København – VÆGGEN en touchscreen i det offentlige rum

Københavns Bymuseum har valgt det New Zealandske firma the Gibson Group som teknisk leverandør til et ny multimedieprojekt. I forbindelse med udgravningen til Cityring Metro vil interesseret københavnere/turister på en multi touchscreen kunne få baggrundsviden om arbejdet samt historiske oplysninger om København. Der vil også være mulighed for at se det på webben. Uddrag fra licitationen om projektet

Udgravningerne til Cityring Metroen i København med start i 2009 bliver de hidtil største arkæologiske udgravninger i Nordeuropa. I forbindelse med arkæologiske udgravninger planlægger Københavns Bymuseum at skabe en udendørs interaktiv multimedie installation VÆGGEN, som for både borgere og besøgende vil give en dynamisk og legende oplevelse af hovedstadens 1 000-årige historie og giver et indblik i de kvaliteter og dilemmaer, som præger byen i dag. […] Alt indholdet samles i en central database, som kan trække materiale fra mange kilder og rumme store mængder af foto, video, film, lyd, musik, fortællinger, kort, print etc. Databasen skal have en enkel og brugervenlig interface, som opmuntrer mange forskellige brugere til en legende interaktion og faciliterer uploading af materiale via internettet eller direkte på VÆGGEN. Københavns Bymuseum tager selv ansvar for indsamling og strukturering af det indholdsmæssige materiale.

Jeg håber da, at Københavns Bymuseum også har tænkt i indlejringsbaner “Embed” af forskelligt indhold. Det er da oplagt, at videoer fra projektet kan indlejres af interesserede 3. personer. Fx ville videomateriale være oplagt, at lokale københavnske folkeskoleelever i undervisningen kunne benytte frit og kvit på skolens hjemmeside, netværk, Facebook osv.

Jeg glæder mig til, at se VÆGGEN i aktion samt hvilke måder af digital formidling vi ender med at se.

OPDATERING (18:36) – Der findes en projektbeskrivelse på 36 sider PDF om VÆGGEN (3,92 MB)