Nordiske landskaber af geodata

Til august fylder OpenStreetMap projektet 10 år. Projektet er kommet meget langt siden OpenStreetMaps stifter Steve Coast cyklede rundt i 2004 og indsamlede geodata og dernæst indtegnede området ommkring Regent’s Park i London. I dette indlæg vil jeg se på de nordiske lande i OpenStreetMap regi og hvad status er.

OSM nordic survey
(Foto – Janus Sandsgaard – CC BY 2.0)

Først placerer vi lige Norden i en global sammenhæng. Norden udgør ca. 0,98 % af jordens landmasse (Antarktis er ikke talt med her) – Befolkningen i Norden udgør ca. 0,36 % af verdens befolkning. Punkter er OpenStreetMaps DNA. Med punkter danner du alle de geografiske objekter fx en vej kan bestå af 5 punkter, en sø kan bestå af 200 punkter osv.

Placer vi Norden i global OpenStreetMap sammenhæng, så tegner Norden sig for ca. 3,26 % af alle punkter. Tager vi og fordeler alle punkter jævnt globalt på landmassen, så er der ca. 17,62 punkter per km2 i Norden har vi 58,6 punkter per km2. Der er ca. 100 daglige OSM frivillige i gang med at kortlægge noget i Norden hver dag, nogen laver meget, mens andre kun lige skal rette/tilføje et enkelt geografisk objekt. Globalt er der ca. 3000 frivillige, hvor de ca. 80 % kommer fra Europa eller Nordamerika. Så vi får en procentdel på ca. 3 % af de OpenStreetMap frivillige kommer fra Norden.

Her skal OpenStreetMap Tyskland lige nævnes som den ubestridte leder mht daglige frivillige på ca. 600 frivillige, hvis Norden selv med justeret for befolkningstal i forhold til Tyskland, så er det tyske OpenStreetMap community dobbelt så stort. Hvis resten af verden skulle følge med Tyskland (udfra befolkningsandel der deltager), så ville der være ca. 42.000 daglige frivillige globalt set. Disse ovenstående tal for Norden er fine globale tal, når vi ser i forhold til Nordens størrelse og befolkningsandel.

Her skal lige indskydes rapporten “Uneven Geographies of OpenStreetMap” fra sidste uge. Den viser at 5 lande (USA, Rusland, Canada, Frankrig og Tyskland) tegner sig for 58 % af alt indhold i OpenStreetMap. Alle OEDC landene tegner sig for 80 % af alt indhold. Så der er masser af hvide pletter at kunne kortlægge især i Afrika i de mange næste år for OpenStreetMp projektet.

Nordisk OSM undersøgelse

Vi går nu videre til kun at kigge på de nordiske lande og antal punkter. Vi finder her blandt de nordiske lande, så har Sverige flest punkter, nemlig ca 23,9 millioner. De følgende pladser er Finland ca. 18,77 millioner, Norge med ca. 18,73 millioner, Danmark med ca. 14,23 millioner punkter og sidstepladsen Island med ca. 1,7 millioner.

Sverige fører grundet at befolkningen er større og det tiltrækker alt andet lige (europæisk antagelse) også flere OpenStreetMap frivillige. Norge har indhentet og overhalet Danmark siden efteråret 2013, dette skyldes at de norske geodata fra Kartvertet blev frigivet der. Nogle af Kartverkets geodata kan/bliver importeret af de norske OpenStreetMap frivillige. OpenStreetMap Finland har også gang i nogle af den finske stats frie geodata. Det er ikke utænkeligt at om et år, så er det Norge eller Finland der fører på antal punkter.

Nordisk OSM undersøgelse

Hvis vi i stedet for kigger på, hvor mange punkter de enkelte lande har per indbygger, så tegner der sig et helt andet billede. Island indtager første pladsen med ca. 5275 punkter per 1000 indbyggere og Sverige ryger i bunden med ca. 2500 punkter per 1000 indbyggere. Danmark er lige efter Sverige i bunden med ca. 2529 punkter per 1000 indbyggere.

Nordisk OSM undersøgelse

Hvis vi fordeler antal punkter ud på hver km2 i de nordiske lande, så ryger Danmark op i toppen med ca. 330 punkter per km2 og Island ryger i bunden med ca. 16,5 punkter km2.

Nordisk OSM undersøgelse

Antal bygninger er også interessant at kigge på. I OpenStreetMap regi globalt er nye bygninger, der hvor der sker mest vækst pt. Allerede nu udgør bygninger ca. 49,46 % af alle geografiske objekter. Det er ikke utænkeligt at om en årrække så udgør det 80 % af alle geografiske objekter i OpenStreetMap. Alle de nordiske landes bygninger udgør tilsammen ca. 2,12 % af alle bygninger i OpenStreetMap.

I Norden er det indtil videre Sverige der har lavet flest bygninger nemlig ca 912.867, Danmark kommer dernæst med ca. 643.738. I bunden ligger Island med ca.68.198 .

