Danske postnumre med det samme areal

Det er blevet tid til lidt sjov igen med danske postnumre. Vi laver en antagelse om, at arealet af alle danske postnumre er lige store (Københavns postnumre 1000-1499, 1500-1799 og Frederiksbergs 1800-1999 er slået sammen til 3 områder) . Hvis vi sammenholder det med hvordan det konkret ser ud nu, så får vi et danmarkskort der ser ud som i nedenstående billede.

postnumre
(stort format)

Hvad fortæller dette nye kort så? hvis du kigger især på hovedstadsområdet, så er dette område blevet større, det betyder at disse områder konkret er mindre end gennemsnitsarealet af et postnummer. De fleste områder i Jylland er blevet mindre, det betyder at konkret er arealet af postnumre større end gennemsnittet.

Kort af denne type kan bruges til at lave nogle opsigtvækkende kort. Det har websitet Worldmapper.org gjort med over 350 forskellige kort. Fx dræbte ved storme fra 1975-2000 sammenholdt med arealet af verdens lande.

Worldmapper - dræbte ved storm

Her kan man se at området omkring Bangladesh/Indien/Kina og Mellemamerika er særligt mange mennesker døde af storme i perioden. Andre kort er baseret på antal indbyggere, landets areal og så en antagelse om at alle i verden har lige adgang til resourcer fx olie, og så sammenholder det med hvordan det konkret forholder sig. Derved får man opsigtvækkende kort, som måske kan give stof til eftertanke. Så tjek Worldmapper.org for en anderledes formidling med kort.

Hvordan lavede jeg så mit postnummerkort? Jeg benyttede open source programmet ScapeToad (kører i Java Runtime Environment). ScapeToad kan desværre kun importere GIS formattet ESRI shape. Først analyserer ScapeToad alle postnumre og deres areal, beregner et gennemsnit areal for dem alle sammen. Dernæst begynder ScapeToad at lave det nye kort ved at deformere arealerne. Her benytter ScapeToad en algoritme som er udviklet af Gastner/Newman i 2004 (Worldmapper.org benytter samme algoritme) til deformationen af arealer. ScapeToad kan dernæst eksportere det nye kort til SVG (Scalable Vector Graphics ) eller til ESRI shape format.

Man kunne lave nogle sjove danmarkskort med ScapeToad

San wa dvd

The Lost World film (hvis man havde data i ESRI shape format) fx hvordan ser forbruget af flødeskumskager i landets 98 kommuner sammenholdt med areal/antal indbyggere.The Witches of Breastwick psp