JOSM har fået tilføjet to nye kortlag fra Geodatastyrelsen

Bruger du OpenStreetMap redigeringsværktøjet JOSM til at skabe nye åbne geodata? Så er der nu mulighed for at få indlæst Geodatastyrelsens Skærmkort og DTK/Kort25, som nye lag i JOSMs redigeringsvindue.

Hvis du opdaterer kortleverandørlisten i JOSM under Redigerer > Indstillinger>WMS/TMS og dernæst går til menuen “Billedlag” (se billedet nedenfor)

Geodatastyrelsen

Så kan du fx vælge i menuen “Geodatastyrelsen DTK Kort25” (se hvordan kartografi ser ud i billedet nedenfor)

Geodatastyrelsen

Du kan også vælge “Skærmkort” (se hvordan kartografi ser ud i billedet nedenfor).

Geodatastyrelsen

Det lag fra Geodatastyrelsens som har mest værdi for de danske OpenStreetMap frivillige er Geodatastyrelsen forårs luftfoto. Det lag har du siden 2013 kunne vælge som standard i JOSM menuen. Geodatastyrelsens 2015 forårs luftfotos skulle være på trapperne, og jeg vil melde ud når det så er klar til endelig brug.

Find det rette luftfoto hurtigere med lagteknikken i QGIS 2

Jeg skrev for en uge siden en guide til hvordan du kan hente lovlige danske luftfotos fra Geodatastyrelsen med det gratis QGIS 2 program. Den guide var baseret på at du vidste lige, hvor du skulle zoome ned og hen for at finde et bestemt område.

Men hvad nu hvis din redaktør bad dig om at finde et luftfoto fra et område du slet ikke kender? Så kan du godt bruge lang tid på at finde stedet. I et luftfoto er der nemlig intet du kan orientere dig efter i form af stednavne og vejnavne.

Dette problem kan vi også løse med QGIS 2 i form af vi kalder et ekstra kortlag til at orientere os i. Så læs først min første guide med hvordan du forbinder dig til Geodatastyrelsens luftfoto. Dernæst lav en forbindelse til det luftfotolag med QGIS 2.

Vi vil nu tage Geodatastyrelsens Skærmkort til hjælp. Det kort skal kaldes med følgende URL.

http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=topo_skaermkort&client=QGIS&version=1.1.1&login=DITBRUGERNAVNHER&password=DITPASSWORDHER

Hvor du skal erstatte i URL’en “DITBRUGERNAVNHER” og “DITPASSWORDHER” med de oplysninger som du har fået, da du oprettede en konto hos Geodatastyrelsen. I QGIS 2 gå i menulinjen op hen til “Layer” > “Add WMS/WMTS layer …” igen. Dernæst klik på “New” – Nu får du en menu hvor du skal angive et “Name” og indsætte “URL” (husk at få din brugernavn og adgangskode med). Dernæst sæt hak i de to felter længere nede som vist i billedet nedenfor.

QGIS

Klik så “OK“. Du skulle se to mulige forbindelser nu (som vist i billedet nedenfor) . Vælg i drop-down menuen den forbindelse du lige har lavet.

QGIS

Klik på “Connect” – Nu vil Geodatastyrelsen give dig nogle forskellige skærmkort muligheder. Du markerer med din mus det lag, der hedder “DTK/Skærmkort“. Og klik så på “Add” og dernæst på “Close“.

QGIS

Nu skulle du gerne have to forbindelser til Geodatastyrelsen kørende – en til luftfotolaget og en til skærmkortlaget. Vi skal nu arbejde med lagpanelet (panels layers) i QGIS 2. Gå op i QGIS 2 under “View” > “Panels” og sæt hak i “Layers“.

QGIS

I QGIS 2 skulle du nu gerne se et lagpanel (layers) med dine to åbne forbindelser til Geodatastyrelsen (se billedet nedenfor).

QGIS

Prøv at fjerne “x“‘erne i panelet og slå til igen og se hvad der sker i QGIS 2. Prøv at lade kun være et “x” sat i Geodatastyrelsens Skærmkort og begynd så at zoome ind på et sted.

Jeg har i eksemplet nedenfor zoomet hen til Legoland i Billund med Geodatastyrelsens Skærmkort.

QGIS

Jeg kan nu slå luftfotolaget til ovre i lagpanelet – Jeg kan justere lidt i QGIS 2, så jeg har præcis det område af Legoland jeg ønsker at få et luftfoto af.

