Nu over 3 millioner Mapillary billeder i Danmark

I august 2015 ramte de danske Mapillary bidragsydere 1 million crowdsourcet billeder. Nu 10 måneder efter her i dag har de ramt over 3 millioner crowdsourcet billeder.

Mapillary juni stats

Vi tager et kig bag tallene for Danmark. Men her først nogle nøgletal her kl. 11:00 d. 7. juni 2016.

 • 3002026 crowdsourcet Mapillary billeder
 • Der har været 261 bidragsydere i alt
 • I gennemsnit har de indsamlet 11502 billeder
 • Første kvartil er 19 billeder blandt de 261 bidragsydere
 • Medianen er 147 billeder
 • Tredje kvartil er 887 billeder blandt bidragsyderene

Nu er de 3002026 Mapillary billeder ikke ligeligt fordelt i Danmark. Hvis vi deler op i de 5 regioner før vi følgende tal for antal indsamlet billeder

 • Region Nordjylland 55837 (1,86 %)
 • Region Midtjylland 1339804 (44,63%)
 • Region Syddanmark 314012 (10.46%)
 • Region Hovedstaden 1174692 (39,13 %)
 • Region Sjælland 117679 (3,92%)

Region Midtjylland er der, hvor der indsamlet flest Mapillary billeder (44,63% af alt i Danmark), mens Region Nordjylland er sidste pladsen med kun 55837 (1,86 % af alt i Danmark). Nu afhænger disse regionsplaceringer i den grad af, hvor Danmarks Top 10 Mapillary bidragsydere bor. Disse 10 personer har bidraget med 2587964 billeder ( 86,2% af alle Mapillary billeder i Danmark). Toblers første lov om geografi er i den grad gyldig her, det nære er det mest vedkommende.

Mapillary juni stats

Dette er et her og nu status billede, og som i mange VGI (Volunteered geographic information) projekter kan ting ændre sig hurtigt, hvis der nogen der tager teten. Se fx Lesotho i OpenStreetMap regi. Lesotho var dårligt kortlagt for 2 år siden, men er nu det bedst kortlagte land i Afrika og slår flere europæiske lande. Denne indsats har kun været muligt fordi der er blevet bygget et stærk community op om den indsats.

Så det kan være næste gang, at jeg laver en talstatus på Mapillary i Danmark, at Region Nordjylland er i toppen. Det er kun spørgsmål om nogen tager sig sammen i området.

Nå, ja har du fået prøvet Mapillary app?

NB – Hvis du er interesseret i tal og fakta for andre lande, så tjek dette online regneark ud og klik så på det land du ønsker at vide noget om.

Datahavearbejdere og dataemigranter i OpenStreetMap

(Artikelserie Dit og mit kort, 226). Konferencen State of the Map (emne OpenStreetMap) USA afholdt 8-9 juni 2013 er veloverstået. Ca. 400 mennesker fra hele verden deltog og emnerne var mange. Vektordata, databaser, offentlige institutioner der bruger OSM, social og humanitær mapping, den nye iD editor fra Mapbox, hvor er kvinderne henne i OSM?, hvordan tiltrækker OSM flere frivillige og de bliver hængende? for bare at nævne nogle af emnerne. Alle foredrag kan ses online og varer ca. 30 minutter per stk.

Et af de spændende foredrag kom fra Alan McConchie, som er forsker i geografi ved University of British Columbia.

Under titlen “From Wiki Gardening to Map Gardening: Analyzing Contribution Patterns in OpenStreetMap” (se hele videoen nedenfor). Alan har analyseret hvordan bidragsydere i forskellige større byer over tid enten forlader OpenStreetMap hurtigt eller bliver hængende i lang tid med flere bidrag. Alan trækker London og Vancouver frem, London området er bygget helt fra grunden uden nogen form for masseimport af geodata, Vancouver har haft masseimport af geodata (noget landområde brug osv).

Det Alan kommer frem til med de to byer er, at i London bliver de såkaldte power mappers (dem der har lavet mange bidrag) hængende i lang tid, mens i Vancouver forsvinder mange power mappers efter masseimports.

Der er stadigvæk masser af ting at lave efter masseimports i et byområde, fx ting som offentlige myndigheder ikke registrer (Eksempel fodboldbaner/tennisbaner) af geografiske geodata. Så opgaven for OSM som helhed er at kunne bibeholde disse power mappers, selvom der sker masseimport af geodata i et område. OpenStreetMap har godt nok 1,2 millioner verden over, der har oprettet en OSM brugerkonto, men det er ca. 14.600 personer der står for 98% af alt produceret geodata. Disse 14.600 personer er for værdifulde at miste.

