Statistik fra Danmarks Politikredse nu også i Google Fusion Tables

Jeg nævnte i mit sidste indlæg, at alt statistik fra Danmarks Politikredse fra 2007 til 3. kvartal 2009 var blevet lagt ud i Google regneark. Jeg har nu også lagt samme statistik fra Danmarks 12 politikredse ud i to Google Fusion Tables (også til fri brug). Den første Fusion Table viser anmeldelser

Fusion Tables - anmeldelser

Den anden Fusion Table viser sigtelser

Fusion Tables - sigtelser

Er du helt blank og ny vedr. Google Fusion Tables?, så har jeg tidligere skrevet lidt begynder introduktioner i “Biblioteksstatistik i Google Fusion Tables” og “Befolkningsfremskrivning 2009-2040 i Google Fusion Tables

Statistik fra Danmarks Politikredse fra 2007 til 3. kvartal 2009

Jeg har fået lagt alt statistik til frit og kvit deling fra Politiets statistikbank ud i Google regneark, der vedrører Danmarks 12 politikredse. Statistikken er delt op i to Google regneark, det første regneark viser anmeldelser

Anmeldelser

Det andet regneark viser sigtelser

Sigtelser

Logisk nok er tallene større i anmeldelser, da en anmeldelse ikke nødvendigvis fører til en sigtelse fra Politiets side af. Begge regneark indholder alle tallene siden Politireformen trådte i kraft 1. januar 2007. De er blevet delt op på hvert kvartal plus hele året for hhv. 2007 og 2008. 3. kvartal 2009 er de sidste tal politiet har offentliggjort. I begge regneark er der også et link til definitioner (PDF fil) på de forskellige strafferetslige emner. Fx dækker “Drab mv.” over “Femte kolonnevirksomhed”, “Masseødelæggelsesvåben/spredning af” o.s.v. I definitionslisten er tillige hvilken paragraf i lovene, det hører under fx “Forgiftning af drikkevand” er under “Strfl.s. § 186”.

Hvad skal jeg så bruge disse tal til? – Da områderne til Danmarks 12 Politikredse kan hentes som KML filer via mit Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) KML projekt, vil jeg i nær fremtid få lavet nogle kortvisualiseringer som fletter områderne (i KML) sammen med data fra Google regneark.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kan bruge Google regneark sammen med kortvisualiseringer, så læs mit indlæg om værktøjer til dette i “Fire værktøjer til at lave kort fra et Google regneark

Bart Simpson med fødderne plantet i den danske muld

Her er så en lidt anderledes og sjov måde at vise statistik på via Google Earth 4.3. (Start fil op her)

Bart Simpson i Google Earth
(Stort format)

Du skulle gerne nu se 5 stk. Bart i forskellige størrelser. Størrelsen af hver Bart figur angiver hvordan forholdet er mellem antallet af indbyggere i de 5 forskellige regioner i Danmark.

3D figuren af Bart er hentet fra Google 3D Warehouse. Figuren er baseret på COLLADA

(et XML vektorgrafik format til beskrivelse af 3D figurer). Da vektorgrafik kan skaleres i det uendelige, og da Google Earth understøtter COLLADA filer, er det en smal sag at få 3D figurer til at se ens ud uanset skaleringens niveauet.

Ideen til brugen af 3D figurer til statistik kommer fra Bjørn Sandviks thematicmapping blog Kingdom of David: The Saga of the Israelites full movie

.

Statistiske data til Google Earth

Har du nogle statistiske data tilknyttet steder. Så kan du med GE Graph nemt og hurtigt lave 3D grafer “højde over terræn” eller 2D grafer (graf bundet til jordoverfladen) til fremvising af disse data i Google Earth.

Ge Graph interfacet

Data kan importeres fra en CSV (Comma Separated Values) fil, KML fil eller indtastes direkte i GE Graph. Jeg har et simpelt eksempel på 3D grafer. Dette mashup viser antallet af indbyggere i de 5 regioner i Danmark.

3D grafer

GE Graph hjemmeside er der lidt nede på siden et galleri over forskellige måder at vise statistiske data. Galleriet og hjælpemanual findes også i selve softwaren og en god ide at gennemlæse før start (5-6 sider kortfattet).

3D graf demo

Fik jeg fortalt, at programmet er gratis?