt format, det kan fx være i KML eller GeoJSON format. Man ved aldrig hvad kreative mashup folk finder på at bruge det offentliges geodata til.

Efterskrift og lidt i samme delingsspor

– DR udgav frit og kvit i forbindelse med Kommunalvalg 2009, 98 kommune scripts med alle kandidaterne. Disse blev hurtigt også kørt igennem diverse danske mashup møller. DRs nyhedsredaktør Ernst Poulsen har opsamlet hele forløbet i sit indlæg “Det åbne net – lidt sjovere