Men se og hør Alans foredrag i videoen nedenfor.

OpenStreetMap tilbyder hvert kvartal en historisk OSM fil (ca. 600 GB stor), hvor alle tilføjelser, ændringer og sletninger kan ses, alt har et tidsstempel og navnet på OSM profilen, der har lavet dette. Denne historiske fil er forskere indenfor VGI (Volunteered Geographic Information – ord opfundet af geografiprofessor Michael Goodchild i 2007) feltet meget glade for.

Neis et al. (2013) brugt denne fil til artiklen “Comparison of Volunteered Geographic Information Data Contributions and Community Development for Selected World Regions“. Her er Neis et al. kommet frem til at fx Istanbul og Kairo er skabt af over 50 % OSM brugere, som slet ikke bor i byen eller landet. Jeg kalder disse her OSM brugere der kortlægger meget udenfor deres eget land for dataemigranter. Måske har disse dataemigranter kortlagt alt i deres nærområde og har så besluttet sig for at kortlægge i områder, der ikke har så mange aktive OSM frivillige.

I et kommende indlæg vil jeg se mere på dataemigranter i OSM og så blande Waldo Toblers “Første lov om geografi” ind i den sammenhæng.

Efterskrift – OpenStreetMap kursus afholdt på Rigsarkivet

wikification of GIS [Geographic information system] is perhaps one of the most exciting, and indeed revolutionary developments since the invention of [GIS] technology in the early 1960s.
Daniel Sui, 2008 – In.: Computers, Environment and Urban Systems, 32

Open Data Day København blev afholdt i Harsdorff-salen på Rigsarkivet i lørdags. Et utroligt flot og historisk lokale som passede perfekt til afvikling af et dansk OpenStreetMap mapping party.


(Billede – Harsdorff-salen under OpenStreetMap mapping party )

Der var mødt 8 nybegyndere op, og der var kommet 4 ældre fra OpenStreetMap miljøet. Efter en kort introduktion til Potlatch 2 værktøjet og med simple begynder kortlægningsteknikker i OpenStreetMap, såsom tilføjelse af nye veje og bygninger, så blev nybegynderne sluppet løs. To og to blev de sat sammen til at kortlægge en af følgende byer Sabha, Al Jawf, Medenine og Gafsa i hhv Libyen og Tunesien.

Der blev gået til den med skabelsen af nye geodata. Hvis vi tager et crowdsourcing gamification element i dette, så var det de to, som fik Medenine som løb klart med sejren og på andenpladsen var det Al Jawf.


(Billede – Nye geodata i Medenine skabt på Open Data Day – stort billede kan hentes her)

Da OpenStreetMap er en åben datamodel i den forstand at du kan lægge et hvilket som helst geografisk objekt ind, så er det også praktisk talt umuligt at huske alle de måder de forskellige tags kan beskrives på. Jeg gav en kort introduktion til OpenStreetMaps Wiki og især “Map features“, hvor der er meget hjælp at hente.

I den forbindelse var det relevant også at kigge på værktøjet TagInfo der viser, hvordan hele OpenStreetMap er opbygget med forskellige tags, og hvor meget der er lagt ind af forskelige geografiske objekter verden over. Når jeg laver en demonstration af TagInfo værktøjet, så er den klassiske at vise “Bænke” som der i skrivende stund er 275.689 stk af verden over.


(Billede – TagInfo bænke information)

Der blev spurgt fra salen til OpenStreetMap vedr. API og med at hente geodata. Der er mange måder at få fat på OpenStreetMap geodata, så jeg viste kun et eksempel med Overpass Turbo. Med Overpass Turbo laver du et søgeargument og så zoomer du rundt på et kort i hvilket område, Overpass Turbo skal hente bestemte geografiske objekter fra. Geodata kan hentes i XML eller GeoJSON format via Overpass Turbo.


(Billede – Overpass Turbo søgeargument efter bænke)

API søgninger kræver, at man er kommet lidt ind i OpenStreetMaps “Tagging univers” for at vide, hvordan geodata skal hentes.

Efter par timers kortlægning i Libyen og Tunesien startede nogle nye frivillige selv kortlægning op i Danmark. Geografiske objekter som fx butikker, mindestatuer og kunstværker blev lagt ind under vejledning af de ældre OpenStreetMap frivillige.


