Geodataindsamling under årets Vi Cykler På Arbejde kampagne

I går afsluttede årets Vi Cykler På Arbejde kampagne. Da der for mit vedkommende kun var 2 regnvejrsdage ud af 19 arbejdsdage i maj var der lagt op til at få en del kilometer i benene. Jeg endte på 436 km i alt. Årets kampagne var også en enestående mulighed for at køre omveje for at få indsamlet billeder til Mapillary fotoprojektet.

Med Mapillary app installeret på min smartphone fik jeg indsamlet ca. 20.000 billeder fra Ballerup området til Mapillary projektet. Det blev rundt regnet ca. 70 km veje og stistrækninger under Vi Cykler På Arbejde kampagnen. Mange stier og veje havde jeg aldrig før cyklet på.

Mapillary Ballerup
(Sti i Ballerup – se ovenstående billede på Mapillary)

Udover at alle billeder i Mapillary er udgivet under en fri licens. Så kan Mapillary bruges for cyklister til aktivisme for at få forbedret forholdene på landets cykelstier. Lad mig vise det med et Mapillary billede, jeg tog ude ved Veksø S-tog station [Egedal Kommune] på C97 supercykelstien (København – Frederikssund). I billedet nedenfor ses en cykelbom (chikane).

Mapillary Veksø'
(Supercykelstien C97 ved Veksø Station – se ovenstående billede på Mapillary)

Nu er der over 200 meter til vej, hvor der er biltrafik, så jeg forstår ikke logikken i at sætte en cykelbom der. Jeg havde også det indtryk, at en supercykelsti var beregnet på at have et flow og ikke en masse forhindringer. Hvis der er mange cyklister, der bruger Mapillary til at fotodokumentere dårlige design af cykelstier som ovennævnte eksempel og så får skrevet til de ansvarlige myndigheder og vedhæfter billede eller URL’en, som også viser hvor på kort hvor dette dårlige cykelstidesign befinder sig. Så kunne det være der skete noget (fx fjernelse) eller få et svar, hvorfor de lige netop har valgt at sætte en forhindring op der.

Nu behøver det ikke kun være at være negative ting ude fra cykelstierne, de gode cykelsti design kunne også fotograferes til Mapillay og så bruges til vise myndigheder, udenlandske byplanlæggere, udenlandske cyklister, forskellige cyklistforbunde i verden, hvordan det kan gøres osv. Billederne er som nævnt under en fri licens, så de kan bruges i andre sammenhænge end lige via Mapillarys platform.

Så tager vi cyklerne og GPS’erne frem

Var du blandt de ca. 107.000, som denne mandag morgen kickstartede “Vi cykler til arbejde 2010” kampagnen? – Det er flot, at kampagnen selv et i såkaldt finanskrise år kan mønstre så mange deltagere. Sidste år cyklede ca. 108.000 deltagere over 11 millioner km rundt på de danske cykelstier og veje i kampagnemåneden. Har jeres firmahold (eller flere hold) overvejet, at nu skal det altså afgøres, hvem der har længst på arbejde?

Det er yndet samtaleemne blandt helårscyklister (min egen erfaring) – I disse tider hvor gud og næsten hver mand ejer en GPS, enten som et GPS motionsur, frilufts GPS’er, Cykel-GPS’er eller indbygget i mobiltelefonen, så kan I benytte lejligheden ved dette års “Vi cykler til arbejde 2010” til, at få afgjort dette en gang for alle.

Hvis en (eller flere) på holdet ejer et af ovennævnte GPS grej – så lad GPS’en gå på omgang, og få optaget ruterne fra hjem til arbejde for alle deltagere. Det kræver bare en tændt GPS’er (ingen speciel monteret cykel GPS’er er nødvendig), der optager ruten lige så snart den har fået forbindelse til satellitterne. Overfør dernæst ruterne til en computer og få afgjort striden. Der er sikkert en eller anden i jeres firma, der har forstand på alt det der med GPS’er og kan stå for dette.

Dernæst kan I også støtte Open Source projektet OpenStreetMap i samme vending. Ruterne fra jeres hold kan overføres til OpenStreetMap. Hele OpenStreetMap projektet hviler samt er baseret på masser af frivillige, der optager ruter på en GPS’er. Kortlægningen af Danmark er stadigvæk i fuld sving, og her kan jeres GPS ruter gøre stor nytte. Det næste afsnit handler om hvordan man overfører GPS filer til OpenStreetMap. Her kan den GPS teknisk kyndige fra jeres firma læse med.

Overførsel af GPS filer til OpenStreetMap

OpenStreetmap vil kun have GPS filer i GPX formatet (Guide til hvordan der kan konverteres fra andre GPS formater til GPX kan læses her). Først oprettes en konto hos OpenStreetMap. Når dette er gjort, og du har fået logget dig ind, så fra hovedsiden er der oppe over kortet en knap “GPS-spor

” klik her – Dernæst klikkes på “Vis kun dine spor, eller upload et spor“. Nu er der nogle felter, hvor du kan uploade GPX filerne fra samt skrive lidt oplysninger om ruten. Jeg har et eksempel med en cykelrute fra Nordjylland, Vildstedruten lagt ud på OpenStreetMap.

Under “Upload GPX-fil” finder du GPX filen på din computer. Under “Beskrivelse :

” skriv bare “cykeltur fra XX by til firmaets adresse” – lad være med at nævne personernes navn og firmanavn. Under “Mærker:” (svarer til emneord/tags), skriv bare byer samt lav også et fællesmærke “vcta2010” [uden anførselstegn] (vcta2010 = Vi cykler til arbejde 2010).

Dette fællesmærke “vcta201” gør det muligt at se, hvor mange andre firmahold, der i Danmark også bakker op om OpenStreetMap projektet. Den sidste ting “Synlighed: ” er en rul-ned-menu – her skal du vælge “Identificerbar (vist i sporliste, punkterne er identificerbar og beholder rækkefølgen og tidsstempler)” – Klik derefter på “Upload

“, når bidragene kommer fra hele Danmark kommer ind. Skal jeres hold være de første på listen?

Tak til VisitNordjylland for at give mig lov til at uploade en af deres cykelruter til OpenStreetMap.