QGIS

Endelig kan man tilsidst gå op i menulinjen “Project” > “Save as Image…” og gem så luftfotobilledet.

QGIS

NB – denne guide er ikke kun skrevet for journalister – Jeg synes, at alle der har lyst og tid skulle prøve det af med QGIS 2. Det kan være en start intro til GIS verden og gedoata. Det er som sagt helt gratis at prøve af.

It’s my geodata and I map if I want to

OpenStreetMap Danmark fik i går en glædelig og supergod besked fra Geodatastyrelsen om, hvordan Geodatastyrelsens geodata skal krediteres, hvis deres geodata bliver brugt i OpenStreetMaps regi. Det har været en hel del tvivl i OpenStreetMap Danmark om, hvordan dette præcis skulle ske. Men nu er der en god og simpel løsning, som passer hånd i hanke med, hvordan OpenStreetMap allerede krediterer andre åbne geodatasæt verden over.

Geodatastyrelsen har mange forskellige geodatasæt og for at du kan kommme godt og hurtigt i gang, så tager jeg i dette blogindlæg udgangspunkt i det nemmeste geodatasæt, du som OpenStreetMap frivillig kan bruge til at gøre OpenStreetMap endnu bedre.

Hvis du går ind på siden “Vis Kort” – så vil du her se et Danmarkskort. Dette Danmarkskort er Geodatastyrelsens Skærmkort og dette hører også under de frie grunddata.

Lad os tage en case med søen “Nørreballe Nor” på Sydlangeland. Jeg zoomer ind på området på “Vis Kort” siden.

Jeg kigger på dette samme område i OpenStreetMap og opdager at søen ikke er blevet navngivet endnu i OpenStreetMap i forhold til “Vis Kort” siden.

Jeg åbner så et OpenStreetMap redigeringsværktøj – i dette tilfælde her “Potlatch 2” – jeg markerer søens polygon ud og går så til venstre side og indsætter “Nørreballe Nor” i “Name” feltet.

Jeg går nu ind i “Details” menuen og under “Source” feltet indsætter jeg følgende “Geodatastyrelsen – Skærmkort – 2013

Her er så syntaksen til, hvordan der kan krediteres, hvis man benytter dette geodatasæt. Geodatastyrelsens Skærmkort er godt til at tjekke i ens nærområde, om man måske har overset stednavne på forskellige typer af geografiske objekter (Læs mit indlæg om stednavnedatabasen SNSOR) i OpenStreetMap. Jeg gemmer mit arbejde og kort tid efter dukker nu stednavnet “Nørreballe Nor” op på OpenStreetMap (interaktivt kort her).

Nu skal du ikke bare bevistløst tage stednavne fra Geodatastyrelsens Skærmkort. Fx hvis en OpenStreetMap frivillig har navngivet en skov A og det på Geodatastyrelsens Skærmkort hedder så Skov B, så skal du ikke erstatte det med “Skov B” per automatik. Du skal kontakte vedkommende, der har navngivet “Skov A” og sige, der nok er en konflikt her. Sammen kan I så løse og opklare, hvad egentlig det rigtigte navn er. Dette kan godt være et større detektivarbejde, og det er ikke altid sikkert, at Geodatastyrelsen har ret med hensyn til stednavnet.

Geodatastyrelsen er naturligvis interesseret i disse stednavne konflikter og der arbejdes på, hvordan udveksling af geodata fra OpenStreetMap til Geodatastyrelsen kan ske ved disse stednavnekonflikter.

NB – selvfølgelig skal du så ikke skrive “NØRREBALLE NOR” i OpenStreetMap, fordi det står sådan på Geodatastyrelsens Skærmkort som i mit ovenstående eksempel.

Det geodatasæt som vil bringe OpenStreetMap mest værdi og nytte (mit eget personlige synspunkt) er det landsdækkende luftfoto kaldt “FOT ortofoto”, som er i 10 cm opløsning og lavet i foråret 2012. Se preview nedenfor af Cirkusbygningen i København (i stort format her). Bemærk hvilken god opløsning det er.

OpenStreetMap frivillige vil nu meget tydeligt kunne se mindre objekter i landskabet fx cykelstativer, petanquebaner,informationstavler osv og så indsætte disse geografiske objekter. Disse luftfotos vil være klar i løbet af foråret. Jeg skal nok skrive om dette når det går live.