(Mindestatue af Rigskansler Peder Griffenfeld -Geografisk beskrivelse nu lagt ind i OpenStreetMap)

Jeg håber, at de 8 personer på OpenStreetMap kursus fik et udbytte af dagen med hjem. Om ikke andet et indblik i det at skabe et globalt digitalt åbent verdenskort er en stor og kompleks opgave, og der er masser af arbejde endnu på den mission. Jeg fortalte at fx det at indtegne manuelt 1 milliard bygninger vil ca. tage 8000 mennesker i et fuldtidsjob 1 år at lave.

Mere hjælp og værktøjer om OpenStreetMap for dem der deltog i lørdags kan hentes på OpenStreetMap undervisningsmateriale siden fra Dansk Cyklist Forbund.

Der skal her tilsidst rettes en stor tak til Charlotte S. H. Jensen for at have skaffet lokalet på Rigsarkivet samt at have sørget for masser af kaffe, te og frugt.


(Billede – Harsdorff-salen under OpenStreetMap mapping party)

The world is disciplined. The world is normalized. We are prisoners in its spatial matrix.
John B. Harley, 1989 – Deconstructing the Map – In.: Cartographica, v. 26

Videointerview med Michael Goodchild

James Fee har i denne uge haft den nu pensioneret geografi professor Michael Goodchild inde til en 1/2 times snak om “Crowdsourcing, Volunteered Geographic Information (VGI) og geodata”. Goodchild fortæller en del om Al Gores visioner for “Digital Earth” projektet. Goodchild mener også at samfundvidenskaberne burde bruge mere geografi i formidlingen/forskningen. Når samfundvidenskaberne ofte formilder masser af tal i tabeller om fx bestemte grupper af mennesker, så hvorfor ikke lige få angivet med et kortmashup “Hvor i verden lever disse grupper så?”.

OpenStreetMap er selvfølgelig også nævnt i dette interview, som får stor ros af Goodchild. Goodchild er imponeret over nogle steder i verden. hvor store mængder af geodata, der bliver indsamlet og kvaliteten af disse. Goodchild nævner samtidigt, at masser af disse geografiske objekter ville statslige og kommercielle kortproducenter aldrig nogen sinde indsamle. Så alt i alt kan OpenStreetMap siges at være det første forsøg i verdenshistorien på at lave et verdenskort, som er demokratisk i og med at det er OpenStreetMaps frivillige som bestemmer, hvad der skal med.

Så hvis emnet interesserer dig, så brug en 1/2 time på videointerviewet neden under.

OpenStreetMap vil stadigvæk være på beatet

(Artikelserie Dit og mit kort, 192). I går tirsdag bragte Version2 et interview med Peter Brodersen vedr. de offentlige data som snart begynder at blive sluppet fri (1. januar 2013), og hvad OpenStreetMap så kan tænkes bruge nogle af disse data til. Der dukkede, så en kommentar op fra en Peter Hansen nede under artiklen.

Vi kan give vores brugere langt bedre detaljer om vandrestier, cykelstier, placeringen af vindmøller, vandløb og helt ned til brønddæksler. [artikel citering her]

Det er der bare ikke så meget ved når kortene fra Kort- og Matrikelstyrelsen er håbløst forældede …

Det er en misforståelse at OpenStreetMap frivillige vil sidde og vente på fx kortdata fra det offentlige er klar. OpenStreetMap vil som altid bestræbe sig på, at når fx en ny motorvej eller bro åbner, så er det klar samme dag i databasen. Det kan være hvilket som helst andet geografisk objekt, en OpenStreetMap frivillig har observeret er åbnet (eller er lukket) i sit lokalområde. Det kunne være butikker, svømmehaller, skateboardbaner – You name it -we map it.

Vi lever nu i, hvad geografiprofessor Michael Goodchild (2007) kalder VGI (Volunteered geographic information ) æraen vedr. kortproduktion og geografisk dataindsamling. Her er der ikke tid på, at vente på andre, hvis du selv har viden om geografiske ændringer i dit lokalområde, så bidrager/skaber/deler du naturligvis selv med disse informationer. OpenStreetMap platformen er så stedet par excellence, hvor mange af disse ting kan deles og så genanvendes af andre uden nogen restriktioner.

Hvis du har mod på det, så kan Goodchild (2007) artikel “Citizens as sensors: the world of volunteered geography” på ca. 10 sider anbefales. VGI termen stammer fra den artikel og er siden blevet brugt ret meget inden for faglitteraturen på det geografiske område.


