Statistik fra Danmarks Politikredse nu også i Google Fusion Tables

Jeg nævnte i mit sidste indlæg, at alt statistik fra Danmarks Politikredse fra 2007 til 3. kvartal 2009 var blevet lagt ud i Google regneark. Jeg har nu også lagt samme statistik fra Danmarks 12 politikredse ud i to Google Fusion Tables (også til fri brug). Den første Fusion Table viser anmeldelser

Fusion Tables - anmeldelser

Den anden Fusion Table viser sigtelser

Fusion Tables - sigtelser

Er du helt blank og ny vedr. Google Fusion Tables?, så har jeg tidligere skrevet lidt begynder introduktioner i “Biblioteksstatistik i Google Fusion Tables” og “Befolkningsfremskrivning 2009-2040 i Google Fusion Tables

Statistik fra Danmarks Politikredse fra 2007 til 3. kvartal 2009

Jeg har fået lagt alt statistik til frit og kvit deling fra Politiets statistikbank ud i Google regneark, der vedrører Danmarks 12 politikredse. Statistikken er delt op i to Google regneark, det første regneark viser anmeldelser

Anmeldelser

Det andet regneark viser sigtelser

Sigtelser

Logisk nok er tallene større i anmeldelser, da en anmeldelse ikke nødvendigvis fører til en sigtelse fra Politiets side af. Begge regneark indholder alle tallene siden Politireformen trådte i kraft 1. januar 2007. De er blevet delt op på hvert kvartal plus hele året for hhv. 2007 og 2008. 3. kvartal 2009 er de sidste tal politiet har offentliggjort. I begge regneark er der også et link til definitioner (PDF fil) på de forskellige strafferetslige emner. Fx dækker “Drab mv.” over “Femte kolonnevirksomhed”, “Masseødelæggelsesvåben/spredning af” o.s.v. I definitionslisten er tillige hvilken paragraf i lovene, det hører under fx “Forgiftning af drikkevand” er under “Strfl.s. § 186”.

Hvad skal jeg så bruge disse tal til? – Da områderne til Danmarks 12 Politikredse kan hentes som KML filer via mit Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) KML projekt, vil jeg i nær fremtid få lavet nogle kortvisualiseringer som fletter områderne (i KML) sammen med data fra Google regneark.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kan bruge Google regneark sammen med kortvisualiseringer, så læs mit indlæg om værktøjer til dette i “Fire værktøjer til at lave kort fra et Google regneark