Nordisk OSM undersøgelse

Nu afhænger antallet af bygninger i et land meget af befolkningens størrelse, så lad se på antal bygninger i forhold til befolkningen i Norden. Her kommer Island i toppen med en 0,21 rate dvs indbyggere divereret med antal bygninger. I bunden er Norge med en 0,07 rate. Her skal nævnes at Frankrig har en rate på ca. 0,57 , dette skyldes at den franske stat har et åbent geodatasæt med alle bygninger, hvor ca. 30 millioner bygninger blev importeret til OpenStreetMap i årene 2010-11. Som sagt alle disse bygningsrater i Norden kan hurtigt ændre sig.

Nordisk OSM undersøgelse

Den sidste undersøgelse går på vejnettet (veje og stier) dvs antal vejsegmenter. Her er det ikke overraskende at Sverige fører med ca. 801.674 vejsegmenter pga landets størrelse samt indbyggerantal. Finland er tæt på med ca. 785.358 vejsegmenter. Dette kan tyde på, at OpenStreetMap Finland har satset på optegning af vejnettet i større grad end OpenStreetMap Sverige. Danmark ligger også højt i forhold til landets størrelse med ca. 550.068. Dette kan tilskrives at OpenStreetMap Danmark siden januar 2011 har haft adgang til 100 % landsdækkende luftfotos først i form af Fugro luftfotos og senere Geodatastyrelsens luftfotos i 2013. Ingen af de andre nordiske lande har pt. et luftfotolag med 100 % dækning, hvilket har stor betydning.

Nordisk OSM undersøgelse

Der er så selvfølgelig mange andre geografiske objekter man kunne undersøge fx noget der har sport at gøre. Jeg har her kun valgt at koncentere mig om de geografiske objekter der bliver masseproduceret mest af.

Alle tal fra ovenstående undersøgelse kan hentes i et online regneark. Alle geodata er hentet fra Geofabrik lande download arkiv den 29. maj 2014. Software brugt til statistisk behandling af OpenStreetMap geodata – Osmconvert og Osmfilter. OSMstats er brugt til tal om globale OpenStreetMap frivillige. Globale tal om bygninger og nodes er Taginfo brugt.

Tal og fakta fra de nordiske lande i OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 219). I sidste indlæg skrev jeg at i weekenden overhalede antal bygninger antallet af vejsegmenter i Danmark. Lad os i dette indlæg se på hvad status i de nordiske lande er . Tal og fakta i det følgende er hentet fra Geofabriks downloadarkiv den 5. maj 2013.

Antallet af vejsegmenter (veje og stier) er i

 • Sverige 585.766
 • Finland 522.228
 • Danmark 468.591
 • Norge 310.518

Antallet af bygninger er i

 • Sverige 599.054
 • Danmark 472.245
 • Finland 408.326
 • Norge 273.153

Billede nedenfor viser alle bygninger for de 4 lande vist i QGIS programmet (stort billede kan ses her).

Endelig kigger vi på geodatavolumen, som indeholder alle slags geografiske objekter som frivillige har lagt ind i de respektive 4 lande (Det er målt på det pakkede .pbf format [Protocolbuffer Binary Format]).

 • Sverige 155 MB
 • Finland 142 MB
 • Danmark 134 MB
 • Norge 90 MB

Nu skal der ikke direkte drages konklusioner om, hvem der er bedst, da landene ikke er lige store arealmæssigt og befolkningsmæssigt. Det er begrænset, hvor meget geodata i en stor svensk skov, finsk stor sø eller et norsk fjelområde, der kan laves per 1×1 km. Det eneste vi kan konkludere 100% sikkert i denne lille nordiske undersøgelse er, at der også fremover vil ske masser af vækst. Især med vil vi se en vækst i bygninger i OpenStreetMap – alene Danmark har ca. 4,6 millioner bygninger iflg. Geodatastyrelsen.

Google Street View er nu også live i Norge og Finland

Til orientering så er der nu Google Street View i Norge og Finland. I Norge er det kun den sydlige del der er blevet fotograferet af Google Street View bilen. Finland er blevet godt gennemkørt. Nettet er nu gået på jagt efter sjove billeder i disse to lande. Den sjoveste jeg har set indtil nu er fra Norge. Nogle mænd i dykkerdragter der jagter Google Street View bilen, øh en afløser for nationaldragten?

Kigger ud på Europa fra min fjeldhytte

Via Tveskovs twitter, så jeg i dag et kort hvordan nordmændene opfatter Europa. Kig ind på dette her Google Maps

Dark Star release

, og se fx hvordan de opfatter Danmark.

Europa set fra en norsk fjeldhytte

Bag denne stereotype europa-opfattelse gemmer sig den norske avis Dagens Næringsliv, og det er et led i annoncekampagne for at skaffe flere abonnementer i biksen. Mon nu den store nordiske kortkrig er brudt ud? i stil med ordkrigen vi så for et par år siden siden mellem Danmark og Norge.

Her finder du Statfjord A

Der er i dag sket en olielækden norske Statfjord A boreplatform. Her kan du via Google Earth 4.3, se hvor boreplatformen befinder sig. Klik her.

Statfjord A boreplatformen

Hvis du vil se det på et Google Maps. Klik her. Hvis du vil se det på Microsofts Virtual Earth. Klik her

.

Statfjord A boreplatformen

Bemærk, der er ingen satelit- eller luftfotos fra ovennævnte korttjenester, der går helt tæt på i dette område.Party Monster release