(Billedetitel – Neogeografi møder Verden 1.0 – foto taget på Det kongelige Bibliotek)

Video med OpenStreetMap kortlægning i Afghanistan

(Artikelserie Dit og mit kort, 132). Jalalagood Geek Squad har produceret en video (eller skal vi kalde det en musikvideo) med, hvordan OpenStreetMap kortlægning i Afghanistan sker (vel det er det samme princip verden over). Bevæbnet med GPS’ere, smartphones, computere, walkingpapers, Potlatch 2, JOSM, papir og blyant samt ikke mindst kunsten at udnytte lokalbefolkningens geografiske viden, bliver Afghanistan trin for trin kortlagt.

I videoen vises også Jalalagood Geek Squads undervisning af universitetsstuderende i Jalalabad. Bemærk inde i videoen vises et før-kort og efter-kort af Jalalabad som meget godt illustrerer VGIs (Volunteered geographic information) styrke.

Der hersker ingen tvivl om, at OpenStreetMaps platform har gjort det muligt for områder rundt omkring i verden, der har aldrig har været på et digitalt kort eller meget ringe dækket af statslige/kommercielle korttjenester, at nu kan disse områder komme på et kort. Og der bruges kun simple metoder og billige teknologier, som enhver kan lære at bruge. Videoen viser også tydeligt at det er ikke teknologi der mangler rundt omkring i verden, men derimod mennesker der sætter ting i gang og får digitaliseret lokalbefolkningers tavse geografiske viden ind i OpenStreetMaps database.

Din tavse geografiske viden om dit lokalområde i Danmark er OpenStreetMap naturligvis også interesseret i. Få den viden digitaliseret ved at blive frivillig i OpenStreetMap. Se/læs hvad der er muligt at kortlægge i dybden i mit indlæg “Showroom OpenStreetMap Danmark

Spring ud som neogeograf

Neogeografi er ikke et fancy nyt modefag, hvor du ender med titlen neogeograf. Det er dannet fra det engelske “neogeography“. Det dækker over mashup kulturens brug af kort de senere par år. Fra den 10 årige der plotter et billede ind på et kort, medierne stigende brug af kort (1,2), entusiastiske 3D udviklere der oploader 3D modeller til Googles 3D Warehouse osv. På engelsk er jeg også stødt på forkortelsen VGI (Volunteered Geographic Information), som betegner alle disse frivillige mennesker jorden rundt, der laver et eller andet med kort og geodata. Vi snakker ikke tusinder af mennesker, men snarere millioner af mennesker der har bidraget. Alene på Flickr bliver ca. 4 millioner billeder geotagget hver måned. Jeg tør ikke gætte på hvor mange der benyttet “Mine Kort” featuren hos Google Maps.

Et af de kendte VGI projekter er Openstreetmap. Det er en Wikipedia for kort. Folk tager deres GPS’er med ud på cykelture,vandreture og bilture og optager ruten på et GPS spor. Hjemme uploader de så filen (i GPX format) til Opensteetmap. De mest entusiastiske medlemmer hos Openstreetmap går skridtet videre og plotter gadenavne, farvelægger vejene (efter vejtype), retter til osv. Jeg vil gætte på, at kun 95 % optager GPS spor og bidrager til Openstreetmap ved at uploade.

Openstreemap over København

Hvis Opensteetmap skal blive en succes og præcis, så skal der indsamles mange (eng: Crowd Data Sourcing) data i form af GPS spor. Her kommer du ind i billedet. Hvis du i forvejen har optaget en masse GPS spor og de bare ligger og flyder på din PC/GPS’er. Så opret en konto og upload alle dine GPS spor. Det tager ikke mere end 10 minutters tid, og alt kan bruges, selvom du har dine tvivl om en kort løbetur på 1,5 km, mon kan bruges til noget. Derved giver du de mest entusiastiske medlemmer hos Opensteetmap en masse rådata, at arbejde med.

opload til Openstreetmap

Du kan også downloade GPS spor fra Openstreetmap. Kan sådan et kortprojekt nogensinde blive lige så godt som det professionelle kortproducenter laver? Pt. er kortet fx ikke særligt godt over Danmark, men hvis mange bidrager så er der stort potientiale. Fx Wikipedia (engelsk) har vundet stort indpas som leksikonopslag nummer 1. Ikke, at det er perfekt 100 % af tiden. Men det er professionelle (betalings) leksikoner og kort som Google Maps/ Microsoft Virtual Earth heller ikke.

Mit GPS spor lagt på Opensteetmap

Vi vil i fremtiden se meget mere til disse VGI projekter. Faktisk har vi i Danmark lige nu et kørende, nemlig “Den store Vinterfugletælling 2008“. Der er også et kort med indberetninger af de forskellige fuglearter observeret rundt omkring i Danmark.

Hvis du vil læse mere om VGI, er følgende artikler værd at læse